Stavke u vašoj mapi za preuzimanje

Mapa za preuzimanje je prazna
Stavka/stavke u mapi za preuzimanje

!

Mi smo KGH

Belimo Experience Center (Hinvil, Švicarska)

Molimo vas da prihvatite postavke kolačića kako biste pogledali ovaj video.

Teorija i praksa na lako shvatljiv i upečatljiv način!
U Belimo Experience Centru doživećete naše Belimo regulacione uređaje u stvarnim radnim uslovima. U obliku različitih eksponata pokazaćemo vam najnovije tehnologije pokretača, ventila, senzora i komunikacione tehnike tokom rada, kao i u modernoj jedinici za klimatizaciju i na našem „vodenom zidu” putem kojeg na realističan način prikazujemo efekte različitih hidrauličnih krugova, vrste ventila i zahvate u regulacionoj tehnici.

Sada možete krenuti u virtuelan obilazak kroz Belimo Experience Centar i steći prvi utisak o ovom doživljaju. Kliknite na link i započnite virtuelni obilazak.

 • Experience Center
 • Praktične obuke
 • Sistem diferencijalnog pritiska
Experience Center

Vodeni zid

Na zidu za demonstraciju ćemo vam pokazati tradicionalne hidraulične krugove i modernu hidrauliku sa inteligentnim komponentama. Na taj način možemo impresivno ilustrovati uštedu energije koja se može postići našim proizvodima u tim krugovima vode.

Možemo pružiti obuku na sledeće teme:

 • Način rada različitih tradicionalnih hidrauličnih krugova
 • Promena kapaciteta grejanja ili hlađenja u različitim vrstama krugova i tehnologijama ventila
 • Nedovoljan pritisak (a samim tim i nedovoljan protok vode) u sistemu i ponašanje različitih ventila
 • Način rada graničnika protoka i ventila nezavisnih od pritiska
 • Uticaj promene diferencijalnog pritiska na izlaznu snagu pri upotrebi regulacionih ventila zavisnih ili nezavisnih od pritiska
 • Korišćenje 6-krakog loptastog regulacionog ventila i uticaj promene diferencijalnog pritiska u 4-cevnom sistemu (grejanje/hlađenje)
 • Belimo Energy Valve™ – stvaranje transparentnosti i povećanje efikasnosti sistema
 • Smanjenje izlaza pumpe, a time i potrebne energije zahvaljujući „optimizatoru pumpe”
 • Belimo Energy Valve™ sa delta T menadžerom: prepoznavanje i sprečavanje sindroma niske delta T vrednosti
 • I još mnogo toga

Za rezervaciju obilaska ili obuke obratite se svom regionalnom predstavniku za prodaju.

Klima komora

U Belimo Experience Centru možete videti funkcionalnu i operativnu klima komoru. Snabdeva prvi i drugi sprat narandžaste Belimo zgrade sa do 6900 m/h pripremljenog vazduha. Sistem je takođe primer za demonstraciju i dobro pokazuje kako se naši proizvodi koriste.

Cela klima komora opremljena je najnovijom generacijom Belimo proizvoda. Nadzorni sistem upravljanja definiše parametre ventilacije i šalje ih putem Modbusa do pokretača sa pripadajućom logikom. Ovaj pokretač upravlja instaliranim uređajima za regulaciju putem MP-Busa i očitava signale senzora, položaj dempera i podatke o energiji.

U hidrauličnom krugu zavojnice za grejanje i hlađenje sistema, energetski ventili obezbeđuju visok stepen efikasnosti. Visok nivo transparentnosti postiže se automatskom optimizacijom diferencijalne temperature i kontinualnim beleženjem trendova podataka sistema. Zahvaljujući ovom uređaju, tokom puštanja u rad je utvrđeno da su priključci za polazni i povratni vod bili zabunom zamenjeni. Nakon toga, traženjem greške je bilo moguće sprečiti nepotrebne kvarove još pre rada.

Želite li dobiti prvi utisak o podacima sistema? U tom slučaju posetite stranicu http://demoahu.belimo.ch. Unosom korisničkog imena „guest” i lozinke „guest” možete pristupiti demo verziji integrisanog veb servera.

Za rezervaciju obilaska ili obuke obratite se svom regionalnom predstavniku za prodaju.

Praktične obuke

Primene za klimatizaciju

U današnje vreme se sve više primena za hladnu vodu upotrebljava za hlađenje prostorija – njihova je upotreba široko rasprostranjena i one su na najnovijem stepenu tehničkog razvoja.

