Položky vo vašom priečinku sťahovania

Priečinok sťahovania je prázdny
pol. v priečinku sťahovania

!

Vonkajšie snímače (vzduch)

Vonkajšie snímače teploty a vlhkosti značky Belimo disponujú triedou krytia IP65, pričom ponúkajú všetky bežné aktívne a pasívne výstupné signály. V závislosti od verzie podporujú aj rozhrania Modbus a BACnet.