Stavke u vašoj mapi za preuzimanje

Mapa za preuzimanje je prazna
Stavka/stavke u mapi za preuzimanje

!

Pouzdanost koju poznajete i očekujete

Sa širokim asortimanom proizvoda, Belimo senzori za vazdušne kanale pokrivaju uobičajene merne vrednosti: temperaturu, vlažnost, tačku rose, CO2, VOC, granične vrednosti pritiska i niske temperature.

Inovacije za miran san

Jednostavna montaža i puštanje u rad

Senzori za kanale iz Belimo imaju dodatno IP65 kućište za jednostavnu montažu i puštanje u rad. Pribor za montiranje je uključen u obim isporuke. Senzori se odlikuju izborom temperature i pritiska na licu mesta, visokom preciznošću, pouzdanošću i samokalibracijom.

Proizvodni program

Belimo Assistant aplikacija za kanalski senzor

Belimo Assistant aplikacija za kanalski senzor za pojedinačnu konfiguraciju senzora

Preko aplikacije Belimo Assistant za kanalski senzor moguće je proširiti opseg primene i pojedinačno prilagoditi konfiguraciju zahtevima primene. Bluetooth® hardverski ključ je neophodan za konfigurisanje preko Belimo Duct Sensor Assistant aplikacije (prodaje se zasebno, A-22G-A05).

Karakteristike
• Komunikacija preko Bluetooth BLE
• Potreban je Bluetooth hardverski ključ A-22G-A05, koji će komunicirati sa senzorom preko Micro-USB konektora
• Može se koristiti za sledeće senzore: 22ADP-.., 22DTH-..5.., 22DTH-..6.., 22DC-13, 22DTC-.., 22DTM-.., 22DCV-.., 22DCM-.., 22DCK-.., 22UTH-..50X, 22UTH-..60X
• Podržani jezici DE, EN, FR, IT, ES, PT

Opcije konfiguracije
• Individualna konfiguracija izlaznih signala
• Podešavanje različitih mernih opsega
• Dodatno podešavanje vrednosti opsega
• Parametarizacija Live-Zero-Signala (2..10 V itd.) i sistema jedinica
• Podešavanje opcija za indikacije na ekranu
• Prilagođena parametrizacija funkcije semafora (TLF)
• Proširenje fizičke Modbus adrese
• Skladištenje podešavanja na mobilnom uređaju i učitavanje na druge senzore
• Predstavljanje i izlaz diferencijalnog pritiska kao vrednost zapremine protoka

Dostupno u Severnoj Americi, Evropskoj uniji, državama EFTA i Velikoj Britaniji.

Proizvodi posebno prilagođeni potrebama klijenata

Ovih dana je teško odgovoriti na izazove u pogledu planiranja kao i na gradilištu primenom standardnih proizvoda, zbog toga su rešenja posebno prilagođena potrebama klijenata sve značajnija. Konstruisaćemo senzor koji je vama potreban - sa dužinom kabla, priključnim konektorom i parametrizacijom koje vi zatražite. Ako je to potrebno, montiraćemo senzor na ventil i tako konstruisati unapred montiran sklop koji se sastoji od delova cevi, senzora, spojeva i brojnih drugih delova.

 • Različiti tipovi i dužine kablova sa priključnim konektorom ili bez njega. 
 • Obeležavanje proizvoda sa informacijama korisnika (npr. gde će se pokretač instalirati u zgradi). 
 • Različite mogućnosti montaže (prilagođeno vašoj situaciji montaže na licu mesta). 
 • Širok asortiman električnih i mehaničkih dodataka. 
 • Mi se brinemo o parametrizaciji za vas (npr. podesivo vreme rada, histerezis i bus parametri).
 • Potpuno prefabrikovana i testirana montaža (npr. integritet zaptivke) sa komponentama po vašem izboru.
 • Funkcionalno ispitivanje, jer Belimo označava provereni kvalitet.

Nudimo "kompletan bezbrižan paket" za vašu primenu.

