Položky vo vašom priečinku sťahovania

Priečinok sťahovania je prázdny
pol. v priečinku sťahovania

!

Aktivácia merača tepelnej energie

Merač tepelnej energie spĺňa požiadavky normy EN 1434 a je typovo schválený v súlade so smernicou 2014/32/EÚ o meradlách (MI-004).

Merač tepelnej energie Belimo je navrhnutý ako multifunkčné zariadenie, t. j. môže sa používať ako merač tepla, chladu alebo tepla/chladu. Môže byť nainštalovaný buď na spiatočke, alebo na prívode do systému. Aplikácia a inštalačná poloha sa vyberajú počas uvedenia do prevádzky pri takzvanej aktivácii pomocou smartfónu a aplikácie Belimo Assistant.
Autorizovaný špecialista, ktorý vykonáva aktiváciu merača tepelnej energie, potrebuje účet Belimo Cloud s dodatočnou autorizáciou, ktorú možno získať prostredníctvom online vzdelávacieho modulu.
Aktivácia merača tepelnej energie sa vykonáva len raz a je nevratná, preto je dôležité byť počas aktivácie pozorný a obozretný. Ak sa zariadenie aktivuje nesprávne, bude merať nesprávne a musí sa odstrániť a vymeniť na vlastné náklady používateľa.

 

Ak chcete získať oprávnenie na aktiváciu meračov tepelnej energie, postupujte podľa týchto štyroch krokov:

1. Návod na prevádzku

Pozorne si preštudujte návod na obsluhu merača tepelnej energie.

2. Účet Belimo Cloud

Vytvorte si účet Belimo Cloud.

3. Vzdelávací modul

Úspešne dokončite online vzdelávací modul na aktiváciu merača.

4. Autorizácia

Po úspešnom absolvovaní vzdelávacieho modulu vám spoločnosť Belimo udelí oprávnenie pre účet Belimo Cloud, ktorý vás oprávňuje aktivovať merače tepelnej energie.
O udelení autorizácie budete informovaný.