Položky vo vašom priečinku sťahovania

Priečinok sťahovania je prázdny
pol. v priečinku sťahovania

!

Škrtiace ventily

Rad škrtiacich ventilov je dostupný ako membránový a vlečný typ s rozmermi DN 25 až DN 700. Produkty spĺňajú požiadavky všetkých aplikácií v oblasti kúrenia, ventilácie a klimatizácie, pri ktorých sa pri 2-cestných a 3-cestných aplikáciách vyžaduje absolútne tesnenie.