Položky vo vašom priečinku sťahovania

Priečinok sťahovania je prázdny
pol. v priečinku sťahovania

!

Najinteligentnejší škrtiaci ventil na trhu

Najnovšia technológia škrtiacich ventilov firmy Belimo je špeciálne navrhnutá pre vykurovaciu, vetraciu a klimatizačnú techniku a plne spĺňa všetky jej požiadavky. Kombinácie ventil/aktuátor sú dostupné pre menovitý priemer 25 až 700 pre 2-cestné otváracie/zatváracie a modulačné regulačné použitia, 3-cestné kombinácie pre výmenné a regulačné použitia od menovitého priemeru 150 do 300.

Hydronické systémy HVAC – zlatá baňa v oblasti projektov zameraných na renováciu budov.

Inteligentná regulácia vykurovania, chladenia a vetrania má veľký vplyv na energetickú efektivitu budov. Kľúčovým aspektom je pritom okruh vykurovania a chladenej vody, čiže hydronika budovy.

Generovanie
- Žiadne energetické straty pri nulovom zaťažení prispievajú k zníženiu prevádzkových nákladov.
- Istota pri projektovaní ako prvý krok smerom k vyššej energetickej efektivite.

Distribúcia
- Výkyvy tlaku v distribúcii vedú k nižšiemu výstupnému výkonu.
- Zviditeľnenie toku energie.

Zóna
- Regulácii zóny v závislosti od potreby.

Zistite, ako vám v tejto oblasti môžeme pomôcť:

Výhoda Belimo

Efektívnosť a spoľahlivosť v univerzálnych použitiach

Rad výrobkov

8 dôvodov, prečo používať škrtiace ventily Belimo

1. Flexibilné možnosti využitia

2. Absolútna integrita tesnenia

3. Energeticky úsporná konštrukcia

4. Znížená hmotnosť a nízka montážna výška

5. Transparentná komunikácia

6. Bezproblémová integrácia snímačov

7. Vysoká prevádzková bezpečnosť

8. Pripravené pre spoľahlivé regulačné úlohy

Aplikácia Belimo Assistant

Pomocou aplikácie Belimo Assistant je možné parametrizovať 2- alebo 3-cestné regulačné škrtiace ventily, ako aj 3-cestné prepínacie škrtiace ventily cez Near Field Communication (NFC, krátkodosahové, vysokofrekvenčné, bezdotykové spojenie). NFC funguje bez napájania a umožňuje jednoduché uvedenie do prevádzky, parametrizáciu a údržbu priamo zo smartfónu.

Modernizačné riešenia pre škrtiace ventily iných výrobcov

Rad výrobkov firmy Belimo pre modernizáciu zahŕňa univerzálne použiteľné aktuátory na výmenu chybných aktuátorov alebo na motorizáciu existujúcich inštalácií.

Produkty špecifické pre zákazníkov

Výzvam vyskytujúcim sa v rámci projektovania a na staveniskách možno v dnešnej dobe len ťažko čeliť pomocou štandardných produktov. Práve preto čoraz viac narastá význam riešení špecifických pre zákazníkov. Vytvrili sme pohon, ktorý potrebujete – spolu s dĺžkou kábla, pripojovacou zástrčkou a parametrizáciou podľa vašej špecifikácie. Na požiadanie namontujeme aktuátor na ventil a vytvoríme vopred zmontovanú montážnu skupinu z potrubných dielov, snímačov, prípojok a mnohých ďalších komponentov. 

 • Rôzne typy a dĺžky káblov s pripojovacou zástrčkou alebo bez nej. 
 • Označenie výrobku s informáciami o vašom zákazníkovi (napr. kde má byť pohon v budove nainštalovaný). 
 • Kompletne prefabrikovaná a otestovaná zostava (napr. neporušenosť tesnenia) s komponentmi podľa vášho výberu.
 • Na požiadanie s flexibilným potrubím, so špeciálnymi nátermi alebo izoláciou.
 • O parametrizáciu sa postaráme za vás (napr. nastaviteľný čas chodu, spínací diferenciál a parametre zbernice). Pre výkonové zariadenia vzduchotechniky (napr. Belimo Energy Valve™) pre vás pripravíme kompletné uvedenie do prevádzky podľa vašich špecifikácií.

Pre vašu aplikáciu ponúkame „kompletný bezstarostný balík“.

