Položky vo vašom priečinku sťahovania

Priečinok sťahovania je prázdny
pol. v priečinku sťahovania

!

Spoľahlivosť, ktorú poznáte a očakávate

Vďaka širokému radu výrobkov pokrývajú snímače vzduchového potrubia Belimo bežné meracie hodnoty: teplotu, vlhkosť, rosný bod, CO2, VOC, tlak a limitné hodnoty nízkej teploty.

Inovácia pre pokoj duše

Jednoduchá inštalácia a uvedenie do prevádzky

Snímače potrubia od spoločnosti Belimo majú prídavný kryt IP65 na jednoduchú inštaláciu a uvedenie do prevádzky. Montované príslušenstvo je súčasťou dodávky. Snímače sa vyznačujú teplotným a tlakovým rozsahom, ktorý je možné vybrať na mieste, vysokou presnosťou, spoľahlivosťou a samokalibráciou.

Rad výrobkov

Aplikácia snímača potrubia Belimo Duct Sensor Assistant

Aplikácia snímača potrubia Belimo Duct Sensor Assistantpre individuálnu konfiguráciu snímačov

Pomocou aplikácie snímača potrubia Belimo Duct Sensor Assistant je možné rozšíriť rozsah použitia a individuálne prispôsobiť konfiguráciu požiadavkám aplikácie. Na konfiguráciu prostredníctvom aplikácie snímača potrubia Belimo Duct Sensor Assistant (predáva sa samostatne, A-22G-A05) je potrebný kľúč Bluetooth®.

Charakteristiky
• Komunikácia cez Bluetooth BLE
• Potrebný je kľúč Bluetooth A-22G-A05, ktorý komunikuje so snímačom prostredníctvom konektora Micro-USB
• Možno použiť pre tieto snímače: 22ADP-.., 22DTH-..5.., 22DTH-..6.., 22DC-13, 22DTC-.., 22DTM-.., 22DCV-.., 22DCM-.., 22DCK-.., 22UTH-..50X, 22UTH-..60X
• Podporované jazyky DE, EN, FR, IT, ES, PT

Možnosti konfigurácie
• Individuálna konfigurácia výstupných signálov
• Nastavenie rôznych rozsahov merania
• Dodatočná úprava hodnôt posunu
• Parametrizácia signálu Live-Zero (2..10 V atď.) a sústava jednotiek
• Možnosti nastavenia indikácií na displeji
• Prispôsobená parametrizácia funkcie dopravného svetla (TLF)
• Rozšírenie fyzickej adresy Modbus
• Uloženie nastavení do mobilného zariadenia a ich načítanie do iných snímačov
• Zobrazenie a výstup diferenčného tlaku ako hodnoty objemového prietoku

K dispozícii v Severnej Amerike, Európskej únii, štátoch EZVO a Spojenom kráľovstve.

Produkty špecifické pre zákazníkov

Výzvam vyskytujúcim sa v rámci projektovania a na staveniskách možno v dnešnej dobe len ťažko čeliť pomocou štandardných produktov. Práve preto čoraz viac narastá význam riešení špecifických pre zákazníkov. Vytvrili sme snímač, ktorý potrebujete – spolu s dĺžkou kábla, pripojovacou zástrčkou a parametrizáciou podľa vašej špecifikácie. Na požiadanie namontujeme snímač na ventil a vytvoríme vopred namontovanú zostavu z dielov potrubia, prípojok a mnohých ďalších prvkov.

 • Rôzne typy a dĺžky káblov s pripojovacou zástrčkou alebo bez nej. 
 • Označenie výrobku s informáciami o vašom zákazníkovi (napr. kde má byť pohon v budove nainštalovaný). 
 • Rôzne možnosti montáže (prispôsobené situácii pri inštalácii na mieste). 
 • Široký sortiment elektrického a mechanického príslušenstva. 
 • O parametrizáciu sa postaráme za vás (napr. nastaviteľný čas chodu, spínací diferenciál a parametre zbernice).
 • Kompletne prefabrikovaná a otestovaná zostava (napr. neporušenosť tesnenia) s komponentmi podľa vášho výberu.
 • Test funkčnosti, pretože Belimo je zárukou overenej kvality.

