Stavke u vašoj mapi za preuzimanje

Mapa za preuzimanje je prazna
Stavka/stavke u mapi za preuzimanje

!

  • Bus i sistemska integracija
  • CAD/BIM
  • Dimenzionisanje i izbor
  • Firmver
Bus i sistemska integracija

Belimo MP-Bus

Belimo PC-Tool (MFT-P)
Softver za podešavanje i dijagnostiku za MF/MP/MOD/LON/KNX pokretače, uključujući zaštitu od požara.
Za Windows sisteme.


Kalkulator dužine MP-Bus kabla
Kalkulator dužine MP kabla izračunava potreban izlaz transformatora i maksimalnu dužinu signalnog kabla MP kanala.


Alat VRP-M
Softver za podešavanje i dijagnostiku pri puštanju u rad, podešavanju i nadzoru zapremine vazduha, kao i za primene sa pritiskom na osnovu rešenja sistema VAV-Universal VRP-M V3.

Servisni alat ZTH EU

Servisni alat ZTH EU olakšava dijagnozu, proveru rada i podešavanje uređaja KGH performansi. Kada se priključi direktno na Belimo pokretač sa mogućnošću parametrizacije i komunikacije, stvarne vrednosti se mogu očitati na licu mesta i odmah resetovati.

Ako ZTH EU upotrebljavate kao interfejs za PC-Tool (MFT-P), odgovarajući USB upravljački program instaliraće se pri instalaciji softvera PC-Tool. Upravljački program takođe možete preuzeti ovde i instalirati zasebno.

Aplikacija Belimo Assistant

Aplikacija Belimo Assistant za rad jedinica na licu mesta sa ugrađenim NFC interfejsom

U svakom trenutku imate potpunu transparentnost Belimo rešenja za vaš KGH pokretač i rad vašeg sistema. Putem aplikacije Belimo Assistant vaš pametni telefon ili tablet na licu mesta omogućavaju bežično rukovanje promenljivom zapreminom vazduha, senzorima, demperima i pokretačima ventila.

Karakteristike 
Prikaz identifikacionih podataka: vrsta uređaja, položaj, oznaka, serijski broj, MP adresa
• Radni podaci i parametri za podešavanje koji se odnose na uređaj
• Slanje podataka o radu i podešavanju direktno iz sistema, putem e-pošte, WhatsApp ili SMS poruka 
• Dijagnostička stranica: informacije o stanjima koje se odnose na uređaj
• Čuvanje podataka o radu i podešavanju u napomenama
• Prenos podataka dok su pokretači u beznaponskom stanju ili tokom rada
• Automatsko prilagođavanje jezika (DE / EN / FR / IT)

KNX (baza podataka ETS proizvoda)

UK24EIB


KNX regulator zapreminskog protoka (LMV-D3-KNX, NMV-D3-KNX i LHV-D3-KNX)


KNX pokretači (LR24A-KNX i NR24A-KNX)

BACnet

Nadogradnja firmvera za UK24BAC

Firmver mrežnog prolaza je moguće ažurirati putem USB priključka.

LonWorks (aplikacioni program i LNS dodatne komponente)

UK24LON

Važno: UK24LON V3.2: Ne učitavajte ga na uređaje sa verzijom 3.10 ili novijom!


Važno: UK24LON V3.11: Ne učitavajte ga na uređaje sa verzijom 3.2 ili starijom!

Programiranje neodgovarajućih verzija aplikacije može dovesti do potpunog kvara. Strogo se pridržavajte informacija u napomenama o izdanju.

___________________________________________________________________________________
 

LonWorks pokretači (..ALON) sa interfejsom senzora

Aplikacija (standardna) sa regulatorom temperature

Sadržaj:
mod_3_0.xif
mod_3_0.nxe
mod_3_0.apb
mod_3_0.xfb
Resursne datoteke uređaja

Aplikacija (opcija) sa CO2 regulatorom 

Sadržaj:
mod_4_0.xif
mod_4_0.nxe
mod_4_0.apb
mod_4_0.xfb
Resursne datoteke uređaja

Belimo dodatne komponente 

Sadržaj:
Dodatna komponenta za pokretač dempera
Dodatna komponenta za senzor
Dodatna komponenta za regulator
Napomene o izdanju i dokumentacija (de/en)
(Resursne datoteke uređaja)

BKN230-24LON

Važno: BKN230-24LON V1.10: Ne učitavajte ga na uređaje sa verzijom 1.0!
(proizvedeno od 2012. pa naovamo)


Važno: BKN230-24LON V1.0: Ne učitavajte ga na uređaje sa verzijom 1.10 ili novijom!
(proizvedeno do 2011.)

Programiranje neodgovarajućih verzija aplikacije može dovesti do potpunog kvara. Strogo se pridržavajte informacija u napomenama o izdanju.

CAD/BIM

Portal PARTcommunity CAD

2D i 3D BIM multi CAD

Kompanija CADENAS je vodeći proizvođač softvera u područjima strateškog upravljanja delovima i smanjenja broja delova (PARTsolutions) i elektronskih CAD kataloga proizvoda (eCATALOGsolutions).

Biblioteka MagiCAD Cloud BIM

3D DXF i RFA CAD

MagiCAD Cloud besplatno nudi sveobuhvatan izbor visokokvalitetnih BIM objekata namenjenih TGA inženjerima konsultantima.

BIM dodatna komponenta za Autodesk Revit

Modeli 3D podataka sa tehničkim informacijama iz Autodesk Revita putem BIM dodatne komponente

Ova dodatna komponenta omogućuje izbor Belimo pokretača, ventila i senzora iz jedne baze podataka i njihovo dodavanje u projekt modeliranja informacija o zgradi sa njihovim tehničkim podacima putem funkcije prevlačenja i otpuštanja. Svi BIM korisnici tako imaju pristup svim podacima u strukturiranom i klasifikovanom obliku u Revit MEP formatu.

Dimenzionisanje i izbor

Klizač ventila

Popularni Belimo klizač ventila dostupan je i u digitalnoj verziji. Njegov nova konstrukcija olakšava izbor ventila.

Firmver

Merila toplotne energije (TEM)

Ovde možete pronaći najnovije pakete za ažuriranje firmvera merila toplotne energije (TEM).

Najnovije ažuriranje: 09.06.2022.

Belimo Energy Valve™ V4 (2022)

Ovde možete pronaći najnovije pakete za ažuriranje firmvera za Belimo Energy Valve™.

Najnovije ažuriranje: 09.06.2022.

Belimo Energy Valve™ V3

Ovde možete pronaći najnovije pakete za ažuriranje firmvera za Belimo Energy Valve™.

Najnovije ažuriranje: 08.09.2021.