Položky vo vašom priečinku sťahovania

Priečinok sťahovania je prázdny
pol. v priečinku sťahovania

!

Spoľahlivé podľa očakávania

Vonkajšie snímače od spoločnosti Belimo na meranie vonkajšej teploty a vlhkosti pre efektívnu automatizáciu vykurovania a chladenia.

Inovácia pre pokoj duše

Presné meranie vo vonkajšom prostredí

Snímače Belimo na montáž v exteriéri budov sú vybavené krytom IP65, zacvakávacím krytom a montážnou doskou. Sú k dispozícii s pasívnymi alebo aktívnymi výstupmi a sú kompatibilné so všetkými bežnými systémami automatizácie budov. 

Kombinované snímače teploty a vlhkosti s voliteľnými výstupmi pre relatívnu vlhkosť, absolútnu vlhkosť, rosný bod a entalpiu sú voliteľne k dispozícii s komunikáciou BACnet a Modbus. 

Všetky vonkajšie snímače sú certifikované podľa UL a majú 5-ročnú záruku.

Rad výrobkov

Produkty špecifické pre zákazníkov

Výzvam vyskytujúcim sa v rámci projektovania a na staveniskách možno v dnešnej dobe len ťažko čeliť pomocou štandardných produktov. Práve preto čoraz viac narastá význam riešení špecifických pre zákazníkov. Vytvrili sme snímač, ktorý potrebujete – spolu s dĺžkou kábla, pripojovacou zástrčkou a parametrizáciou podľa vašej špecifikácie. Na požiadanie namontujeme snímač na ventil a vytvoríme vopred namontovanú zostavu z dielov potrubia, prípojok a mnohých ďalších prvkov.

 • Rôzne typy a dĺžky káblov s pripojovacou zástrčkou alebo bez nej. 
 • Označenie výrobku s informáciami o vašom zákazníkovi (napr. kde má byť pohon v budove nainštalovaný). 
 • Rôzne možnosti montáže (prispôsobené situácii pri inštalácii na mieste). 
 • Široký sortiment elektrického a mechanického príslušenstva. 
 • O parametrizáciu sa postaráme za vás (napr. nastaviteľný čas chodu, spínací diferenciál a parametre zbernice).
 • Kompletne prefabrikovaná a otestovaná zostava (napr. neporušenosť tesnenia) s komponentmi podľa vášho výberu.
 • Test funkčnosti, pretože Belimo je zárukou overenej kvality.

Pre vašu aplikáciu ponúkame „kompletný bezstarostný balík“.

 • Výhody pre zákazníkov
 • Softvér / Doplnky
 • Príbehy o úspechoch
Výhody pre zákazníkov

Generálni dodávatelia / investori

Zameriavate sa na ziskovosť budov. To zahŕňa nielen investičné náklady, ale aj náklady na priebežnú prevádzku/servis. Udržateľnosť a transparentnosť nákladov sú pre vás dôležité. Vonkajšie snímače Belimo ponúkajú:

 • Široký výber pre všetky požiadavky na vonkajšie aplikácie
 • Krátke dodacie doby
 • Komplexná podpora počas celej životnosti produktu
 • Dobre známa vysoká kvalita Belimo
 • Vynikajúci pomer ceny a výkonu
 • Rýchla amortizácia
 • 5-ročná záruka

Konzultační inžinieri

Plánovanie systémov HVAC je vašou kľúčovou kompetenciou. Neustále hľadáte nové, inovatívne spôsoby, ako ušetriť energiu a zlepšiť klímu v miestnosti. Pracujete s najmodernejšími metódami a pri plánovaní využívate údaje od dodávateľov / výrobcov. Vonkajšie snímače Belimo ponúkajú:

 • Kompatibilitu so všetkými bežnými systémami automatizácie budov (BAS), vďaka čomu sú vhodné na použitie v akejkoľvek aplikácii HVAC
 • Údaje BIM a súbory STEP vo výberovom programe Belimo VDI
 • Prístup k aplikačným údajom na integráciu do riadiacich sekvencií BAS vďaka komunikačným protokolom BACnet a Modbus
 • Vysokokvalitné a robustné materiály
 • Splnenie požiadaviek IP65 a certifikácie UL
 • 5-ročná záruka

Integrátori systému

Vašou úlohou je navrhnúť systémy riadenia budovy a optimálne integrovať terénne zariadenia. Vaším cieľom je znížiť zložitosť a zabezpečiť transparentnosť pre neustálu optimalizáciu technológie budov. Vonkajšie snímače Belimo ponúkajú:

 • Bezproblémová kompatibilita so všetkými bežnými systémami automatizácie a riadenia budov (BACS)  
 • Redukované elektrické vedenie a parametrizácia
 • Kompletný rad riešení na úrovni terénu so snímačmi na meranie teploty, vlhkosti, tlaku, prietoku, CO2 a prchavých organických zlúčenín (VOC) v potrubiach, kanáloch a vonkajších aplikáciách
 • Prvotriedny servis a podpora
 • Testovanie dátových bodov bez použitia nástrojov na efektívne uvedenie do prevádzky.
 • Krátke dodacie doby  
 • Vysokokvalitné a robustné materiály
 • 5-ročná záruka