 • Prednosti za klijenta
 • Softver/Dodaci
 • Uspešne priče
Prednosti za klijenta

Glavni izvođači/investitori

Vaš fokus je na profitabilnosti zgrada. Ovo ne uključuje samo investicione troškove, već i troškove tokom tekućeg rada/servisiranja. Održivost i transparentnost troškova su vam važni. Belimo kanalski senzori nude:

 • Širok izbor za sve zahteve u primeni za ventilaciju ili vodu, kao i za naknadnu ugradnju
 • Kratki rokovi isporuke
 • Sveobuhvatna podrška tokom celog radnog veka proizvoda
 • Dobro poznati Belimo visoki kvalitet
 • Odličan odnos cene i performansi
 • Brza amortizacija
 • Petogodišnja garancija

Inženjeri konsultanti

Planiranje HVAC sistema je vaša osnovna kompetencija. Stalno ste u potrazi za novim, inovativnim načinima za uštedu energije i poboljšanje klime u prostoriji. Radite najsavremenijim metodama i koristite podatke dobavljača/proizvođača za svoje planiranje. Belimo kanalski senzori nude:

 • Kompatibilnost sa svim uobičajenim sistemima automatizacije zgrada (BAS), što ih čini pogodnim za upotrebu u bilo kojoj HVAC primeni
 • BIM podaci i STEP datoteke u Belimo VDI selektoru
 • Pristup podacima aplikacije za integraciju u BAS kontrolne sekvence zahvaljujući BACnet i Modbus komunikacionim protokolima
 • Visokokvalitetni i robusni materijali
 • Usklađenost sa zahtevima IP65 i sertifikatom UL
 • Petogodišnja garancija

Integratori sistema

Vaš zadatak je da projektujete sisteme upravljanja zgradom i optimalno integrišete terenske uređaje. Vaš cilj je da smanjite složenost i obezbedite transparentnost za kontinuiranu optimizaciju tehnologije u zgradama. Belimo kanalski senzori nude:

 • Besprekorna kompatibilnost sa svim uobičajenim sistemima za automatizaciju i kontrolu zgrada (BACS)  
 • Smanjeno ožičenje i parametrizacija
 • Kompletan proizvodni program rešenja za primenu na terenu sa sasenzorima za merenje temperature, vlažnosti, pritiska, CO2, isparljivih organskih jedinjenja (VOC) i protoka u cevima, kanalima i unutrašnjim i spoljašnjim primenama
 • Prvoklasan servis i podrška
 • Testiranje podataka bez alata za efikasno puštanje u rad.
 • Kratki rokovi isporuke  
 • Visokokvalitetni i robusni materijali
 • Petogodišnja garancija

Specijalizovani veletrgovci

Za vaše klijente oslanjate se na visoku dostupnost, lak izbor i kratke rokove isporuke za proizvode koje nudite. Potreban vam je brz i lak pristup informacijama, kao i sveobuhvatna tehnička podrška od strane vaših dobavljača. Belimo kanalski senzori nude:

 • Brz i lak izbor kao i montaža proizvoda zahvaljujući našem optimizovanom asortimanu proizvoda
 • Kratki rokovi isporuke i trase
 • Sveobuhvatna postprodajna podrška tokom celog radnog veka proizvoda
 • 5 godina garancije

Montažeri/inženjeri postrojenja

Montaža HVAC građevinske tehnologije je vaš posao. Da biste obavili svoj posao, potrebni su vam pravi proizvodi u pravo vreme na licu mesta. Jednostavna montaža i stručna korisnička podrška omogućavaju vam da ispunite svoj gust raspored. Belimo kanalski senzori nude:

 • Odvojiva montažna ploča i opružna kopča za jednostavnu montažu
 • Merni opsezi koji se mogu izabrati na licu mesta
 • Smanjeno ožičenje i parametrizacija zahvaljujući BACnet i Modbus komunikacionim protokolima

Vlasnici zgrada

Poboljšanja udobnosti i potrošnje energije, kao i jednostavna proširenja i nadogradnje zgrada su stalni izazov za vas. Optimizacija vašeg HVAC sistema uz najmanji mogući napor i niske troškove je u glavnom fokusu. Belimo kanalski senzori nude:

 • Jedinstveni dizajn sa poklopcem koji se može zakačiti, omogućava brzu montažu i lako puštanje u rad, kao i zaštitu u skladu sa IP65
 • Pristup podacima aplikacije preko BACnet i Modbus komunikacionih protokola i smanjeno ožičenje i parametrizacija
 • Pouzdane i precizne merne vrednosti
 • Kratki rokovi isporuke
 • Sveobuhvatna podrška tokom celog radnog veka proizvoda
 • Petogodišnja garancija

Menadžeri objekata/Održavanje zgrada

Menadžment, kontrola i upravljanje zgradama i njihovom tehničkom opremljenošću je deo vaših svakodnevnih zadataka. Tražite rešenja kako biste obezbedili udobnost u prostorijama i optimizovali rad sistema. Cenite jednostavne i transparentne sisteme i ukoliko je potrebno, brzu isporuku rezervnih delova i podršku koja je dostupna u svakom trenutku. Belimo kanalski senzori nude:

 • Brza i laka naknadna ugradnja opreme u kombinaciji sa Belimo Retrofit aplikacijom
 • Jedinstveni dizajn sa poklopcem koji se može zakačiti, omogućava brzu montažu i lako puštanje u rad, kao i zaštitu u skladu sa IP65
 • Modularni vijčani spojevi koji omogućavaju različite vrste montaže i konfiguracije kablova za fleksibilnu montažu i instalaciju
 • Pouzdane i precizne merne vrednosti
 • Kratki rokovi isporuke
 • Sveobuhvatna podrška tokom celog radnog veka proizvoda
 • Petogodišnja garancija
Softver/Dodaci

Aplikacija Belimo Assistant

Aplikacija Belimo Assistant za upravljanje uređajem na licu mesta sa ugrađenim NFC interfejsom

Potpuna transparentnost u svakom trenutku kada su u pitanju Vaša Belimo rešenja HVAC aktuatora i rad Vašeg sistema. Zahvaljujući aplikaciji Belimo Assistant vaš pametni telefon ili tablet omogućavaju bežično rukovanje na licu mesta za VAV promenljive zapremine vazduha, senzore, pokretače klapni i ventila.

Karakteristike 
Prikaz identifikacionih podataka: tip uređaja, položaj, oznaka, serijski broj, MP adresa
• Podaci o radu i parametri podešavanja: specifični za svaki uređaj
• Slanje podataka o radu i podešavanju direktno iz sistema, putem e-pošte, WhatsApp-a, SMS-a 
• Stranica za dijagnostiku: informacije o specifičnom stanju uređaja
• Skladištenje podataka o radu i podešavanjima u napomenama
• NFC prenos podataka sa isključenim pokretačem ili tokom rada
• Automatsko prilagođavanje jezika (DE / EN / FR / IT)

Aplikacija Belimo RetroFIT

Pomoću aplikacije Belimo RetroFIT možete da zamenite određene zastarele ili neispravne pokretače i senzore različitih dobavljača uređajima kompanije Belimo za HVAC sisteme (grejanje, ventilacija i klimatizacija).

Bilo da se radi o ventilaciji ili primeni u vodi, lako možete pronaći odgovarajući zamenski pokretač (pokretač sa loptastim ventilom, rotacioni pokretač, pokretač, ventilacioni pokretač) od kompanije Belimo kako biste modernizovali svoju instalaciju sa najboljim kvalitetom i najvišim performansama.

Kompletan asortiman Belimo senzora sada je takođe integrisan u aplikaciju.

BIM dodatak za Autodesk Revit

3D modeli podataka sa tehničkim informacijama iz Autodesk Revit preko BIM dodatka

Ovaj dodatak vam omogućava da izaberete Belimo pokretače, ventile i senzore iz jedne baze podataka, a zatim ih dodate u projekat informacionog modeliranja zgrade sa njihovim tehničkim podacima pomoću prevlačenja i ispuštanja. Svi BIM korisnici tako imaju pristup svim podacima u strukturiranoj i klasifikovanoj formi u Revit MEP formatu.

Uspešne priče