Objekt i din nedladdningsmapp

Nedladdningsmappen är tom
objekt i nedladdningsmappen

!

Tillförlitlig och robust

Belimos kapslingskonstruktion överensstämmer med kapslingsklass IP66/67 liksom med NEMA 4X. Kapslingarna är vädertåliga och korrosionsbeständiga för de svåraste inomhus- och utomhusförhållandena med UV-skydd. Valfri uppvärmning är tillgänglig för applikationer med hög luftfuktighet eller låga temperaturer (-40 °C). Dessa ställdon är idealiska för utomhusapplikationer, inomhuspooler, trätorkningssystem, jordbruk och livsmedelsindustrin.

Ökad effektivitet

UV-skyddad, vädertålig kapsling

Uppfyller de högsta behoven och garanterar kapslingsklass IP66/67 eller NEMA 4X under de svåraste miljövillkoren.

Ställdon utan säkerhetsfunktion

Ställdon med säkerhetsfunktion

8 anledningar att använda spjällställdon från Belimo

1. Rätt ställdon för varje HVAC-tillämpning

2. Energieffektiv motorisering

3. Inga säkerhetskompromisser

4. Rätt produkt på rätt tid

5. Snabb, universell installation

6. Redo för framtiden

7. Snabb och enkel eftermontering

8. Schweizisk kvalitet från Belimo sedan 1975

Kundspecifika produkter

Idag är utmaningar inom planering och på byggarbetsplatsen svåra att lösa med hjälp av standardprodukter. Därför blir kundspecifika lösningar allt viktigare. Vi bygger det ställdon som du behöver – med den kabellängd, anslutningskontakt och inställning som du specificerar. 

 • Olika kabeltyper och längder med eller utan anslutningskontakt. 
 • Produktmärkning med din information (t.ex. var ställdonet ska installeras i fastigheten). 
 • Olika monteringsalternativ (anpassade till installationssituationen på plats). 
 • Brett sortiment av elektriska och mekaniska tillbehör. 
 • Vi sköter inställningen åt dig (t.ex. justerbar gångtid, kopplingsdifferens och bussparametrar).
 • Funktionstest, eftersom Belimo lovar testad kvalitet.

Vi erbjuder ett komplett och bekymmersfritt paket för din applikation.

 • Fördelar för kunden
 • Mjukvara/plugin-program
Fördelar för kunden

Huvudentreprenörer/investerare

Ditt fokus ligger på byggnaders lönsamhet. Detta inkluderar inte bara investeringskostnader utan även kostnader i samband med pågående drift/underhåll. Hållbarhet och kostnadsinsyn är viktigt för dig. Belimos ställdon för extrema förhållanden och utomhusapplikationer erbjuder:

 • Maximal energieffektivitet i viloläget genom användning av borstlösa likströmsmotorer som minskar energiförbrukningen tack vare modern motorteknik
 • Den UV-skyddade, vädertåliga kapslingen uppfyller de högsta kraven och garanterar kapslingsklass IP66/67 eller NEMA 4X under de svåraste förhållandena
 • Erkänt hög kvalitet i över 40 år
 • Rätt ställdonslösning för varje tillämpning
 • Precisa ställdon förenklar styrningen av ventilationssystemet
 • Omfattande produktsortiment av ställdon för utomhusapplikationer

Arkitekter

Ditt fokus är på kreativitet och funktion. Du utformar byggnader och ansvarar för design och funktionell, teknisk och ekonomisk planering av byggnader. Belimos ställdon för extrema förhållanden och utomhusapplikationer erbjuder:

 • Den UV-skyddade, vädertåliga kapslingen uppfyller de högsta kraven och garanterar kapslingsklass IP66/67 eller NEMA 4X under de svåraste förhållandena
 • Rätt ställdonslösning för varje tillämpning
 • Omfattande produktsortiment av ställdon för utomhusapplikationer
 • Precisa ställdon förenklar styrningen av ventilationssystemet

Teknikkonsulter

Planering av HVAC-system är ditt främsta kompetensområde. Du letar ständigt efter nya, innovativa sätt att spara energi och förbättra inomhusklimatet. Du arbetar med de modernaste metoderna och använder data från leverantörer/tillverkare när du planerar. Belimos ställdon för extrema förhållanden och utomhusapplikationer erbjuder:

 • Maximal energieffektivitet i viloläget genom användning av borstlösa likströmsmotorer som minskar energiförbrukningen tack vare modern motorteknik
 • Den UV-skyddade, vädertåliga kapslingen uppfyller de högsta kraven och garanterar kapslingsklass IP66/67 eller NEMA 4X under de svåraste förhållandena
 • Skyddad mot aggressiva gaser, fukt, luftfuktighet, höga damm- och föroreningar samt kyla och UV-strålning
 • Använd upp till -40 °C / 100% relativ luftfuktighet; för växlande atmosfärer i inomhus- och utomhusapplikationer
 • Med/utan säkerhetsfunktion
 • Omfattande produktsortiment av ställdon för utomhusapplikationer
 • Precisa ställdon förenklar styrningen av ventilationssystemet

Systemintegratörer

Din uppgift är att utforma fastighetsautomationssystem och på ett optimalt sätt integrera styrkomponenter. Ditt mål är att minska komplexiteten och säkerställa öppenhet för kontinuerlig optimering av fastighetstekniken. Belimos ställdon för extrema förhållanden och utomhusapplikationer erbjuder:

 • Maximal energieffektivitet i viloläget genom användning av borstlösa likströmsmotorer som minskar energiförbrukningen tack vare modern motorteknik
 • Den UV-skyddade, vädertåliga kapslingen uppfyller de högsta kraven och garanterar kapslingsklass IP66/67 eller NEMA 4X under de svåraste förhållandena
 • Skyddad mot aggressiva gaser, fukt, luftfuktighet, höga damm- och föroreningar samt kyla och UV-strålning
 • Använd upp till -40 °C / 100% relativ luftfuktighet; för växlande atmosfärer i inomhus- och utomhusapplikationer
 • Med/utan säkerhetsfunktion
 • Omfattande produktsortiment av ställdon för utomhusapplikationer
 • Driftelement, såsom frikopplingsknappen, förenklar arbetet på plats
 • Precisa ställdon förenklar styrningen av ventilationssystemet

Specialiserade grossister

För dina kunder förlitar du dig på hög tillgänglighet, enkelt urval och korta leveranstider för de produkter som du erbjuder. Du kräver snabb och enkel åtkomst till information samt omfattande tekniskt stöd från dina leverantörer. Belimos ställdon för extrema förhållanden och utomhusapplikationer erbjuder:

 • Rätt ställdonslösning för varje tillämpning
 • Den UV-skyddade, vädertåliga kapslingen uppfyller de högsta kraven och garanterar kapslingsklass IP66/67 eller NEMA 4X under de svåraste förhållandena
 • Omfattande produktsortiment av ställdon för utomhusapplikationer
 • Precisa ställdon förenklar styrningen av ventilationssystemet
 • Ställdon med plintanslutning underlättar retrofitlösningar

Installatörer/anläggningsingenjörer

Installation av fastighetsteknik är din huvudsakliga uppgift. För att utföra ditt arbete behöver du de rätta produkterna på plats i rätt tid. Enkel montering och expertstöd gör att du kan följa din pressade tidsplan. Belimos ställdon för extrema förhållanden och utomhusapplikationer erbjuder:

 • Maximal energieffektivitet i viloläget genom användning av borstlösa likströmsmotorer som minskar energiförbrukningen tack vare modern motorteknik
 • Den UV-skyddade, vädertåliga kapslingen uppfyller de högsta kraven och garanterar kapslingsklass IP66/67 eller NEMA 4X under de svåraste förhållandena
 • Skyddad mot aggressiva gaser, fukt, luftfuktighet, höga damm- och föroreningar samt kyla och UV-strålning
 • Omfattande produktsortiment av ställdon för utomhusapplikationer
 • Precisa ställdon förenklar styrningen av ventilationssystemet
 • Driftelement, såsom frikopplingsknappen, förenklar arbetet på plats

Byggnadsägare

Förbättringar inom komfort och energiförbrukning samt enkla utökningar och uppgraderingar av byggnader är en ständig utmaning för dig. Ditt främsta fokus är att optimera ditt system med minsta möjliga ansträngning och låga kostnader. Belimos ställdon för extrema förhållanden och utomhusapplikationer erbjuder:

 • Maximal energieffektivitet i viloläget genom användning av borstlösa likströmsmotorer som minskar energiförbrukningen tack vare modern motorteknik
 • 5 års garanti
 • Den UV-skyddade, vädertåliga kapslingen uppfyller de högsta kraven och garanterar kapslingsklass IP66/67 eller NEMA 4X under de svåraste förhållandena
 • Erkänt hög kvalitet i över 40 år
 • Precisa ställdon förenklar styrningen av ventilationssystemet
 • Skyddad mot aggressiva gaser, fukt, luftfuktighet, höga damm- och föroreningar samt kyla och UV-strålning
 • Använd upp till -40 °C / 100% relativ luftfuktighet; för växlande atmosfärer i inomhus- och utomhusapplikationer
 • Omfattande produktsortiment av ställdon för utomhusapplikationer

Anläggningsförvaltare/byggnadsunderhåll

Förvaltning, styrning och drift av byggnader och deras tekniska utrustning är en av dina dagliga uppgifter. Du söker lösningar för att säkerställa inomhuskomfort och optimera systemdriften. Du värdesätter enkla och transparenta lösningar och, om nödvändigt, snabb leverans av reservdelar och support som alltid är tillgänglig. Belimos ställdon för extrema förhållanden och utomhusapplikationer erbjuder:

 • Den UV-skyddade, vädertåliga kapslingen uppfyller de högsta kraven och garanterar kapslingsklass IP66/67 eller NEMA 4X under de svåraste förhållandena
 • Skyddad mot aggressiva gaser, fukt, luftfuktighet, höga damm- och föroreningar samt kyla och UV-strålning
 • Precisa ställdon förenklar styrningen av ventilationssystemet
 • Använd upp till -40 °C / 100% relativ luftfuktighet; för växlande atmosfärer i inomhus- och utomhusapplikationer
 • Omfattande produktsortiment av ställdon för utomhusapplikationer
 • Driftelement, såsom frikopplingsknappen, förenklar arbetet på plats
Mjukvara/plugin-program

Appen Belimo Assistant

Appen Belimo Assistant för drift på plats av enheter med inbyggt NFC-gränssnitt

Fullständig och konstant transparens av Belimo-ställdonslösningar och i driften av system. Med appen Belimo Assistant kan du använda din smartphone eller pekplatta för trådlös drift av VAV, givare, spjäll och ventilställdon på plats.

Egenskaper 
Visa identifikationsdata: enhetstyp, position, beteckning, serienummer, MP-adress
• Driftdata och inställningsparametrar: enhetsspecifika
• Skicka drift- och inställningsdata från systemet via e-post, WhatsApp eller SMS 
• Diagnossida: enhetsspecifik statusinformation
• Lagring av drift- och inställningsdata
• Dataöverföring med strömlöst ställdon eller under pågående drift
• Automatisk språkanpassning (DE/EN/FR/IT)

Appen Belimo RetroFIT

Med Belimo RetroFIT-appen kan du byta ut gamla eller defekta ställdon och givare från olika leverantörer mot enheter från Belimo.

Vare sig det gäller ventilations- eller vattenapplikationer kan du enkelt hitta rätt utbytesställdon (linjärt ventilställdon, vridande ställdon, ställdon, spjällställdon) från Belimo för att modernisera din installation med bästa kvalitet och högsta prestanda.

Hela produktsortimentet av givare från Belimo är nu även integrerat i appen.

Belimo MP-Bus

Belimo PC-Tool (MFT-P)
Justerings- och diagnostikprogramvara för MF/MP/MOD/LON/KNX-ställdon inkl. brandskydd.
För Windows-system.

Serviceverktyg ZTH EU

ZTH EU-serviceverktyget förenklar diagnos, driftkontroll och inställning av HVAC-enheter. Vid direktanslutning till ett inställningsbart eller kommunicerande ställdon från Belimo kan aktuella värden läsas av på plats och återställas omedelbart.

Vid användning av ZTH EU som gränssnitt för PC-Tool (MFT-P) installeras motsvarande USB-drivrutin när PC-Tool-programvaran är installerad. Drivrutinen kan även hämtas här och installeras separat.

BIM-plugin för Autodesk Revit

3D-datamodeller med teknisk information från Autodesk Revit via BIM-plugin

Denna plugin låter dig välja ställdon, ventiler och givare från Belimo inklusive tekniska data från en databas och sedan lägga till dem i fastighetsinformationens modellprojekt via dra-och-släppfunktion. Alla BIM-användare har därmed åtkomst till samtliga data i strukturerad och klassificerad form i Revit MEP-formatet.