Pre vašu aplikáciu ponúkame „kompletný bezstarostný balík“.

 • Výhody pre zákazníkov
 • Softvér / Doplnky
 • Príbehy o úspechoch
Výhody pre zákazníkov

Generálni dodávatelia / investori

Zameriavate sa na ziskovosť budov. To zahŕňa nielen investičné náklady, ale aj náklady na priebežnú prevádzku/servis. Udržateľnosť a transparentnosť nákladov sú pre vás dôležité. Snímače potrubia Belimo ponúkajú:

 • Široký výber pre všetky požiadavky na ventiláciu alebo vodné aplikácie, ako aj na modernizáciu
 • Krátke dodacie doby
 • Komplexná podpora počas celej životnosti produktu
 • Dobre známa vysoká kvalita Belimo
 • Vynikajúci pomer ceny a výkonu
 • Rýchla amortizácia
 • 5-ročná záruka

Konzultační inžinieri

Plánovanie systémov HVAC je vašou kľúčovou kompetenciou. Neustále hľadáte nové, inovatívne spôsoby, ako ušetriť energiu a zlepšiť klímu v miestnosti. Pracujete s najmodernejšími metódami a pri plánovaní využívate údaje od dodávateľov / výrobcov. Snímače potrubia Belimo ponúkajú:

 • Kompatibilitu so všetkými bežnými systémami automatizácie budov (BAS), vďaka čomu sú vhodné na použitie v akejkoľvek aplikácii HVAC
 • Údaje BIM a súbory STEP vo výberovom programe Belimo VDI
 • Prístup k aplikačným údajom na integráciu do riadiacich sekvencií BAS vďaka komunikačným protokolom BACnet a Modbus
 • Vysokokvalitné a robustné materiály
 • Splnenie požiadaviek IP65 a certifikácie UL
 • 5-ročná záruka

Integrátori systému

Vašou úlohou je navrhnúť systémy riadenia budovy a optimálne integrovať terénne zariadenia. Vaším cieľom je znížiť zložitosť a zabezpečiť transparentnosť pre neustálu optimalizáciu technológie budov. Snímače potrubia Belimo ponúkajú:

 • Bezproblémová kompatibilita so všetkými bežnými systémami automatizácie a riadenia budov (BACS)  
 • Redukované elektrické vedenie a parametrizácia
 • Kompletný rad riešení na úrovni terénu so snímačmi na meranie teploty, vlhkosti, tlaku, prietoku, CO2 a prchavých organických zlúčenín (VOC) v potrubiach, kanáloch a vonkajších aplikáciách
 • Prvotriedny servis a podpora
 • Testovanie dátových bodov bez použitia nástrojov na efektívne uvedenie do prevádzky.
 • Krátke dodacie doby  
 • Vysokokvalitné a robustné materiály
 • 5-ročná záruka

Špecializovaní veľkoobchodníci

Pre svojich zákazníkov sa spoliehate na vysokú dostupnosť, jednoduchý výber a krátke dodacie lehoty produktov, ktoré ponúkate. Od svojich dodávateľov vyžadujete rýchly a jednoduchý prístup k informáciám, ako aj komplexnú technickú podporu. Snímače potrubia Belimo ponúkajú:

 • Rýchly a jednoduchý výber výrobkov a inštalácia vďaka nášmu optimalizovanému radu výrobkov
 • Krátke dodacie doby a trasy
 • Komplexná popredajná podpora počas celej životnosti výrobku
 • 5-ročná záruka

Inštalatéri / inžinieri závodu

Inštalácia technológie budov HVAC je vašou profesiou. Na vykonanie práce potrebujete správne výrobky v tú pravú chvíľu na mieste. Jednoduchá montáž a odborná podpora vám umožnia dodržať časový harmonogram. Snímače potrubia Belimo ponúkajú:

 • Odnímateľnú montážnu dosku a pružinovú svorku pre jednoduchú montáž
 • Meracie rozsahy voliteľné na mieste
 • Redukované elektrické vedenie a parametrizácia vďaka komunikačným protokolom BACnet a Modbus

