Objekt i din nedladdningsmapp

Nedladdningsmappen är tom
objekt i nedladdningsmappen

!

Mångsidig prestanda och funktion

Belimos spjällställdon är konstruerade för att användas i en stor mängd applikationer. Tack vare det stora vridmomentsområdet från 1 Nm till 160 Nm och möjligheten till montering direkt på spjällaxeln lämpar sig våra lösningar för mångsidiga tillämpningar. Spjällställdon från Belimo är optimala för användning med reglerspjäll i exempelvis luftbehandlingsenheter, luftfördelare och enheter för efterbehandling i allmännyttiga byggnader, såsom kontor, hotell, sjukhus, skolor, universitet och datacenter.

Ökad effektivitet

Hög noggrannhet och styrbarhet

Tack vare Belimos patenterade motorstyrning kan elförbrukningen i hålläget minskas väsentligt.

Produktsortiment

8 anledningar att använda spjällställdon från Belimo

1. Rätt ställdon för varje HVAC-tillämpning

2. Energieffektiv motorisering

3. Inga säkerhetskompromisser

4. Rätt produkt på rätt tid

5. Snabb, universell installation

6. Redo för framtiden

7. Snabb och enkel eftermontering

8. Schweizisk kvalitet från Belimo sedan 1975

Kundspecifika produkter

Idag är utmaningar inom planering och på byggarbetsplatsen svåra att lösa med hjälp av standardprodukter. Därför blir kundspecifika lösningar allt viktigare. Vi bygger det ställdon som du behöver – med den kabellängd, anslutningskontakt och inställning som du specificerar. 

 • Olika kabeltyper och längder med eller utan anslutningskontakt. 
 • Produktmärkning med din information (t.ex. var ställdonet ska installeras i fastigheten). 
 • Olika monteringsalternativ (anpassade till installationssituationen på plats). 
 • Brett sortiment av elektriska och mekaniska tillbehör. 
 • Vi sköter inställningen åt dig (t.ex. justerbar gångtid, kopplingsdifferens och bussparametrar).
 • Funktionstest, eftersom Belimo lovar testad kvalitet.

Vi erbjuder ett komplett och bekymmersfritt paket för din applikation.

 • Fördelar för kunden
 • Mjukvara/plugin-program
Fördelar för kunden

Huvudentreprenörer/investerare

Ditt fokus ligger på byggnaders lönsamhet. Detta inkluderar inte bara investeringskostnader utan även kostnader i samband med pågående drift/underhåll. Hållbarhet och kostnadsinsyn är viktigt för dig. Belimos spjällställdon utan säkerhetsfunktion erbjuder:

 • Maximal energieffektivitet i viloläget genom användning av borstlösa likströmsmotorer som minskar energiförbrukningen tack vare modern motorteknik
 • Erkänt hög kvalitet i över 40 år
 • Rätt ställdonslösning för varje tillämpning
 • Precisa ställdon förenklar styrningen av ventilationssystemet

Arkitekter

Ditt fokus är på kreativitet och funktion. Du utformar byggnader och ansvarar för design och funktionell, teknisk och ekonomisk planering av byggnader. Belimos spjällställdon utan säkerhetsfunktion erbjuder:

 • Maximal energieffektivitet i viloläget genom användning av borstlösa likströmsmotorer som minskar energiförbrukningen tack vare modern motorteknik
 • Rätt ställdonslösning för varje tillämpning
 • CM-serien är den tunnaste ställdonslösningen från Belimo
 • IP54 för skydd mot damm och vatten
 • Precisa ställdon förenklar styrningen av ventilationssystemet

Teknikkonsulter

Planering av HVAC-system är ditt främsta kompetensområde. Du letar ständigt efter nya, innovativa sätt att spara energi och förbättra inomhusklimatet. Du arbetar med de modernaste metoderna och använder data från leverantörer/tillverkare när du planerar. Belimos spjällställdon utan säkerhetsfunktion erbjuder:

