Ставки во преземаната папка

Папка на преземања е празна
ставка(и) во папка на преземања

!

Најинтелигентниот пеперуткаст вентил на пазарот

Последната технологија за пеперуткасти вентили од Bellimo е дизајнирана особено за греење, вентилација или климатизација и целосно ги исполнува барањата. Комбинациите на пеперуткаст вентил/актуатор се достапни во DN 25 до DN 700 за 2-насочно отворање/затворање и модулирачки контролни примени, 3-насочни комбинации за преклопување и контрола од DN 150 до DN 300.

Хидронско греење, вентилација и климатизација – златниот рудник во проекти за реновација на објекти.

Паметната контрола на оптоварувањата за греење, ладење и вентилација има големо влијание врз енергетската ефикасност на објектите. Клучниот аспект овде е кругот на вода со греење и ладење, т.е. хидронските својства на објектот.

Генерација
- Без загуба на енергија при нула оптоварување со што се намалуваат работните трошоци.
- Планирањето доверливост како прв чекор кон подобра енергетска ефикасност.

Дистрибуција
- Флуктуациите на притисокот во дистрибуцијата водат кон помала излезна моќност.
- Протокот на енергија е видлив.

Зона
- Контрола на зона предводена од побарувачката.

Научете како може да ви понудиме поддршка во ова:

Предноста на Belimo

Ефикасност и сигурност во разновидни примени

Опсег на продукти

8 причини за користење пеперуткасти вентили на Belimo

1. Опции за флексибилно користење

2. Апсолутен интегритет на заптивката

3. Енергетски штедлив дизајн

4. Намалена тежина и ниска висина на инсталација

5. Транспарентна комуникација

6. Беспрекорна интеграција на сензори

7. Висока оперативна безбедност

8. Соодветно за сигурни контролни задачи

Belimo Assistant App

Со апликацијата Belimo Assistant, 2- или 3-насочните пеперуткасти вентили, како и 3-насочните пеперуткасти вентили за преклопување може да се параметрираат преку Near Field Communication (NFC). NFC функционира без струја и овозможува лесно пуштање во употреба, параметрирање и одржување директно од паметниот телефон.

Ретрофит решенија за пеперуткасти вентили од други производители

Палетата на ретрофит производи на Belimo ги вклучува универзално применливите актуатори за да ги заменат дефектните актуатори или за моторизирање на постоечките инсталации.

Производи специфични за потрошувачот

Деновиве, предизвиците во текот на планирањето и на конструкцијата се многу тешки за совладување со користење на стандардните производи, и токму заради тоа решенијата специфично изготвени за потрошувачите стануваат се поважни. Ние можеме да го направиме актуаторот што ви е потребен – со должина на кабел, конектор приклучок и параметрирање што вие ќе ги специфицирате. На барање го монтираме актуаторот на вентилот и создаваме однапред монтиран склоп од делови на цевки, сензори, врски и многу повеќе. 

 • Различни типови и должини на кабли со или без конектор приклучок. 
 • Означување на производот со информации за вашиот клиент (на пр. каде треба да се инсталира актуаторот во зградата). 
 • Целосно однапред изработен и тестиран склоп (на пример, интегритет на заптивка) со компоненти по ваш избор.
 • Флексибилни цевководи со специјални материјали или изолација на барање.
 • Се грижиме за параметрирањето за вас (на пример, приспособливо време на работа, прекинувач диференцијал и bus параметри). За перформансите на HVAC-уреди (на пр., Belimo Energy Valve™), го подготвуваме целото пуштање во употреба за вас според вашите спецификации.

Ние ви нудиме „целосен пакет без никакви дополнителни грижи“ за ваша апликација.