Vlastníci budov

Vylepšenia pohodlia a spotreby energie, ako aj jednoduché rozširovanie a vylepšovanie budov sú pre vás neustálou výzvou. V centre pozornosti je optimalizácia vášho systému HVAC s čo najmenším úsilím a nízkymi nákladmi. Snímače potrubia Belimo ponúkajú:

 • Jedinečná konštrukcia so zacvakávacím krytom, ktorý umožňuje rýchlu inštaláciu a jednoduché uvedenie do prevádzky, ako aj ochranu podľa IP65
 • Prístup k aplikačným údajom prostredníctvom komunikačných protokolov BACnet a Modbus a redukovanému elektrickému vedeniu a parametrizácii
 • Spoľahlivé a presné meranie hodnôt
 • Krátke dodacie doby
 • Komplexná podpora počas celej životnosti produktu
 • 5-ročná záruka

Správcovia zariadení / údržba budov

Správa, kontrola a prevádzka budov a ich technických zariadení je súčasťou vašich každodenných úloh. Hľadáte riešenia na zabezpečenie pohodlia miestnosti a optimalizáciu prevádzky systému. Ceníte si jednoduché a transparentné systémy a v prípade potreby rýchle dodanie náhradných dielov a vždy dostupnú podporu. Snímače potrubia Belimo ponúkajú:

 • Rýchla a jednoduchá modernizácia v kombinácii s aplikáciou Belimo Retrofit
 • Jedinečná konštrukcia so zacvakávacím krytom, ktorý umožňuje rýchlu inštaláciu a jednoduché uvedenie do prevádzky, ako aj ochranu podľa IP65
 • Modulárne skrutkové prípojky, ktoré umožňujú rôzne montážne a káblové konfigurácie na flexibilnú montáž a inštaláciu
 • Spoľahlivé a presné meranie hodnôt
 • Krátke dodacie doby
 • Komplexná podpora počas celej životnosti produktu
 • 5-ročná záruka
Softvér / Doplnky

Aplikácia Belimo Assistant

Aplikácia Belimo Assistant na obsluhu zariadení so vstavaným rozhraním NFC na mieste

Úplná transparentnosť, pokiaľ ide o vaše riešenie pohonu Belimo VAV a prevádzku vášho systému. Pomocou aplikácie Belimo Assistant poskytuje váš smartfón alebo tablet bezdrôtovú prevádzku na pracovisku pre snímače VAV, pohony klapiek a ventilov.

Charakteristiky
Identifikačné údaje displeja: typ zariadenia, poloha, označenie, sériové číslo, adresa MP
• Prevádzkové údaje a parametre nastavenia: špecifické pre zariadenie
• Odosielanie prevádzkových a nastavovacích údajov priamo zo systému, prostredníctvom e-mailu, WhatsApp, SMS 
• Diagnostika: informácie o stave zariadenia
• Uloženie prevádzkových a nastavovacích údajov v poznámkach
• Prenos dát pri odpojenom napájaní alebo počas prebiehajúcej prevádzky
• Automatické prispôsobenie jazyka (DE / EN / FR / IT)

Aplikácia Belimo RetroFIT

Pomocou aplikácie Belimo RetroFIT môžete v odvetví HVAC (kúrenie, ventilácia a klimatizácia) špecificky nahradiť vaše zastaralé alebo chybné pohony a snímače od rôznych dodávateľov zariadeniami od spoločnosti Belimo.

Či už ide o ventilačné alebo vodné aplikácie, môžete ľahko nájsť správny náhradný pohon (pohon guľového ventilu, rotačný pohon, pohon, pohon ventilácie) od Belimo, aby ste vašu inštaláciu zmodernizovali s najlepšou kvalitou a najvyšším výkonom.

Kompletný rad snímačov Belimo je teraz integrovaný v aplikácii.

BIM doplnok pre Autodesk Revit

3D dátové modely s technickými informáciami z Autodesk Revit prostredníctvom doplnku BIM

Tento doplnok vám umožňuje vybrať pohony, ventily a snímače Belimo z jednej databázy a potom ich pridať do projektu informačného modelovania budovy s ich technickými údajmi pomocou pretiahnutia a pustenia. Všetci používatelia BIM tak majú prístup ku všetkým údajom v štruktúrovanej a dôvernej forme vo formáte Revit MEP.

Príbehy o úspechoch