Ставки во преземаната папка

Папка на преземања е празна
ставка(и) во папка на преземања

!

  • Пуштање во употреба и одржување
  • Апликации за крајни корисници
  • Сè
Пуштање во употреба и одржување

Апликација Belimo Duct Sensor Assistant Аpp

Апликација Belimo Duct Sensor Assistantза индивидуални конфигурации на сензори

Преку апликацијата Belimo Duct Sensor Assistant App може да се проширува опсегот на користење и да се приспособува конфигурацијата индивидуално на потребите за примена. Уред со Bluetooth® е потребен за конфигурирање преку апликацијата Belimo Duct Sensor Assistant (се продава одделно, A-22G-A05).

Функции
• Комуникација преку Bluetooth BLE
• Потребен е уред со Bluetooth A-22G-A05 кој ќе комуницира со сензорот преку Micro-USB конектор
• Може да се користи за следните сензори: 22ADP-.., 22DTH-..5.., 22DTH-..6.., 22DC-13, 22DTC-.., 22DTM-.., 22DCV-.., 22DCM-.., 22DCK-.., 22UTH-..50X, 22UTH-..60X
• Поддржани јазици DE, EN, FR, IT, ES, PT

Опции за конфигурирање
• Индивидуална конфигурација на излезни сигнали
• Поставување различни мерни опсези
• Дополнително приспособување на офсет вредности
• Параметрирање на Live-Zero-Signal (2..10 V итн.) и системот на единици
• Поставување опции за индикации на приказ
• Приспособено параметрира на функцијата за сигнални светла (TLF)
• Продолжување на физичката адреса на Modbus
• Складирање поставки на мобилен уред и вчитување на другите сензори
• Презентација и излезни вредности за диференцијалниот притисок како вредност за проток на количина

Достапни во Северна Америка, Европската Унија, EFTA-земјите и Обединетото Кралство.

Belimo Assistant App

Апликацијата Belimo Assistant App за работа на локација со уреди со вграден NFC-интерфејс

Целосна транспарентност во секое време во однос на вашето решение за Belimo HVAC-актуатор и работа на системот. Со апликацијата Belimo Assistant App, вашиот паметен телефон или таблет овозможува безжична работа на локација за VAV, сензори, дампер и вентил актуатори.

Функции
Приказ на идентификациски податоци: тип на уред, позиција, назначување, сериски број, MP-адреса
• Работни податоци и поставување параметри: конкретно на уредот
• Испраќање оперативни податоци и податоци за поставки директно од системот, преку е-порака, WhatsApp, SMS 
• Страница за дијагноза: податоци за состојбата конкретно за уредот
• Складирање на работни податоци и податоци за подесувањето како белешки
• Пренос на податоци со деенергизиран актуатор или за време на работа
• Автоматска адаптација на јазик (DE / EN / FR / IT)

Belimo RetroFIT App

Со апликацијата Belimo RetroFIT App, можете конкретно да ги замените вашите застарени или дефектни актуатори и сензори од разни добавувачи со уреди од Belimo во HVAC-индустрија (греење, вентилација и климатизација).

Без разлика дали за вентилација или примени за вода, можете лесно да го најдете правилниот заменски актуатор (актуатор за притисен вентил, ротационен актуатор, актуатор, вентилациски актуатор) од Belimo за модернизација на вашата инсталација со најдобар квалитет и високи перформанси.

Целосниот опсег на продукти на сензори на Belimo сега е интегриран во апликацијата.

Апликации за крајни корисници

Belimo Display App

Апликацијата Belimo Display App е виртуелен приказ на сензорите за простории и работните единици за простории на Belimo

Апликацијата Belimo Display App е најиновативниот начин за пристап до сензорите за простории и работните единици за простории на Belimo. Интуитивната апликација за крајни корисници овозможува вредностите на просторијата да се прикажуваат и одредните точки да се приспособуваат.

Функции:
Приказ на вредности за просторијата (температура, релативна влажност, CO2) од сите активни сензори за простории и работни единици за простории
• Приспособување на одредната точка за температура на активните работни единици за простории
• Приказ на концентрациите на CO2 со приспособлива функција за сигнални светла

Еве како функционира:
1. Активирајте NFC и задржете го паметниот телефон до уредот за просторија
2. Прегледајте ги актуелните вредности и поставете одредна точка за температура ако е потребно
3. За да ги активирате одредните точки, држете го паметниот телефон до собната единица повторно

Компатибилно со најпоследната генерација на активни сензори за простории и работни единици за простории на Belimo:
- 22RT..
- P-22RT..

