Ставки во преземаната папка

Папка на преземања е празна
ставка(и) во папка на преземања

!

BELIMO Automation Handelsgesellschaft m.b.H.

Brunner Straße 63/20
1230 Wien, Австрија
Тел. +43 1 749 03 61-0 Серија
Е-пошта: info@belimo.at
Веб-локација: http://www.belimo.at

Раководен директор: инж. м-р Дитмар Нидерхаметнер
Правна форма на компанијата: Handelsgesellschaft m.b.H.
Уникатен идентификациски број: ATU 15042102
Број во трговски регистар: FN 037854v
Место на јурисдикција: Виена