Objekt i din nedladdningsmapp

Nedladdningsmappen är tom
objekt i nedladdningsmappen

!

Luftbehandlingsaggregat (AHU)

Vad är ett luftbehandlingsaggregat (AHU)?

Ett luftbehandlingsaggregat är ett aggregat som används för att behandla och cirkulera luft som en del av ett värme-, ventilations- och luftkonditioneringssystem.

Det innehåller vanligtvis

  • en eller flera fläktar,
  • värmeväxlare för uppvärmning och/eller kylning,
  • filterställ eller kammare,
  • ljuddämpare och
  • spjäll.

Luftbehandlingsaggregat är oftast anslutna till ett ventilationskanalsystem som fördelar den konditionerade luften inom byggnaden och returnerar den till aggregatet. Vatten levereras från den centrala anläggningen till luftbehandlingsaggregatet och leds genom en värmeväxlare. Denna process styrs av en DDC-reglerkrets som justerar vattenflödet genom värmeväxlaren med hjälp av en reglerventil. Ventilen moduleras av DDC för att hålla en önskad temperatur, antingen i ett utrymme eller ut från luftbehandlingsaggregatet .

 Beställ den nya Belimo Energy Valve™ nu

Lär dig hur Energy Valve förbättrar ditt luftbehandlingsaggregat

Energy ValveVanliga problem - Lufthanteringsaggregat

Många luftbehandlingsaggregat på fältet lider av dåliga prestanda, främst på grund av följande orsaker:

Varför du bör välja Belimo Energy Valve™ för installation i ett luftbehandlingsaggregat

Du måste godkänna preferens-cookies för att se videoklippet.
Belastningen i byggnaderna ändras ofta dramatiskt beroende på säsong, och till och med under dagen. Statisk injustering görs dock baserat på värsta fallens "dimensionerande belastning". Eftersom byggnader sällan upplever "dimensionerad belastning" måste DDC-reglering kontinuerligt anpassa vattenflödet genom värmeväxlaren, beroende på det faktiska behovet. Dessa kontinuerliga anpassningar skapar tryckändringar för de övriga värmeväxlarna i samma hydroniska krets, vilket negativt påverkar deras flödeshastigheter.
Flera förbrukares ömsesidiga påverkan i ett hydroniskt system kan helt elimineras med EV:s hydrauliska balanseringsfunktion. Ändringar i differenstrycket orsakar inte några ändringar i flödeshastigheten.


Lufthanteringsaggregat reglerar vanligtvis luftvolymen baserat på det statiska trycket i kanalerna och vattenflödet med hjälp av utloppslufttemperatur. Eftersom förhållandet mellan ventilens läge och luftmängden inte är fixerat gör regleringens dynamiska karaktär att luftmängden regelbundet inte överensstämmer med vattenflödet. Detta resulterar ofta i för höga flöden, det vill säga för lågt delta T. Om ett värme- eller kylsystem arbetar med för högt vattenflöde, kan detta inte omvandlas till högre värme- eller kyleffekt. I sådana fall minskar temperaturskillnaden mellan försörjning och retur. Det resulterande problemet med lågt delta T är en tydlig indikation på att pumparna arbetar hårdare än de behöver, och att centralanläggningens kapacitet försämras.

Low Delta T Syndrome
Delta-T Manager, som är integrerad i Belimo Energy Valve™, är en funktion som kontinuerligt mäter temperaturskillnaden och jämför den med det systemspecifika gränsvärdet. Om den underskrider detta justerar Belimo Energy Valve™ automatiskt flödet så att endast den mängd vatten som faktiskt behövs för att uppnå den önskade effekten används. Detta innebär att den integrerade logiken förhindrar att problemet med lågt delta T inträffar och säkerställer maximal komfort med lägsta möjliga energiförbrukning.

Delta T Manager

Fördelar med Belimo Energy Valve™

Hydraulisk balansering med hjälp av Belimo Energy Valve™ säkerställer rätt vattenmängd vid full- och dellast.

  • Ventilernas ömsesidiga påverkan elimineras med den hydrauliska balanseringen.
  • Effektreglering ger identisk värme- eller kyleffekt för en given input.
  • Övervakningsmöjligheterna för Energy Valve ger fullständig transparens i systemet (volymflöde, temperaturer och kylnings-/värmeeffekt) med integrerad dataregistrering samt arkivering av data i Belimo Cloud om enheten är molnansluten.
  • Kontinuerlig pumpoptimering är möjlig med användning av ventilens fysiska läge

Löser problemet med lågt delta T för bättre energieffektivitet

Du måste godkänna preferens-cookies för att se videoklippet.

Framgångshistoria: Belimo Energy Valve™ vid Land O'Lakes, Inc., Minnesota

Belimo Energy Valve spelar en väsentlig roll i företaget Land O’ Lakes anläggningsuppgradering

Hållbarhetsgruppen inom Land OLakes, Inc. började planera uppgraderingen av anläggningarna för att öka effektiviteten och minska energiförbrukningen. HVAC-systemen var ett särskilt fokusområde, i och med det faktum att det blev allt svårare att kyla de åldrande byggnaderna och att uppnå önskad frånluftstemperatur (särskilt under sommarmånaderna). Det var även en prioritet att öka komforten.

Efter att ha utfört en grundlig granskning av rörledningar, ventiler och instrumentering, konstaterade de ansvariga att för att kunna lösa problemet måste flertalet olika infrastrukturförbättringar utföras. De påbörjade processen med att söka efter en lösning, som slutligen förde dem till Belimo Energy Valve™.