Барања:
Паметен телефон со Android V5.0 или понова верзија (паметен телефон со iOS V9.0 или понова верзија)

Сè

Belimo Display App

Апликацијата Belimo Display App е виртуелен приказ на сензорите за простории и работните единици за простории на Belimo

Апликацијата Belimo Display App е најиновативниот начин за пристап до сензорите за простории и работните единици за простории на Belimo. Интуитивната апликација за крајни корисници овозможува вредностите на просторијата да се прикажуваат и одредните точки да се приспособуваат.

Функции:
Приказ на вредности за просторијата (температура, релативна влажност, CO2) од сите активни сензори за простории и работни единици за простории
• Приспособување на одредната точка за температура на активните работни единици за простории
• Приказ на концентрациите на CO2 со приспособлива функција за сигнални светла

Еве како функционира:
1. Активирајте NFC и задржете го паметниот телефон до уредот за просторија
2. Прегледајте ги актуелните вредности и поставете одредна точка за температура ако е потребно
3. За да ги активирате одредните точки, држете го паметниот телефон до собната единица повторно

Компатибилно со најпоследната генерација на активни сензори за простории и работни единици за простории на Belimo:
- 22RT..
- P-22RT..

Барања:
Паметен телефон со Android V5.0 или понова верзија (паметен телефон со iOS V9.0 или понова верзија)

Апликација Belimo Duct Sensor Assistant Аpp

Апликација Belimo Duct Sensor Assistantза индивидуални конфигурации на сензори

Преку апликацијата Belimo Duct Sensor Assistant App може да се проширува опсегот на користење и да се приспособува конфигурацијата индивидуално на потребите за примена. Уред со Bluetooth® е потребен за конфигурирање преку апликацијата Belimo Duct Sensor Assistant (се продава одделно, A-22G-A05).

Функции
• Комуникација преку Bluetooth BLE
• Потребен е уред со Bluetooth A-22G-A05 кој ќе комуницира со сензорот преку Micro-USB конектор
• Може да се користи за следните сензори: 22ADP-.., 22DTH-..5.., 22DTH-..6.., 22DC-13, 22DTC-.., 22DTM-.., 22DCV-.., 22DCM-.., 22DCK-.., 22UTH-..50X, 22UTH-..60X
• Поддржани јазици DE, EN, FR, IT, ES, PT

Опции за конфигурирање
• Индивидуална конфигурација на излезни сигнали
• Поставување различни мерни опсези
• Дополнително приспособување на офсет вредности
• Параметрирање на Live-Zero-Signal (2..10 V итн.) и системот на единици
• Поставување опции за индикации на приказ
• Приспособено параметрира на функцијата за сигнални светла (TLF)
• Продолжување на физичката адреса на Modbus
• Складирање поставки на мобилен уред и вчитување на другите сензори
• Презентација и излезни вредности за диференцијалниот притисок како вредност за проток на количина

Достапни во Северна Америка, Европската Унија, EFTA-земјите и Обединетото Кралство.

Belimo Assistant App

Апликацијата Belimo Assistant App за работа на локација со уреди со вграден NFC-интерфејс

Целосна транспарентност во секое време во однос на вашето решение за Belimo HVAC-актуатор и работа на системот. Со апликацијата Belimo Assistant App, вашиот паметен телефон или таблет овозможува безжична работа на локација за VAV, сензори, дампер и вентил актуатори.

Функции 
• Приказ на идентификациски податоци: тип на уред, позиција, назначување, сериски број, MP-адреса
• Работни податоци и поставување параметри: конкретно на уредот
• Испраќање оперативни податоци и податоци за поставки директно од системот, преку е-порака, WhatsApp, SMS 
• Страница за дијагноза: податоци за состојбата конкретно за уредот
• Складирање на работни податоци и податоци за подесувањето како белешки
• Пренос на податоци со деенергизиран актуатор или за време на работа
• Автоматска адаптација на јазик (DE / EN / FR / IT)

Belimo RetroFIT App

Со апликацијата Belimo RetroFIT App, можете конкретно да ги замените вашите застарени или дефектни актуатори и сензори од разни добавувачи со уреди од Belimo во HVAC-индустрија (греење, вентилација и климатизација).

Без разлика дали за вентилација или примени за вода, можете лесно да го најдете правилниот заменски актуатор (актуатор за притисен вентил, ротационен актуатор, актуатор, вентилациски актуатор) од Belimo за модернизација на вашата инсталација со најдобар квалитет и највисоки перформанси.

Целосниот опсег на продукти на сензори на Belimo сега е интегриран во апликацијата.