 • Výhody pre zákazníkov
 • Softvér / Doplnky
 • Príbehy o úspechoch
Výhody pre zákazníkov

Generálni dodávatelia / Investori

Zameriavate sa na ziskovosť budov. To zahŕňa nielen investičné náklady, ale aj náklady na priebežnú prevádzku/servis. Udržateľnosť a transparentnosť nákladov sú pre vás dôležité. Belimo škrtiace ventily ponúkajú:

 • Rýchla amortizácia vďaka nižšej investícii v porovnaní s aktuálne dostupnými riešeniami
 • Nízka spotreba energie
 • Bezúdržbová spoľahlivá kombinácia ventil-aktuátor

Konzultační inžinieri

Plánovanie systémov HVAC je vašou kľúčovou kompetenciou. Neustále hľadáte nové, inovatívne spôsoby, ako ušetriť energiu a zlepšiť klímu v miestnosti. Pracujete s najmodernejšími metódami a pri plánovaní využívate dáta od dodávateľov/výrobcov. Belimo škrtiace ventily ponúkajú:

 • Znížená spotreba energie až o 80 % v porovnaní so štandardnými riešeniami
 • Flexibilné použitie vďaka multifunkčnej regulácii (0,5...10 V, 2...10 V, BACnet, Modbus, MP-Bus), nastaviteľnej dobe chodu, voľbe zabezpečenia proti zlyhaniu a univerzálnemu napájaniu od 24 do 240 V.
 • Nižšia výška v porovnaní s bežnými riešeniami

Integrátori systému

Vašou úlohou je navrhnúť systémy riadenia budovy a optimálne integrovať terénne zariadenia. Vaším cieľom je znížiť zložitosť a zabezpečiť transparentnosť pre neustálu optimalizáciu technológie budov. Belimo škrtiace ventily ponúkajú:

 • Zjednodušené uvedenie do prevádzky cez Near Field Communication (NFC)
 • Diagnostika a prístup k aplikačným dátam pomocou BACnet alebo Modbus
 • Flexibilné použitie vďaka multifunkčnej regulácii (0,5...10 V, 2...10 V, BACnet, Modbus, MP-Bus), nastaviteľnej dobe chodu, voľbe zabezpečenia proti zlyhaniu a univerzálnemu napájaniu od 24 do 240 V

Špecializovaní veľkoobchodníci

Pre svojich zákazníkov sa spoliehate na vysokú dostupnosť, jednoduchý výber a krátke dodacie lehoty produktov, ktoré ponúkate. Od svojich dodávateľov vyžadujete rýchly a jednoduchý prístup k informáciám, ako aj komplexnú technickú podporu. Belimo škrtiace ventily ponúkajú:

 • Flexibilné použitie vďaka multifunkčnej regulácii (0,5...10 V, 2...10 V, BACnet, Modbus, MP-Bus), nastaviteľnej dobe chodu, voľbe zabezpečenia proti zlyhaniu a univerzálnemu napájaniu od 24 do 240 V.
 • Nižšie náklady na údržbu s produktmi navrhnutými pre aplikácie vzduchotechnických zariadení a podporené 5-ročnou zárukou

Inštalatéri/inžinieri závodu

Inštalácia technológie budov HVAC je vašou profesiou. Na vykonanie práce potrebujete správne výrobky v tú pravú chvíľu na mieste. Jednoduchá montáž a odborná podpora vám umožnia dodržať časový harmonogram. Belimo škrtiace ventily ponúkajú:

 • Rýchle programovanie, uvedenie do prevádzky a riešenie problémov
 • Aj keď pohon nie je napájaný, je možné ho naprogramovať
 • Rýchla inštalácia s prístupnou pripojovacou skrinkou pre prístup ku káblom spolu so zostavou riadiaceho prvku s dvoma skrutkami umožňuje rýchlu inštaláciu ventilovej jednotky
 • Menšia námaha pri uvádzaní do prevádzky s NFC a smartfónom – aplikácia Belimo Assistant umožňuje rýchle nastavenie a riešenie problémov
 • Jednoduché odstraňovanie problémov vďaka jedinečnej indikácii polohy, ktorú je možné sledovať z veľkej vzdialenosti a z akéhokoľvek uhla

Vlastníci budov

Vylepšenia pohodlia a spotreby energie, ako aj jednoduché rozširovanie a vylepšovanie budov sú pre vás neustálou výzvou. V centre pozornosti je optimalizácia vášho systému HVAC s čo najmenším úsilím a nízkymi nákladmi. Belimo škrtiace ventily ponúkajú:

 • O 80 % nižšia spotreba prúdu vďaka patentovanej technológii bezkomutátorového jednosmerného motora
 • 0 % únik pri blokovacom tlaku až 14 bar
 • Spoľahlivá prevádzka počas celej životnosti ventilu
 • Jednoduchá integrácia externých aktívnych a pasívnych snímačov

