Stavke u vašoj mapi za preuzimanje

Mapa za preuzimanje je prazna
Stavka/stavke u mapi za preuzimanje

!

Da li je vaša zgrada u dobrom stanju u pogledu korišćenja energije? Saznajte!

Odredite energetsku ocenu vaše zgrade sa samo nekoliko klikova i saznajte koliki je potencijal za energetsku optimizaciju.

Smeštajni kapacitet zgrade se može promeniti tokom vremena. Zbog toga je važno da tehnička oprema bude prilagođena novom smeštajnom kapacitetu. Renoviranja zgrada za potrebe energetske efikasnosti mogu se sprovesti na ekonomičan način prilagođavanjem postojećeg sistema, zamenom zastarelih komponenti za grejanje, ventilaciju i klimatizaciju ili dodavanjem novih, savremenih tehnoloških dostignuća. Nije uvek potrebno obnoviti ili zameniti čitave sisteme da bi se povećala energetska efikasnost a operativni troškovi sveli na minimum.

Da li ste zainteresovani?

RetroFIT

Belimo Retrofit rešenja omogućavaju praktičnu zamenu i modernizaciju kombinacija ventila, pokretača ventila ili pokretača dempera u postojećim instalacijama. Ona za mnoge konkurentske proizvode pružaju ekonomičnu, pouzdanu i efikasnu zamenu u postojećim primenama kako bi se funkcionalnost vaših sistema za grejanje, ventilaciju i klimatizaciju obnovila sa najkraćim mogućim zastojem.

Korišćenje aplikacije Belimo RetroFIT je najbrži način da saznate koji tipovi ventila mogu da se opreme i modernizuju Belimo pokretačem.