Objekt i din nedladdningsmapp

Nedladdningsmappen är tom
objekt i nedladdningsmappen

!

Plattvärmeväxlare

Vad är en plattvärmeväxlare?

Plattvärmeväxlare används ofta för att separarera primära och sekundära kretser i HVAC-system. Dessa kretsar kan ha olika medium eller statiska tryckförhållanden. Flödet kan vara direktflöde eller motflöde.

Värmeväxlare installeras i bred omfattning i höga byggnader för att minska gravitationstrycken från stora vattenpelare. Plattvärmeväxlare är också mycket vanliga i fjärrvärme- och fjärrkylsystem. Eller i lastkretsar för att värma upp varmvatten med en panna.



Beställ den nya Belimo Energy Valve™ nu

Lär dig hur Energy Valve förbättrar din plattvärmeväxlare





Energy Valve



Vanliga problem i byggnader och varför du bör välja Belimo Energy Valve™

Ibland har flödesriktningen genom värmeväxlarna inte valts på rätt sätt. En konsekvens är att värmeöverföringskapaciteten minskas.

Heat Exchanger: Cooling transfer with direct flow    Heat Exchanger: ∆ϑm average temperature difference direct flow
De två figurerna nedan visar två möjliga flödesinstallationer, där motströmssystemet ger mycket bättre värmeöverföring. Genom att koppla flödesriktningarna som i motströmssystemet uppnås ett större delta T och därigenom högre energieffektivitet. Energy Valve kan känna av felaktiga flödesriktningar. Om detta detekteras skickas en larmflagga till styr- och övervakningssystemet, så att det kan upptäckas under igångkörningen.

Heat Exchanger: Cooling transfer station contraflow    Heat Exchanger: ∆ϑm average temperature difference contraflow


En vanlig uppsättning för en plattvärmeväxlare omfattar en energimätare och en konventionell injusteringsventil som styr det maximala flödet genom värmeväxlaren. Tryckvariationer på primärsidan orsakar dock för högt flöde i värmeväxlaren, vilket resulterar i lågt delta T och dåliga prestanda för värmeväxlaren.

Heat Exchanger: Typical design flow (cooling application)    Heat Exchanger: ∆ϑm average temperature difference with design flow

Heat Exchanger: Overflow caused by pressure fluctuations    Heat Exchanger: ∆ϑm average temperature difference with overflow
Genom att ersätta den konventionella injusterings- och reglerventilen med en tryckoberoende ventil löser vi problemet med tryckvariationer inom systemet. Detta är ett steg framåt, men kräver fortfarande användning av flera enheter, bland annat en separat termisk energimätare.

Heat Exchanger: Dynamic balancing
Med en enstaka Energy Valve kan vi balansera systemet dynamiskt, övervaka energianvändningen för fakturering och registrera den uppnådda delta T. Detta minskar den utrustning som behöver installeras och förenklar installationen.

Dynamic balancing with delta T monitoring


De flesta värmeväxlare lider av nedsmutsning på kretsarnas ena eller båda sidor. Mindre nedsmutsning på en sida kan avsevärt påverka överföringen av värmeenergi och drastiskt minska delta T.
Hur länge Delta-T Manager är aktiv är en indikation på nedsmutsningmängden. Om Delta-T Manager efter en tid förblir aktiv under längre perioder bör värmeväxlaren rengöras eller bytas ut.

Framgångshistoria: Kontorsbyggnad i delstaten Tennessee

Citizens Plaza står i Nashvilles centrum. Denna förstklassiga, 25 550 kvadratmeter stora kontorsbyggnad på 15-våningar byggdes 1984 och inhyser flera av Tennessees statliga myndigheter. Under en normal arbetsdag vistas mellan 800 och 1 200 personer där. "På Citizens Plaza resulterade termisk ineffektivitet på grund av lågt Delta T och överpumpning i stora avgiftsbetalningar till Metro Nashville, fjärrvärmeleverantören", rapporterar Chad Lovell, expert på drift och säkerhet på JLL. Efter att Belimos alla 15 energiventiler hade driftsatts i Citizens Plaza, minskade det genomsnittliga flödet genom byggnaden, vid full beläggning, med över 200 GPM [12,6 l/s] jämfört med tidigare år, när de ursprungliga sätesventiler fortfarande fanns monterade. Som ett resultat av eftermonteringsprojektet, kunde Belimos energiventiler minska pumpning av kylvatten med 49 %, vilket motsvarar ungefär 23 000 USD i årliga besparingar.