 • Maximal energieffektivitet i viloläget genom användning av borstlösa likströmsmotorer som minskar energiförbrukningen tack vare modern motorteknik
 • Rätt ställdonslösning för varje tillämpning
 • Omfattande produktsortiment från 1 Nm till 160 Nm
 • CM-serien är den tunnaste ställdonslösningen från Belimo
 • IP54 för skydd mot damm och vatten
 • Precisa ställdon förenklar styrningen av ventilationssystemet
 • Ställdon med plintanslutning underlättar retrofitlösningar

Systemintegratörer

Din uppgift är att utforma fastighetsautomationssystem och på ett optimalt sätt integrera styrkomponenter. Ditt mål är att minska komplexiteten och säkerställa öppenhet för kontinuerlig optimering av fastighetstekniken. Belimos spjällställdon utan säkerhetsfunktion erbjuder:

 • Maximal energieffektivitet i viloläget genom användning av borstlösa likströmsmotorer som minskar energiförbrukningen tack vare modern motorteknik
 • Omfattande produktsortiment från 1 Nm till 160 Nm
 • IP54 för skydd mot damm och vatten
 • Enkel kablingslösning som definierar marknadsstandarden
 • Rätt ställdonslösning för varje applikation – inställningsbara typer möjliggör optimering av gångtid, vridmoment, driftområde och lägesåterföring på plats för respektive applikation
 • Precisa ställdon förenklar styrningen av ventilationssystemet
 • Tillämpningsfrihet tack vare kommunicerande och inställningsbara ställdon (analog signal, BACnet, Modbus, MP-Bus)
 • Funktioner som exempelvis den låsbara växelfrikopplingsknappen förenklar arbetet på plats
 • Tydlig, upplyst orange indikator för att snabbt kontrollera spjälläget

Specialiserade grossister

För dina kunder förlitar du dig på hög tillgänglighet, enkelt urval och korta leveranstider för de produkter som du erbjuder. Du kräver snabb och enkel åtkomst till information samt omfattande tekniskt stöd från dina leverantörer. Belimos spjällställdon utan säkerhetsfunktion erbjuder:

 • Erkänt hög kvalitet i över 40 år
 • Rätt ställdonslösning för varje tillämpning
 • Omfattande produktsortiment från 1 Nm till 160 Nm
 • IP54 för skydd mot damm och vatten
 • Ställdon med plintanslutning underlättar retrofitlösningar

Installatörer/anläggningsingenjörer

Installation av fastighetsteknik är din huvudsakliga uppgift. För att utföra ditt arbete behöver du de rätta produkterna på plats i rätt tid. Enkel montering och kompetent kundtjänst gör att du kan följa din pressade tidsplan. Belimos spjällställdon utan säkerhetsfunktion erbjuder:

 • Rätt ställdonslösning för varje tillämpning
 • Omfattande produktsortiment från 1 Nm till 160 Nm
 • CM-serien är den tunnaste ställdonslösningen från Belimo
 • IP54 för skydd mot damm och vatten
 • Enhetlig kablingslösning
 • Ställdon med plintanslutning underlättar retrofitlösningar
 • Mekaniska stoppklackar för justering av vridvinkeln för ytterligare flexibilitet under installation
 • Funktioner som exempelvis den låsbara växelfrikopplingsknappen förenklar arbetet på plats
 • Tydlig, upplyst orange indikator för att snabbt kontrollera spjälläget

Byggnadsägare

Förbättringar inom komfort och energiförbrukning samt enkla utökningar och uppgraderingar av byggnader är en ständig utmaning för dig. Ditt främsta fokus är att optimera ditt system med minsta möjliga ansträngning och låga kostnader. Belimos spjällställdon utan säkerhetsfunktion erbjuder:

 • Maximal energieffektivitet i viloläget genom användning av borstlösa likströmsmotorer som minskar energiförbrukningen tack vare modern motorteknik
 • 5 års garanti
 • Erkänt hög kvalitet i över 40 år
 • Rätt ställdonslösning för varje tillämpning
 • IP54 för skydd mot damm och vatten

