Ставки во преземаната папка

Папка на преземања е празна
ставка(и) во папка на преземања

!

Дампер актуатори за димна контрола

Моќна технологија во компактен дизајн и енергетски ефикасно оперирање. Дампер актуаторите за димна контрола на Belimo обезбедуваат доверливо држење на патеките за излез во итен случај и спасување без присуство на чад.