Ставки во преземаната папка

Папка на преземања е празна
ставка(и) во папка на преземања

!

Ефикасна димна контрола, поголема безбедност

Belimo има градиран опсег на продукти за актуатори за дампери за димна контрола за економично моторизирање на дамперите за димна контрола. Моќните актуатори се уверливи благодарение на нивниот компактен дизајн и енергетско ефикасно работење.

Актуаторите за дампери за димна контрола на Belimo го поместуваат дамперот за димна контрола во дефинираната безбедносна позиција (отворена или затворена) во случај на пожар. Функцијата Safety Position Lock™ сигурно го држи дамперот за димна контрола во безбедносната позиција. Актуаторите за дампери за димна контрола се развиени за да се усогласат со специфичните барања на европските стандарди.

Моќна технологија во компактен дизајн

Безбедност во објектите

8 причини за користење на дампер актуатори од Belimo

1. Правилен актуатор за секоја апликација за HVAC

2. Енергетски ефикасна моторизација

3. Бескомпромисна безбедност

4. Вистинскиот производ во вистинско време

5. Лесна, универзална инсталација

6. Подготвени за иднината

7. Брз и едноставен ретрофит
 (контактирајте со производителот на дамперите)

8. Швајцарски квалитет од Belimo од 1975 година

Производи специфични за потрошувачот

Деновиве, предизвиците во текот на планирањето и на конструкцијата се многу тешки за совладување со користење на стандардните производи, и токму заради тоа решенијата специфично изготвени за потрошувачите стануваат се поважни. Ние можеме да го направиме актуаторот што ви е потребен – со должина на кабел, конектор приклучок и параметрирање што вие ќе ги специфицирате. 

 • Различни типови и должини на кабли со или без конектор приклучок. 
 • Означување на производот со информации за вашиот клиент (на пр. каде треба да се инсталира актуаторот во зградата). 
 • Разни опции за монтажа (приспособени на вашата ситуација на инсталација на локацијата). 
 • Широк опсег на електрични и механички додатоци. 
 • Се грижиме за параметрирањето за вас (на пример, приспособливо време на работа, прекинувач диференцијал и bus параметри).
 • Функционален тест, затоа што Belimo значи тестиран квалитет.

Ние ви нудиме „целосен пакет без никакви дополнителни грижи“ за ваша апликација.

 • Предности за клиентите
 • Софтвер/плагини
Предности за клиентите

Инженери консултанти

Планирање HVAC системи е вашата основна компетенција. Постојано барате нови и иновативни начини за заштеда на енергија и подобрување на климата на просторија. Работите со најмодерните методи и користите податоци од снабдувачи/производители за вашето планирање. Како потрошувач на Belimo, имате придобивки од бројни поволности:

 • Економична моторизација на дамперите за димна контрола преку градиран опсег на продукти
 • Висока енергетска ефикасност, со што се намалуваат оперативните трошоци
 • Функцијата Safety Position Lock™ сигурно го држи дамперот за димна контрола во безбедносна позиција во случај на пожар
 • Со дампери за димна контрола со сертификат CE, актуаторите формираат единица која ги исполнува специфичните барања на европските стандарди
 • Организација ориентирана кон услуги и пријателска кон клиентите со индивидуални консултации за производи и апликации
 • Целокупни решенија од едно место
 • Различни опции за интеграција во системи на повисоко ниво
 • Комплетна и лесно достапна документација

Интегрирачи на системи

Вашата задача е да дизајнирате системи за управување со објекти и оптимално да ги интегрирате уредите во поле. Вашата цел е да ја намалите комплексноста и да загарантирате транспарентност за непрекината оптимизација на технологијата за објект. Како потрошувач на Belimo, имате придобивки од бројни поволности:

 • Брзо и едноставно пуштање во употреба
 • Низок ризик од грешки за време на интеграцијата
 • Комплетна и лесно достапна документација
 • Организација ориентирана кон услуги и клиенти на вашата страна со компетентна поддршка во наоѓањето решенија
 • Различни опции за интеграција и системска компатибилност

Инсталатери/инженери на постројка

Инсталацијата на HVAC технологијата за објект е ваша дејност. За да ги извршите вашите задачи, потребни ви се правилните производи во правилно време на локацијата. Лесната монтажа и стручната поддршка ви овозможуваат да го исполните вашиот густ распоред. Како клиент на Belimo, имате придобивки од бројни поволности:

 • Брза и лесна инсталација
 • Можност за оперативна проверка на лице место
 • Комплетна и лесно достапна документација
 • Високо ниво на снажност
 • Различни опции за интеграција и системска компатибилност
 • Кратки времиња на испорака
 • Опфатна поддршка низ целиот работен век на производот
 • 5-годишна гаранција

Сопственици на објекти

Подобрувања во комфорот и потрошувачката на енергија, како и едноставните проширувања на објекти и надградби се постојани предизвици за вас. Оптимизирањето на вашиот HVAC систем со најмал можен напор и ниски трошоци е главен фокус. Како клиент на Belimo, имате придобивки од бројните поволности:

 • Највисоко ниво на безбедност за луѓето и опипливите средства засновано на најсовремената технологија
 • Доверливост и сигурност на инвестициите
 • Долговечност и одржливост
 • Висока енергетска ефикасност
 • Минимални трошоци за работа и одржување поради производи без одржување
 • Иновативни технологии ориентирани кон иднината
 • Едноставна редовна оперативна проверка

Менаџери на објекти/одржување на објекти

Управувањето, контролата и работата на објектите и нивната техничка опрема се дел од вашите секојдневни задачи. Барате решенија за да го загарантирате комфорот на просториите и да ја оптимизирате работата на системот. Ги цените едноставните и транспарентни системи и брзата испорака на резервни делови и поддршка во секое време кога е потребно. Како клиент на Belimo, имате корист од бројните предности:

 • Минимални трошоци за работа и одржување поради производи без одржување
 • Највисоко ниво на енергетска ефикасност
 • Високо ниво на снажност и долговечност
 • Едноставна редовна оперативна проверка
 • Униформна работа
 • Најсовремена технологија
 • Највисоко ниво на безбедност за луѓето и опипливите средства

OEM

Во вашите производи ќе користите компоненти од избрани добавувачи. Вие секогаш ја барате најдобрата вредност за вашите пари. Висок квалитет и единствени функции, скроени само за вашата апликација, додаваат уште поголема вредност и овозможуваат да се разликувате од вашата конкуренција. Одличната техничка поддршка и едноставната деловна трансакција се очигледни за вас. Како клиент на Belimo, имате корист од бројните предности:

 • Најсовремена технологија
 • Највисоко ниво на безбедност за луѓето и опипливите средства
 • Градиран опсег на продукти за оптимална и економична моторизација на дампери за димна контрола од сите типови, димензии и класификации
 • Иновативните технологии помагаат да се исполнат специфичните барања на релевантните европски стандарди
 • Различни опции за интеграција и системска компатибилност
 • Беспрекорна логистика, максимална достапност и сигурност на испорака
 • Комплетна и лесно достапна документација
 • Долговечност и сигурност
 • Брзо, лесно и безбедно монтирање
 • Практична оперативна проверка
 • Униформен оперативен концепт
 • Највисок квалитет со континуирана следливост
 • Организација ориентирана кон услуги и пријателска кон клиентите со индивидуални консултации за производи и апликации
 • По потреба, решенија специфични за клиентите
Софтвер/плагини

Belimo Assistant App

Belimo Assistant App за работа на локација на уреди со вграден интерфејс NFC

Целосна транспарентност во секое време во врска со решението со актуатор на Belimo за HVAC и работата на вашиот систем. Со Belimo Assistant App, вашиот паметен телефон или таблет овозможува безжично ракување на локација за VAV, сензори, дампери и актуатори на вентили.

Функции 
Приказ на идентификациските податоци: тип на уредот, позицијата, ознаката, серискиот број, MP адресата
• Работни податоци и параметри за поставување: специфични за уредот
• Праќање податоци за работењето и поставувањето директно од системот, преку е-пошта, WhatsApp, SMS 
• Страница за дијагноза: информации специфични за состојбата на уредот
• Складирање на податоците за работа и поставување во белешки
• Трансмисија на податоци со деенергизиран актуатор или за време на тековна работа
• Автоматска адаптација на јазикот (DE / MK / FR / IT)

Belimo RetroFIT App

Со апликацијата RetroFIT на Belimo, можете специфично да ги замените вашите застарени или дефектни актуатори и сензори од различни добавувачи со уреди од Belimo во HVAC индустријата (греење, вентилација и климатизација).

Без разлика дали се работи за примени за вентилација или вода, можете лесно да го најдете правилниот заменски актуатор (актуатор за притисен вентил, ротационен актуатор, актуатор, актуатор за вентилација) од Belimo за модернизација на вашата инсталација со најдобриот квалитет и највисоки перформанси.

Целосниот опсег на продукти на сензори од Belimo сега е интегриран и во апликацијата.

Belimo MP-Bus

Компјутерска алатка на Belimo (MFT-P)
Софтвер за приспособување и дијагностика за MF/MP/MOD/LON/KNX актуатори, вкл. пожарна заштита.
За оперативни системи Windows.

Сервисна алатка ZTH EU

Сервисната алатка ZTH EU ја поедноставува дијагностиката, оперативната проверка и поставувањето за уредите за HVAC перформанси. Поврзани директно со параметариран или комуникативен актуатор од Belimo, тековните вредности може да се читаат на локацијата и веднаш да се ресетираат.

Кога користите ZTH EU како интерфејс за компјутерската алатка (MFT-P), соодветниот USB-драјвер е инсталиран кога се инсталира компјутерската алатка. Драјверот може и да се преземе овде и да се инсталира одделно.

BIM плагин за Autodesk Revit

3D податочни модели со технички податоци од Autodesk Revit преку BIM плагин

Овој плагин ви овозможува да изберете актуатори, вентили и сензори од Belimo од една база на податоци и потоа додајте ги во проектот за моделирање податоци за објект со нивните технички податоци преку влечење и спуштање. Сите корисници на BIM имаат така пристап до сите податоци во структурирана и класифицирана форма во формат Revit MEP.