Objekt i din nedladdningsmapp

Nedladdningsmappen är tom
objekt i nedladdningsmappen

!

Small devices, big impact.
Energieffektivitet ingår

Ledande energieffektivitet

Byggnader står för ca 40% av de globala koldioxidutsläppen. Den smarta regleringen av uppvärmning, kylning och ventilation har stor betydelse för energieffektiviteten i byggnader. Belimo sätter standarden för energieffektiva lösningar som till exempel ställdon med låg effektförbrukning, Belimo Energy Valve™ och kulventiler.
Med hjälp av optimerad och intelligent byggnadsstyrning kan vi skydda miljön och våra resurser på ett hållbart sätt. Minskad energiförbrukning i byggnader genom ökad energieffektivitet kommer att bidra avsevärt till att förhindra att temperaturerna globalt ökar.

Lär av Andy om ställdonens lägsta effektförbrukning

Belimos spjällställdon och ventiler förbrukar upp till 80% mindre energi jämfört med liknande produkter, tack vare den patenterade borstlösa likströmsmotorteknikens dynamiska detektering av hållkraft. Våra små enheter kommer att ha en stor inverkan på morgondagens hållbarhet. 

 

Du måste godkänna preferens-cookies för att se videoklippet.

Ledande energieffektivitet med den avancerade vridspjällventilen

De avancerade vridspjällventilmonteringarna, som är speciellt utformade för HVAC-applikationer, erbjuder en intelligent, energieffektiv och tillförlitlig lösning för höga flöden med fokus på enkel installation, applikationsflexibilitet och livslängd.

Energibesparingar som syns. Belimo Energy Valve™

Belimo Energy Valve™ ger en synlig energiövervakning samtidigt som ett högt delta T upprätthålls (differenstemperatur). Automatiska rapporter visar aktuella och historiska prestandadata och visar på ytterligare möjligheter till energibesparingar. Den är en tryckoberoende IoT-ventil, som använder avancerad molnbaserad analys för att använda sammanställda systemdata fullt ut och därmed spara pengar och säkerställa effektiv drift.

Lär av Jon: att lösa problemet med lågt delta T

 Delta T utgör temperaturskillnaden mellan tilloppsflödet och returflödet.Om ett värme- eller kylsystem drivs med för mycket vatten kan detta inte omvandlas till högre uppvärmnings- eller kylningskapacitet. Temperaturskillnaden mellan tilloppsflöde och returflöde är emellertid reducerad.Det så kallade låg delta T-syndromet inträffar. Detta påverkar effektiviteten i hela systemet och leder till extra energikrav för pumpen och generatorn. Möjliga orsaker till lågt delta T-problemet är driftrelaterad kontaminering av värmeväxlaren, felaktigt dimensionerade reglerventiler, utebliven hydraulisk balansering och differenstrycksvariationer.

Du måste godkänna preferens-cookies för att se videoklippet.

Lär av Joerg: Hur energieffektiviteten ökas med Belimo Energy Valve

Belimo Energy Valve™ erbjuder många integrerade funktioner för att utföra optimering och göra HVAC-systemet effektivare. Lär dig mer om hur termisk energi reduceras genom bättre läckage och tryckoberoende flödesstyrning.
 

Du måste godkänna preferens-cookies för att se videoklippet.

Belimo ZoneTight zonventiler – effektiva på alla sätt

Vår unika självrengörande och bubbeltäta ventilteknik förhindrar cirkulationsförluster i vattenburna värmesystem och har en avgörande betydelse när det gäller att minska energiförluster.

Du måste godkänna preferens-cookies för att se videoklippet.