 • Предности за клиентите
 • Софтвер/плагини
 • Успешни приказни
Предности за клиентите

Општи изведувачи/инвеститори

Вашиот фокус е на профитабилноста на објектите. Тоа не само што вклучува трошоци за инвестирање, туку и трошоци за време на тековната работа/сервисирање. Одржливоста и транспарентноста на трошоците се важни за вас. Понуда на пеперуткасти вентили на Belimo:

 • Брза амортизација благодарение на помалата инвестиција во споредба со тековно достапните решенија
 • Ниска потрошувачка на енергија
 • Без одржување, сигурна комбинација на вентил-актуатор

Инженери консултанти

Планирање HVAC системи е вашата основна компетенција. Постојано барате нови и иновативни начини за заштеда на енергија и подобрување на климата на просторија. Работите со најмодерните методи и користите податоци од снабдувачи/производители за вашето планирање. Понуда на пеперуткасти вентили на Belimo:

 • Намалена потрошувачка на енергија до 80 % споредено со стандардни решенија
 • Флексибилна примена благодарение на повеќефункционална контрола (0,5...10 V, 2...10 V, BACnet, Modbus, MP-Bus), приспособливо време на извршување, сигурносна контролна функција и универзално напојување од 24 до 240 V.
 • Пониска висина во споредба со конвенционалните решенија

Интегрирачи на системи

Вашата задача е да дизајнирате системи за управување со објекти и оптимално да ги интегрирате уредите во поле. Вашата цел е да ја намалите комплексноста и да загарантирате транспарентност за непрекината оптимизација на технологијата за објект. Понуда на пеперуткасти вентили на Belimo:

 • Поедноставено пуштање во употреба преку Near Field Communication (NFC)
 • Пристап до податоци за дијагностика и примена со BACnet или Modbus
 • Флексибилна примена благодарение на повеќефункционална контрола (0,5...10 V, 2...10 V, BACnet, Modbus, MP-Bus), приспособливо време на извршување, сигурносна контролна функција и универзално напојување од 24 до 240 V

Специјализирани трговци на големо

За да ги услужите вашите клиенти, се потпирате на голема достапност, лесен избор и кратки времиња на испорака за производите што ги нудите. Потребен ви е брз и лесен пристап до информации, како и опфатна техничка поддршка од вашите добавувачи. Понуда на пеперуткасти вентили на Belimo:

 • Флексибилна примена благодарение на повеќефункционална контрола (0,5...10 V, 2...10 V, BACnet, Modbus, MP-Bus), приспособливо време на извршување, сигурносна контролна функција и универзално напојување од 24 до 240 V.
 • Пониски трошоци за одржување со производи изработени за HVAC-апликации и поддржани од 5-годишна гаранција

Инсталатери/инженери на постројки

Инсталацијата на HVAC технологијата за објект е ваша дејност. За да ги извршите вашите задачи, потребни ви се правилните производи во правилно време на локацијата. Лесната монтажа и експертската поддршка ви овозможуваат да го исполните вашиот зафатен распоред. Понуда на пеперуткасти вентили на Belimo:

 • Брзо програмирање, пуштање во употреба и решавање проблеми
 • Дури и ког актуаторот не се напојува, може да се програмира
 • Брзата инсталација со пристапна кутија за поврзување за пристап до каблите, заедно со склопот на контролен елемент со две завртки овозможува вентилската единица брзо да се инсталира
 • Помали напори со пуштање во употреба со NFC и паметен телефон – апликацијата Belimo Assistant овозможува брзо поставување и решавање проблеми
 • Лесно решавање проблеми со уникатна индикација на позиција која може да се прегледува од долги растојанија и од кој било агол

Сопственици на објекти

Подобрувања во комфорот и потрошувачката на енергија, како и едноставните проширувања на објекти и надградби се постојани предизвици за вас. Оптимизирање на вашиот HVAC систем со најмал напор и ниски трошоци е главниот фокус. Понуда на пеперуткасти вентили на Belimo:

 • 80 % помалку потрошувачка на струја благодарение на патентираната технологија на мотор на еднонасочна струја без четкички
 • 0 % протекува до 14 bar притисок на затворање
 • Сигурна работа низ целиот сервисен живот на вентилот
 • Едноставна интеграција на надворешни активни и пасивни сензори