U sistemu za demonstraciju primena za hladnu vodu / ventilaciju možemo simulirati različita radna stanja sa ciljem boljeg razumevanja tog pitanja u višespratnicama. Ovde ćemo vam pokazati kako se izbegavaju neefikasne instalacije i podešavanja i kako se optimizuje korišćenje rashladne energije.

Bez obzira na to da li ste novi u oblasti grejanja, ventilacije i klimatizacije ili ste iskusni profesionalac, praktična obuka garantuje uzbudljiva i raznolika predavanja za sve nivoe sa temama kao npr.:

 • Komponente parcijalnog sistema klimatizacije
 • Uticaj položaja dempera na zapreminu vazduha i pritisak u kanalu, uključujući različite proračune snage
 • Uticaj A-vrednosti i prikaz h/x dijagrama
 • Konstrukcija završnih regulacionih elemenata za vodu
 • „Sindrom niske delta T vrednosti” – nedovoljan raspon temperature između polaznog i povratnog voda – postaje sve važnija tema u pogledu energetske efikasnosti.

Ako ste zainteresovani za ovu obuku, obratite se svom regionalnom predstavniku za prodaju.

Montaža i puštanje u rad ventila

U zoni praktičnog rada možete sami instalirati ventil, montirati pripadajući pokretač i pustiti ga u rad. Osim toga, pokazaćemo vam upečatljive prednosti Belimo loptastog regulacionog ventila u odnosu na kratkohodne toplotne regulacione ventile.

Praktična, ispravna i standardna montaža ventila i njegovog pokretača, priključivanje na pumpu za vodu i puštanje u rad pa sve do proračuna traženih Kvs vrednosti samo su neke od tema ove uzbudljive radionice.

Ne morate imati nikakva specijalistička znanja da biste učestvovali u praktičnoj obuci. U zavisnosti od individualnog nivoa znanja polaznika, moguće je istražiti i složenije teme kao što su montaža i puštanje u rad energetskog ventila, uključujući simulaciju rada i prepoznavanje trendova.

U ovoj obuci nudimo vam sledeće teme:

 • Mjerenje protoka, pritiska / diferencijalnog pritiska na ventilu
 • Određivanje vrednosti Kvs
 • Montaža, priključivanje, puštanje u rad i parametrizacija ventila Belimo Energy Valve™ putem veb servera
 • i još mnogo toga

Ako ste zainteresovani za ovu obuku, obratite se svom regionalnom predstavniku za prodaju.

Modernizacija/RetroFIT

Pri modernizaciji KGH sistema ili popravci kvara često se zamenjuju samo postojeći pokretač ili senzor. Belimo retrofit pokretače moguće je direktno montirati na dempere za vazduh i ventile različitih proizvođača ili montirati uz pomoć adapterskog kompleta. Mnoge proizvode naših konkurenata moguće je ekonomično, brzo, pouzdano i efikasno zameniti, a sve to uz minimalno trajanje zastoja KGH sistema.

Ne morate imati nikakva specijalistička znanja za ovu praktičnu obuku.

 • Na Retrofit stolu i na raznim demperima za vazduh pokazaćemo vam kako treba montirati Belimo pokretače na ventile, dempere za vazduh i regulatore zapreminskog protoka drugih proizvođača.

Ako ste zainteresovani za ovu obuku, obratite se svom regionalnom predstavniku za prodaju.

Sistem diferencijalnog pritiska

Usisavanje dima iz zgrada

Sistemi diferencijalnog pritiska za kontrolu dima (PDS) postaju sve važniji za bezbednost modernih zgrada. U našem okruženju za ispitivanje sistema diferencijalnog pritiska za kontrolu dima (bezbednosna laboratorija) prenećemo vam naša znanja o usisavanju dima iz vertikalnih i horizontalnih puteva za evakuaciju i spasavanje.

U sklopu sistema tehničke preventivne zaštite od požara, Belimo je uložio u savremenu internu bezbednosnu laboratoriju koja je posebno koncipirana za potrebe ispitivanja i obuke unutar kompanije Belimo.

Pokazaćemo vam sledeće scenarije:

 • Varijabilno ispuštanje vazduha na krovu sa mehaničkim demperom rasterećenja pritiska (barometarski demper) ili sa demperom rasterećenja pritiska na motorni pogon
 • Sile otvaranja vrata na putevima za evakuaciju
 • Količine ispuštanja vazduha od 1,0 m/sa ili 2,0 m/sa
 • Odnosi pritiska u sigurnosnom stepeništu i u lobiju
 • Vreme regulacije prilikom otvaranja i zatvaranja vrata na putevima za evakuaciju
 • i još mnogo toga

Bezbednosna laboratorija dostupna je za posete kupaca, kao i u svrhe obuke i demonstracije. Obratite se svom regionalnom predstavniku za prodaju.