Správcovia zariadení / údržba budov

Správa, kontrola a prevádzka budov a ich technických zariadení je súčasťou vašich každodenných úloh. Hľadáte riešenia na zabezpečenie pohodlia miestnosti a optimalizáciu prevádzky systému. Ceníte si jednoduché a transparentné systémy a v prípade potreby rýchle dodanie náhradných dielov a vždy dostupnú podporu. Belimo škrtiace ventily ponúkajú:

 • Jedinečná indikácia polohy, ktorá umožňuje riešenie problémov na diaľku
 • Rýchle programovanie, uvedenie do prevádzky a riešenie problémov pomocou NFC, aj keď je aktuátor bez napätia
 • Nízke náklady na údržbu
 • 5-ročná záruka
Softvér / Doplnky

Aplikácia Belimo Valve Sizer

Pomocou aplikácie Valve Sizer si môžete vybrať správny ventil Belimo a pohon cieleným a pohodlným spôsobom v oblasti HVAC (kúrenie, ventilácia a klimatizácia).

Špecifikujte prietok a rozdielový tlak, definujte ďalšie vlastnosti, ako je typ pripojenia, menovitý priemer alebo triedu PN, potom vyberte vhodný pohon (štandardný pohon, rýchly pohon alebo pohon so zabezpečením proti zlyhaniu). K dispozícii sú aj všetky dátové hárky.

Aplikácia Belimo Assistant

Aplikácia Belimo Assistant na obsluhu zariadení so vstavaným rozhraním NFC na mieste

Úplná transparentnosť, pokiaľ ide o vaše riešenie pohonu Belimo VAV a prevádzku vášho systému. Pomocou aplikácie Belimo Assistant poskytuje váš smartfón alebo tablet bezdrôtovú prevádzku na pracovisku pre snímače VAV, pohony klapiek a ventilov.

Charakteristiky
Identifikačné údaje displeja: typ zariadenia, poloha, označenie, sériové číslo, adresa MP
• Prevádzkové údaje a parametre nastavenia: špecifické pre zariadenie
• Odosielanie prevádzkových a nastavovacích údajov priamo zo systému, prostredníctvom e-mailu, WhatsApp, SMS 
• Diagnostika: informácie o stave zariadenia
• Uloženie prevádzkových a nastavovacích údajov v poznámkach
• Prenos dát pri odpojenom napájaní alebo počas prebiehajúcej prevádzky
• Automatické prispôsobenie jazyka (DE / EN / FR / IT)

Aplikácia Belimo RetroFIT

Pomocou aplikácie Belimo RetroFIT môžete v odvetví HVAC (kúrenie, ventilácia a klimatizácia) špecificky nahradiť vaše zastaralé alebo chybné pohony a snímače od rôznych dodávateľov zariadeniami od spoločnosti Belimo.

Či už ide o ventilačné alebo vodné aplikácie, môžete ľahko nájsť správny náhradný pohon (pohon guľového ventilu, rotačný pohon, pohon, pohon ventilácie) od Belimo, aby ste vašu inštaláciu zmodernizovali s najlepšou kvalitou a najvyšším výkonom.

Kompletný rad snímačov Belimo je teraz integrovaný v aplikácii.

Zbernica Belimo MP-Bus

Počítačový nástroj Belimo PC-Tool (MFT-P)
Nastavovací a diagnostický softvér pre pohony MF/MP/MOD/LON/KNX vrát. ochrany pred ohňom.
Pre systémy Windows.

Servisný nástroj ZTH EU

Servisný nástroj ZTH EU zjednodušuje diagnostiku, prevádzkovú kontrolu a nastavenie výkonových zariadení HVAC. Pri priamom pripojení k parametrizovateľnému alebo komunikatívnemu pohonu od spoločnosti Belimo možno aktuálne hodnoty odčítať na mieste a okamžite ich resetovať.

Pri použití ZTH EU ako rozhrania pre počítačový nástroj PC-Tool (MFT-P) sa pri inštalácii softvéru počítačového nástroja PC-Tool nainštaluje príslušný USB ovládač. Ovládač je možné stiahnuť aj tu a nainštalovať samostatne.

BIM doplnok pre Autodesk Revit

3D dátové modely s technickými informáciami z Autodesk Revit prostredníctvom doplnku BIM

Tento doplnok vám umožňuje vybrať pohony, ventily a snímače Belimo z jednej databázy a potom ich pridať do projektu informačného modelovania budovy s ich technickými údajmi pomocou pretiahnutia a pustenia. Všetci používatelia BIM tak majú prístup ku všetkým údajom v štruktúrovanej a dôvernej forme vo formáte Revit MEP.

Príbehy o úspechoch