Stavke u vašoj mapi za preuzimanje

Mapa za preuzimanje je prazna
Stavka/stavke u mapi za preuzimanje

!

Aktivacija merila toplotne energije

Merilo toplotne energije ispunjava zahteve EN1434 i ima odobrenje za tip prema Evropskoj direktivi o mernim instrumentima MID 2014/32/EU (MI-004).

Belimo merilo toplotne energije je projektovano kao multifunkcionalni uređaj, odnosno može se koristiti kao merilo toplote, hlađenja ili merilo toplote/hlađenja. Takođe mogu da se instaliraju u povratni vod ili u dovodni vod sistema. Položaj primene i instalacije se biraju tokom puštanja u rad u takozvanoj aktivaciji pomoću pametnog telefona i aplikacije Belimo Assistant.
Ovlašćenom stručnjaku koji vrši aktivaciju merila toplotne energije potreban je Belimo Cloud nalog sa dodatnom autorizacijom, koja se može dobiti putem modula za onlajn učenje.
Aktiviranje merila toplotne energije se vrši samo jednom i nepovratno je, odnosno važno je biti pažljiv i promišljen tokom aktivacije. Ako se aktivira pogrešno, uređaj će meriti pogrešno i mora se ukloniti i zameniti o sopstvenom trošku korisnika.

 

Ako želite da budete ovlašćeni za aktiviranje merila toplotne energije, sledite ova četiri koraka:

1. Uputstvo za upotrebu

Pažljivo proučite uputstvo za upotrebu merila toplotne energije.

2. Belimo Cloud nalog

Napravite Belimo Cloud nalog.

3. Modul za učenje

Uspešno završite modul za onlajn učenje za aktivaciju merila.

4. Autorizacija

Nakon uspešnog završetka modula učenja, Belimo će vam dati autorizaciju za Belimo Cloud nalog, što će vas kvalifikovati da aktivirate merila toplotne energije.
Bićete obavešteni da ste dobili autorizaciju.