Položky vo vašom priečinku sťahovania

Priečinok sťahovania je prázdny
pol. v priečinku sťahovania

!

Spoľahlivé a miliónkrát osvedčené

Kompaktné 2-cestné a 3-cestné typy ventilov s teplotnou odolnosťou a tesným zatváraním – motorizované energeticky efektívnymi rotačnými aktuátormi. Praxou osvedčené guľové ventily sú vybavené patentovaným charakterizovaným diskom firmy Belimo a zaručujú vám charakteristickú krivku ventilu s rovnakým percentom.

Výhoda Belimo

Vysoko reaktívna regulácia teploty

Osvedčené charakterizované regulačné ventily Belimo poskytujú cenné služby všade tam, kde je potrebné rýchlo a presne regulovať teplotu. Motorizované s rýchlobežnými aktuátormi zaručujú maximálnu efektívnosť a rýchle časy reakcie vo všetkých regulačných slučkách.

Rad výrobkov

Výhody charakterizovaných regulačných ventilov firmy Belimo

1. Absolútna integrita tesnenia
- Všetko v jednom: riadiaci ventil a izolačný ventil
- Žiadna aktivácia a strata energie pri nulovom zaťažení

2. Optimálna prietoková charakteristika
- Všetko v jednom: riadiaci ventil a izolačný ventil
- Žiadna aktivácia a strata energie pri nulovom zaťažení

3. Vynikajúce riadiace charakteristiky
- Vynikajúca stabilita regulácie a znížená tendencia oscilácie
- Najlepšie možné pohodlie

4. Nie je potrebný žiadny udržiavací uťahovací moment
- Vysoký rozsah
- Vynikajúca ovládateľnosť v rozsahu otvárania

5. Znížená hmotnosť
- Jednoduchší výber aktuátorov
- Veľkosť aktuátora nezávislá od rozdielového tlaku
- Lacné a energeticky úsporné aktuátory

6. Nízka montážna výška
- Znížené nároky na priestor, a tým väčšia voľnosť pri konštrukcii

7. Znížená spotreba energie
- Nízka spotreba energie
- Lacnejšia elektrická inštalácia

8. Samočistiaca guľová konštrukcia
- Bez uviaznutia, bez údržbový, vysoká prevádzková bezpečnosť

Produkty špecifické pre zákazníkov

Výzvam vyskytujúcim sa v rámci projektovania a na staveniskách možno v dnešnej dobe len ťažko čeliť pomocou štandardných produktov. Práve preto čoraz viac narastá význam riešení špecifických pre zákazníkov. Vytvrili sme pohon, ktorý potrebujete – spolu s dĺžkou kábla, pripojovacou zástrčkou a parametrizáciou podľa vašej špecifikácie. Na požiadanie namontujeme aktuátor na ventil a vytvoríme vopred zmontovanú montážnu skupinu z potrubných dielov, snímačov, prípojok a mnohých ďalších komponentov. 

 • Rôzne typy a dĺžky káblov s pripojovacou zástrčkou alebo bez nej. 
 • Označenie výrobku s informáciami o vašom zákazníkovi (napr. kde má byť pohon v budove nainštalovaný). 
 • Kompletne prefabrikovaná a otestovaná zostava (napr. neporušenosť tesnenia) s komponentmi podľa vášho výberu.
 • Na požiadanie s flexibilným potrubím, so špeciálnymi nátermi alebo izoláciou.
 • O parametrizáciu sa postaráme za vás (napr. nastaviteľný čas chodu, spínací diferenciál a parametre zbernice). Pre výkonové zariadenia vzduchotechniky (napr. Belimo Energy Valve™) pre vás pripravíme kompletné uvedenie do prevádzky podľa vašich špecifikácií.

Pre vašu aplikáciu ponúkame „kompletný bezstarostný balík“.