Anläggningsförvaltare/byggnadsunderhåll

Förvaltning, styrning och drift av byggnader och deras tekniska utrustning är en av dina dagliga uppgifter. Du söker lösningar för att säkerställa inomhuskomfort och optimera systemdriften. Du värdesätter enkla och transparenta lösningar och, om nödvändigt, snabb leverans av reservdelar och support som alltid är tillgänglig. Belimos spjällställdon utan säkerhetsfunktion erbjuder:

 • Erkänt hög kvalitet i över 40 år
 • Omfattande produktsortiment från 1 Nm till 160 Nm
 • IP54 för skydd mot damm och vatten
 • Konsekvent, enhetlig kablingslösning
 • Ställdon med plintanslutning underlättar retrofitlösningar 
 • Mekaniska stoppklackar för justering av rotationsvinkeln för ytterligare flexibilitet under installation
 • Funktioner som exempelvis den låsbara växelfrikopplingsknappen förenklar arbetet på plats
 • Tydlig, upplyst orange indikator för att snabbt kontrollera spjälläget
 • Inställningsbara typer möjliggör justering av gångtid, vridmoment, driftområde och lägesåterföring på plats för respektive applikation
Mjukvara/plugin-program

Appen Belimo Assistant

Appen Belimo Assistant för drift på plats av enheter med inbyggt NFC-gränssnitt

Fullständig och konstant transparens av Belimo-ställdonslösningar och i driften av system. Med appen Belimo Assistant kan du använda din smartphone eller pekplatta för trådlös drift av VAV, givare, spjäll och ventilställdon på plats.

Egenskaper 
Visa identifikationsdata: enhetstyp, position, beteckning, serienummer, MP-adress
• Driftdata och inställningsparametrar: enhetsspecifika
• Skicka drift- och inställningsdata från systemet via e-post, WhatsApp eller SMS 
• Diagnossida: enhetsspecifik statusinformation
• Lagring av drift- och inställningsdata
• Dataöverföring med strömlöst ställdon eller under pågående drift
• Automatisk språkanpassning (DE/EN/FR/IT)

Appen Belimo RetroFIT

Med Belimo RetroFIT-appen kan du byta ut gamla eller defekta ställdon och givare från olika leverantörer mot enheter från Belimo.

Vare sig det gäller ventilations- eller vattenapplikationer kan du enkelt hitta rätt utbytesställdon (linjärt ventilställdon, vridande ställdon, ställdon, spjällställdon) från Belimo för att modernisera din installation med bästa kvalitet och högsta prestanda.

Hela produktsortimentet av givare från Belimo är nu även integrerat i appen.

Belimo MP-Bus

Belimo PC-Tool (MFT-P)
Justerings- och diagnostikprogramvara för MF/MP/MOD/LON/KNX-ställdon inkl. brandskydd.
För Windows-system.

Serviceverktyg ZTH EU

ZTH EU-serviceverktyget förenklar diagnos, driftkontroll och inställning av HVAC-enheter. Vid direktanslutning till ett inställningsbart eller kommunicerande ställdon från Belimo kan aktuella värden läsas av på plats och återställas omedelbart.

Vid användning av ZTH EU som gränssnitt för PC-Tool (MFT-P) installeras motsvarande USB-drivrutin när PC-Tool-programvaran är installerad. Drivrutinen kan även hämtas här och installeras separat.

BIM-plugin för Autodesk Revit

3D-datamodeller med teknisk information från Autodesk Revit via BIM-plugin

Denna plugin låter dig välja ställdon, ventiler och givare från Belimo inklusive tekniska data från en databas och sedan lägga till dem i fastighetsinformationens modellprojekt via dra-och-släppfunktion. Alla BIM-användare har därmed åtkomst till samtliga data i strukturerad och klassificerad form i Revit MEP-formatet.