Менаџери на објекти/одржување на објекти

Управувањето, контролата и работата на објектите и нивната техничка опрема се дел од вашите секојдневни задачи. Барате решенија за да го загарантирате комфорот на просториите и да ја оптимизирате работата на системот. Ги цените едноставните и транспарентни системи и брзата испорака на резервни делови и поддршка во секое време кога е потребно. Понуда на пеперуткасти вентили на Belimo:

 • Уникатна индикација на позиција која овозможува решавање проблеми од далечина
 • Брзо програмирање, пуштање во употреба и решавање проблеми со NFC, дури и кога актуаторот е без струја
 • Ниски трошоци за одржување
 • 5-годишна гаранција
Софтвер/плагини

Belimo Valve Sizer App

Со апликацијата Valve Sizer, можете да го изберете вистинскиот вентил и актуатор на Belimo на насочен и удобен начин во полето HVAC (греење, вентилација и климатизација).

Наведете ги протокот и диференцијалниот притисок, дефинирајте други карактеристики, како што се типот на поврзување, номиналниот дијаметар или класата PN, а потоа изберете го соодветниот актуатор (стандарден актуатор, брз погон или актуатор со сигурносна контролна функција). Сета техничка документација е исто така достапна.

Belimo Assistant App

Belimo Assistant App за работа на локација на уреди со вграден интерфејс NFC

Целосна транспарентност во секое време во врска со решението со актуатор на Belimo за HVAC и работата на вашиот систем. Со Belimo Assistant App, вашиот паметен телефон или таблет овозможува безжично ракување на локација за VAV, сензори, дампери и актуатори на вентили.

Функции 
Приказ на идентификациските податоци: тип на уредот, позицијата, ознаката, серискиот број, MP адресата
• Работни податоци и параметри за поставување: специфични за уредот
• Праќање податоци за работењето и поставувањето директно од системот, преку е-пошта, WhatsApp, SMS 
• Страница за дијагноза: информации специфични за состојбата на уредот
• Складирање на податоците за работа и поставување во белешки
• Трансмисија на податоци со деенергизиран актуатор или за време на тековна работа
• Автоматска адаптација на јазикот (DE / MK / FR / IT)

Belimo RetroFIT App

Со апликацијата RetroFIT на Belimo, можете специфично да ги замените вашите застарени или дефектни актуатори и сензори од различни добавувачи со уреди од Belimo во HVAC индустријата (греење, вентилација и климатизација).

Без разлика дали се работи за примени за вентилација или вода, можете лесно да го најдете правилниот заменски актуатор (актуатор за притисен вентил, ротационен актуатор, актуатор, актуатор за вентилација) од Belimo за модернизација на вашата инсталација со најдобриот квалитет и највисоки перформанси.

Целосниот опсег на продукти на сензори од Belimo сега е интегриран и во апликацијата.

Belimo MP-Bus

Компјутерска алатка на Belimo (MFT-P)
Софтвер за приспособување и дијагностика за MF/MP/MOD/LON/KNX актуатори, вкл. пожарна заштита.
За оперативни системи Windows.

Сервисна алатка ZTH EU

Сервисната алатка ZTH EU ја поедноставува дијагностиката, оперативната проверка и поставувањето за уредите за HVAC перформанси. Поврзани директно со параметариран или комуникативен актуатор од Belimo, тековните вредности може да се читаат на локацијата и веднаш да се ресетираат.

Кога користите ZTH EU како интерфејс за компјутерската алатка (MFT-P), соодветниот USB-драјвер е инсталиран кога се инсталира компјутерската алатка. Драјверот може и да се преземе овде и да се инсталира одделно.

BIM плагин за Autodesk Revit

3D податочни модели со технички податоци од Autodesk Revit преку BIM плагин

Овој плагин ви овозможува да изберете актуатори, вентили и сензори од Belimo од една база на податоци и потоа додајте ги во проектот за моделирање податоци за објект со нивните технички податоци преку влечење и спуштање. Сите корисници на BIM имаат така пристап до сите податоци во структурирана и класифицирана форма во формат Revit MEP.

Успешни приказни