Ставки во преземаната папка

Папка на преземања е празна
ставка(и) во папка на преземања

!

Активирање мерач на топлинска енергија

Мерачот на топлинска енергија ги исполнува условите според EN 1434 и има одобрување за тип согласно Европската директива за мерни инструменти MID 2014/32/ЕУ (MI-004).

Мерачот на топлинска енергија на Belimo е дизајниран како уред со повеќе функции, односно може да се користи како мерач за топлење, мерач за ладење или мерач за топлење/ладење. Може да се иинсталира или на повратниот проток или на снабдувањето на системот. Аппликацијата и позицијата на инсталација се бираат за време на пуштањето во употреба преку активација со паметен телефон и Belimo Assistant App.
Овластениот специјалист кој ја изведува активацијата на мерачот на топлинска енергија треба да има сметка на облакот Belimo Cloud со дополнително овластување кое може да се добие преку онлајн модул за учење.
Активирањето на мерачот на топлинска енергија се извршува само еднаш и не може да се врати, што значи дека е важно да се внимава за време на активацијата. Ако се активира неправилно, уредот ќе мери неправилно и мора да се отстрани и замени на трошок на корисникот.

 

Ако сакате да бидете овластени за активирање мерачи на топлинска енергија, следете ги овие четири чекори:

1. Оперативни упатства

Внимателно проучете го прирачникот за работа на мерачот на топлинска енергија.

2. Сметка на облакот на Belimo

Создајте сметка на облакот на Belimo.

3. Модул за учење

Успешно поминете го модулот за онлајн учење за активација на мерачот.

4. Овластување

По успешно завршување на модулот за учење, Belimo ќе ви додели овластување за сметка на облакот Belimo со која ќе бидете квалификувани за активација на мерачи на топлинска енергија.
Ќе бидете информирани дека сте добиле овластување.