Položky vo vašom priečinku sťahovania

Priečinok sťahovania je prázdny
pol. v priečinku sťahovania

!

Ventily

Firma Belimo ponúka kompletný rad inovatívnych ventilov, ktoré spĺňajú požiadavky vášho systému a poskytujú optimálne riešenia pre reguláciu prietoku. Naše portfólio ventilov zahŕňa rôzne ventily závislé od tlaku , ako sú CCV, QCV a škrtiace ventily, mechanicky tlakovo nezávislé ventily PIQCV, elektronické tlakovo nezávislé ventily EPIV a najnovší tlakovo nezávislý ventil s možnosťou internetu vecí na optimalizáciu výkonu cievky, Belimo Energy Valve™.