Ставки во преземаната папка

Папка на преземања е празна
ставка(и) во папка на преземања

!

Дали вашиот објект е соодветен кога станува збор за енергетско искористување? Дознајте!

Утврдете ги номиналните енергетски вредности на вашиот објект со само неколку кликови и дознајте колку е голем потенцијалот за енергетска оптимизација.

Сместувањето во еден објект може да се промени со текот на времето. Според тоа, важно е техничката опрема да биде исто така адаптирана според новото сместување. Енергетски ефикасните реновирања на објектот може да се имплементираат економично со приспособување на постојниот систем, заменувајќи ги застарените компоненти на греењето, вентилацијата и климатизацијата или со додавање на нови, современи технолошки иновации. Не секогаш е потребно да се обноват или заменат целите системи за да се зголеми енергетската ефикасност и да се намалат оперативните трошоци.

Дали сте заинтересирани?

RetroFIT

Решенијата на Belimo Retrofit овозможуваат удобна замена и модернизација на комбинации на вентили, актуатори на вентили или дампер актуатори во постоечките инсталации. Тие нудат исплатлива, доверлива и ефикасна замена за производите на многу конкуренти во постоечките апликации за да се обнови функционалноста на вашите HVAC системи со минимален прекин.

Belimo RetroFIT App е најбрзиот начин да дознаете кои типови на вентили може да се опремат и модернизираат со актуатор од Belimo.