Špecializovaní veľkoobchodníci

Pre svojich zákazníkov sa spoliehate na vysokú dostupnosť, jednoduchý výber a krátke dodacie lehoty produktov, ktoré ponúkate. Od svojich dodávateľov vyžadujete rýchly a jednoduchý prístup k informáciám, ako aj komplexnú technickú podporu. Vonkajšie snímače Belimo ponúkajú:

 • Rýchly a jednoduchý výber výrobkov a inštalácia vďaka nášmu optimalizovanému radu výrobkov
 • Krátke dodacie doby a trasy
 • Komplexná popredajná podpora počas celej životnosti výrobku
 • 5-ročná záruka

Inštalatéri / inžinieri závodu

Inštalácia technológie budov HVAC je vašou profesiou. Na vykonanie práce potrebujete správne výrobky v tú pravú chvíľu na mieste. Jednoduchá montáž a odborná podpora vám umožnia dodržať časový harmonogram. Vonkajšie snímače Belimo ponúkajú:

 • Odnímateľnú montážnu dosku a pružinovú svorku pre jednoduchú montáž
 • Meracie rozsahy voliteľné na mieste
 • Redukované elektrické vedenie a parametrizácia vďaka komunikačným protokolom BACnet a Modbus

Vlastníci budov

Vylepšenia pohodlia a spotreby energie, ako aj jednoduché rozširovanie a vylepšovanie budov sú pre vás neustálou výzvou. V centre pozornosti je optimalizácia vášho systému HVAC s čo najmenším úsilím a nízkymi nákladmi. Vonkajšie snímače Belimo ponúkajú:

 • Jedinečná konštrukcia so zacvakávacím krytom, ktorý umožňuje rýchlu inštaláciu a jednoduché uvedenie do prevádzky, ako aj ochranu podľa IP65
 • Prístup k aplikačným údajom prostredníctvom komunikačných protokolov BACnet a Modbus a redukovanému elektrickému vedeniu a parametrizácii
 • Spoľahlivé a presné meranie hodnôt
 • Krátke dodacie doby
 • Komplexná podpora počas celej životnosti produktu
 • 5-ročná záruka

Správcovia zariadení / údržba budov

Správa, kontrola a prevádzka budov a ich technických zariadení je súčasťou vašich každodenných úloh. Hľadáte riešenia na zabezpečenie pohodlia miestnosti a optimalizáciu prevádzky systému. Ceníte si jednoduché a transparentné systémy a v prípade potreby rýchle dodanie náhradných dielov a vždy dostupnú podporu. Vonkajšie snímače Belimo ponúkajú:

 • Rýchla a jednoduchá modernizácia v kombinácii s aplikáciou Belimo Retrofit
 • Jedinečná konštrukcia so zacvakávacím krytom, ktorý umožňuje rýchlu inštaláciu a jednoduché uvedenie do prevádzky, ako aj ochranu podľa IP65
 • Modulárne skrutkové prípojky, ktoré umožňujú rôzne montážne a káblové konfigurácie na flexibilnú inštaláciu
 • Spoľahlivé a presné meranie hodnôt
 • Krátke dodacie doby
 • Komplexná podpora počas celej životnosti produktu
 • 5-ročná záruka
Softvér / Doplnky

Aplikácia Belimo Assistant

Aplikácia Belimo Assistant na obsluhu zariadení so vstavaným rozhraním NFC na mieste

Úplná transparentnosť, pokiaľ ide o vaše riešenie pohonu Belimo VAV a prevádzku vášho systému. Pomocou aplikácie Belimo Assistant poskytuje váš smartfón alebo tablet bezdrôtovú prevádzku na pracovisku pre snímače VAV, pohony klapiek a ventilov.

Charakteristiky
Identifikačné údaje displeja: typ zariadenia, poloha, označenie, sériové číslo, adresa MP
• Prevádzkové údaje a parametre nastavenia: špecifické pre zariadenie
• Odosielanie prevádzkových a nastavovacích údajov priamo zo systému, prostredníctvom e-mailu, WhatsApp, SMS 
• Diagnostika: informácie o stave zariadenia
• Uloženie prevádzkových a nastavovacích údajov v poznámkach
• Prenos dát pri odpojenom napájaní alebo počas prebiehajúcej prevádzky
• Automatické prispôsobenie jazyka (DE / EN / FR / IT)

Aplikácia Belimo RetroFIT

Pomocou aplikácie Belimo RetroFIT môžete v odvetví HVAC (kúrenie, ventilácia a klimatizácia) špecificky nahradiť vaše zastaralé alebo chybné pohony a snímače od rôznych dodávateľov zariadeniami od spoločnosti Belimo.

Či už ide o ventilačné alebo vodné aplikácie, môžete ľahko nájsť správny náhradný pohon (pohon guľového ventilu, rotačný pohon, pohon, pohon ventilácie) od Belimo, aby ste vašu inštaláciu zmodernizovali s najlepšou kvalitou a najvyšším výkonom.

Kompletný rad snímačov Belimo je teraz integrovaný v aplikácii.

BIM doplnok pre Autodesk Revit

3D dátové modely s technickými informáciami z Autodesk Revit prostredníctvom doplnku BIM

Tento doplnok vám umožňuje vybrať pohony, ventily a snímače Belimo z jednej databázy a potom ich pridať do projektu informačného modelovania budovy s ich technickými údajmi pomocou pretiahnutia a pustenia. Všetci používatelia BIM tak majú prístup ku všetkým údajom v štruktúrovanej a dôvernej forme vo formáte Revit MEP.

Príbehy o úspechoch