 • Výhody pre zákazníkov
 • Softvér / Doplnky
Výhody pre zákazníkov

Generálni dodávatelia / investori

Zameriavate sa na ziskovosť budov. To zahŕňa nielen investičné náklady, ale aj náklady na priebežnú prevádzku/servis. Udržateľnosť a transparentnosť nákladov sú pre vás dôležité. Charakterizované regulačné ventily Belimo ponúkajú:

 • Overená kvalita už viac ako 40 rokov
 • Znížená spotreba prúdu v porovnaní s bežnými ventilmi, čo prispieva k certifikácii LEED
 • Tesne uzatvárateľné charakterizované regulačné ventily zabraňujú únikom ventilu a tým aj stratám energie
 • 5-ročná záruka na všetky produkty Belimo

Konzultační inžinieri

Plánovanie systémov HVAC je vašou kľúčovou kompetenciou. Neustále hľadáte nové, inovatívne spôsoby, ako ušetriť energiu a zlepšiť klímu v miestnosti. Pracujete s najmodernejšími metódami a pri plánovaní využívate dáta od dodávateľov/výrobcov. Charakterizované regulačné ventily Belimo ponúkajú:

 • 0 % rýchlosť unikania pre zvýšenie efektívnosti zariadenia 
 • Pružinové spätné aktuátory a aktuátory zabezpečené proti zlyhaniu otvárajú alebo zatvárajú ventil v prípade výpadku napájania
 • Tesná izolácia až do 16 bar zaisťuje spoľahlivú prevádzku
 • Hodnoty Kvs sú podobné ako pri guľových ventiloch rovnakej veľkosti, a tak nevyžadujú dodatočnú konštrukciu systému

Integrátori systému

Vašou úlohou je navrhnúť systémy riadenia budovy a optimálne integrovať terénne zariadenia. Vaším cieľom je znížiť zložitosť a zabezpečiť transparentnosť pre neustálu optimalizáciu technológie budov. Charakterizované regulačné ventily Belimo ponúkajú:

 • Jednoduchý výber, montáž a bezproblémový servis
 • Tesná izolácia až do 16 bar zaisťuje spoľahlivú prevádzku 
 • Kombinuje vysoké izolačné schopnosti guľového ventilu so špecializovaným diskom, ktorý zaisťuje rovnomerné percento charakteristiky prietoku, aby spĺňal požiadavky špecifikácie
 • Modely MF s voliteľným riadiacim signálom a signálom spätnej väzby na mieste a časom chodu zodpovedajú konštrukčným nadväznostiam a požiadavkám regulátora

Vlastníci budov

Vylepšenia pohodlia a spotreby energie, ako aj jednoduché rozširovanie a vylepšovanie budov sú pre vás neustálou výzvou. V centre pozornosti je optimalizácia vášho systému HVAC s čo najmenším úsilím a nízkymi nákladmi. Charakterizované regulačné ventily Belimo ponúkajú:

 • Technológia charakterizovaných regulačných ventilov zabraňuje upchávaniu v dôsledku nečistôt a zabezpečuje udržiavanie prietoku vo vykurovacích a chladiacich systémoch
 • Tesná izolácia až do 14 barov zaisťuje spoľahlivú prevádzku
 • Rovnaké percento charakteristiky prietoku poskytuje optimálnu reguláciu cievky 
 • Technológia bezkomutátorového jednosmerného motora ponúka presnú a tichú prevádzku, udržiava pohodlné prostredie v budove

Správcovia zariadení / údržba budov

Správa, kontrola a prevádzka budov a ich technických zariadení je súčasťou vašich každodenných úloh. Hľadáte riešenia na zabezpečenie pohodlia miestnosti a optimalizáciu prevádzky systému. Ceníte si jednoduché a transparentné systémy a v prípade potreby rýchle dodanie náhradných dielov a vždy dostupnú podporu. Charakterizované regulačné ventily Belimo ponúkajú:

 • 0 % rýchlosť unikania pre zvýšenie účinnosti zariadenia a pohodlia budovy
 • Regulácia s rovnakým percentom charakteristickej krivky ventilu bráni „kmitaniu“ riadiacej slučky, čím sa predlžuje životnosť aktuátora a ventilu
 • Technológia charakterizovaných regulačných ventilov zabraňuje upchávaniu v dôsledku nečistôt a zabezpečuje udržiavanie prietoku vo vykurovacích a chladiacich systémoch
 • Jednoduchý výber, montáž a údržba pri zlepšovacích projektoch alebo modernizáciách 
 • Rýchle dodanie a online technológia
Softvér / Doplnky

Aplikácia Belimo Assistant

Aplikácia Belimo Assistant na obsluhu zariadení so vstavaným rozhraním NFC na mieste

Úplná transparentnosť, pokiaľ ide o vaše riešenie pohonu Belimo VAV a prevádzku vášho systému. Pomocou aplikácie Belimo Assistant poskytuje váš smartfón alebo tablet bezdrôtovú prevádzku na pracovisku pre snímače VAV, pohony klapiek a ventilov.

Charakteristiky
Identifikačné údaje displeja: typ zariadenia, poloha, označenie, sériové číslo, adresa MP
• Prevádzkové údaje a parametre nastavenia: špecifické pre zariadenie
• Odosielanie prevádzkových a nastavovacích údajov priamo zo systému, prostredníctvom e-mailu, WhatsApp, SMS 
• Diagnostika: informácie o stave zariadenia
• Uloženie prevádzkových a nastavovacích údajov v poznámkach
• Prenos dát pri odpojenom napájaní alebo počas prebiehajúcej prevádzky
• Automatické prispôsobenie jazyka (DE / EN / FR / IT)

Aplikácia Belimo RetroFIT

Pomocou aplikácie Belimo RetroFIT môžete v odvetví HVAC (kúrenie, ventilácia a klimatizácia) špecificky nahradiť vaše zastaralé alebo chybné pohony a snímače od rôznych dodávateľov zariadeniami od spoločnosti Belimo.

Či už ide o ventilačné alebo vodné aplikácie, môžete ľahko nájsť správny náhradný pohon (pohon guľového ventilu, rotačný pohon, pohon, pohon ventilácie) od Belimo, aby ste vašu inštaláciu zmodernizovali s najlepšou kvalitou a najvyšším výkonom.

Kompletný rad snímačov Belimo je teraz integrovaný v aplikácii.

Zbernica Belimo MP-Bus

Počítačový nástroj Belimo PC-Tool (MFT-P)
Nastavovací a diagnostický softvér pre pohony MF/MP/MOD/LON/KNX vrát. ochrany pred ohňom.
Pre systémy Windows.

Servisný nástroj ZTH EU

Servisný nástroj ZTH EU zjednodušuje diagnostiku, prevádzkovú kontrolu a nastavenie výkonových zariadení HVAC. Pri priamom pripojení k parametrizovateľnému alebo komunikatívnemu pohonu od spoločnosti Belimo možno aktuálne hodnoty odčítať na mieste a okamžite ich resetovať.

Pri použití ZTH EU ako rozhrania pre počítačový nástroj PC-Tool (MFT-P) sa pri inštalácii softvéru počítačového nástroja PC-Tool nainštaluje príslušný USB ovládač. Ovládač je možné stiahnuť aj tu a nainštalovať samostatne.

BIM doplnok pre Autodesk Revit

3D dátové modely s technickými informáciami z Autodesk Revit prostredníctvom doplnku BIM

Tento doplnok vám umožňuje vybrať pohony, ventily a snímače Belimo z jednej databázy a potom ich pridať do projektu informačného modelovania budovy s ich technickými údajmi pomocou pretiahnutia a pustenia. Všetci používatelia BIM tak majú prístup ku všetkým údajom v štruktúrovanej a dôvernej forme vo formáte Revit MEP.