Objekt i din nedladdningsmapp

Nedladdningsmappen är tom
objekt i nedladdningsmappen

!

Kostnadsoptimering för styrt inomhusklimat

Rums- och systemlösningar från Belimo innefattar ett komplett program för kostnadsoptimerad styrning av zoner och enskilda rum, i såväl komfortzoner som inom industri, handel och känsliga arbetsområden. Hälsa, välbefinnande och produktivitet är trots allt i stor utsträckning beroende av inomhusklimatet.

Mer komfort, förbättrad arbetsmiljö, maximal energieffektivitet

Optimala ställdons- och styrningslösningar för luftflödesstyrning

Produktsortiment

VAV-Compact – effektiv rumsreglering med endast en enhet

Ställdon, regulator och givare – VAV-Compact är den ekonomiska lösningen för variabel- och konstantflödessystem i kontorsbyggnader, hotell, sjukhus etc. i en enda enhet. Särskilda vridande ställdon på 5, 10 och 20 Nm samt linjära ställdon med 150 N passar på volymetriska flödesenheter (VAV/CAV) av olika storlekar och typer. VAV-Compact-regulatorer kan styras som vanligt med analoga signaler via BACnet, Modbus, KNX eller Belimo MP-Bus.

När man använder en bussanslutning kan ytterligare en givare anslutas till varje VAV-Compact. Givarsignalen är digitaliserad och tillgänglig som datapost.

Retrofitsortimentet för VAV finns tillgängligt för utbyte på plats av flödesreglage i den volymetriska flödesenheten (en-till-en-byte eller funktionsutökning för kommunicerande varianter).

VAV-Universal – maximal flexibilitet för större behov

Den modulära strukturen hos produktsortimentet för regulatorn VAV-Universal med integrerad differentialtryckgivare möjliggör idealisk kombination av regulator och spjällmotorisering. Med detta produktsortiment kan man skapa individuella lösningar för alla applikationer inom ventilation.

Applikationer
Volymetriskt flöde VAV/CAV
Volymetrisk flödessummering
Kanal- och rumstryck

Differenstryckgivare
D3 - Flöde (dynamiskt) lämpligt för komfortzon
M1 - Membran (statiskt) lämpligt för förorenad luft
M1R - Membran (statiskt) för rumstryckreglering

CMV Bostadsventilation

Den kompletta VAV-regulatorenheten med lufthastighetsgivare, ställdon och spjällblad är optimerad för tryckoberoende VAV-applikationer i reglerad bostadsventilation. Det integrerade termoanemometriska mätsystemet är utformat för att registrera även de minsta lufthastigheterna. Detta möjliggör energioptimerad drift av individuella system utan att behöva avstå från komfort.

Behovsstyrda fläktar

Effektiv fläktstyrning är en avgörande del av ett modernt och energieffektivt ventilationssystem. För att uppnå detta mäts de erfordrade rumsvolymerna med hjälp av närvaro-, temperatur och luftkvalitetsgivare och behandlas som börvärden för de decentraliserade volymetriska flödesreglagen. Detta i sin tur genererar behovssignaler för luftbehandlingssystemets fläktar. Direktstyrda EC-fläktar används nu i allt större utsträckning för effektstyrning. 

Intelligenta regulatorer med fläktoptimeringsfunktion registrerar de volymetriska flödesreglagens spjällbladspositioner via bussystemet (BACnet, Modbus, KNX, MP-Bus) och använder utvärderingen som en behovssignal för energieffektiv fläktstyrning.

Krav: Kommunicerande VAV-lösningar från Belimo!

 • Upp till 50% mindre energiförbrukning vid situationer med delvis belastning
 • Mindre flödesljud
 • Mindre tryckbortfall i kanalen

8 anledningar att använda spjällställdon från Belimo

1. Rätt ställdon för varje HVAC-tillämpning

2. Energieffektiv motorisering

3. Inga säkerhetskompromisser

4. Rätt produkt på rätt tid

5. Snabb, universell installation

6. Redo för framtiden

7. Snabb och enkel eftermontering

8. Schweizisk kvalitet från Belimo sedan 1975

Kundspecifika produkter

Idag är utmaningar inom planering och på byggarbetsplatsen svåra att lösa med hjälp av standardprodukter. Därför blir kundspecifika lösningar allt viktigare. Vi bygger det ställdon som du behöver – med den kabellängd, anslutningskontakt och inställning som du specificerar. 

 • Olika kabeltyper och längder med eller utan anslutningskontakt. 
 • Produktmärkning med din information (t.ex. var ställdonet ska installeras i fastigheten). 
 • Olika monteringsalternativ (anpassade till installationssituationen på plats). 
 • Brett sortiment av elektriska och mekaniska tillbehör. 
 • Vi sköter inställningen åt dig (t.ex. justerbar gångtid, kopplingsdifferens och bussparametrar).
 • Funktionstest, eftersom Belimo lovar testad kvalitet.

Vi erbjuder ett komplett och bekymmersfritt paket för din applikation.

 • Fördelar för kunden
 • Mjukvara/plugin-program
Fördelar för kunden

Teknikkonsulter

Planering av HVAC-system är ditt främsta kompetensområde. Du letar ständigt efter nya, innovativa sätt att spara energi och förbättra inomhusklimatet. Du arbetar med de modernaste metoderna och använder data från leverantörer/tillverkare när du planerar. Som kund hos Belimo har du flera fördelar:

 • Det högkänsliga och robusta givarsystemet för exakt differentialtryckmätning för att reglera även de minsta luftmängdsflödena
 • Stor flexibilitet i produkturval för integrering i byggnader tack vare flera olika gränssnitt. Analoga signaler med busskommunikation erbjuder flexibla användningsmöjligheter och skapar transparens med hänsyn till styrning och tendenser
 • DCV-kompatibel (Fan Optimiser) för moderna, behovsstyrda ventilationskoncept i enlighet med DIN EN 15232. Kravet gällande registrering för zoner via motsvarande VAV-spjäll tillhandahåller motsvarande reglerad storhet för fläktarna 
 • VAV-produkter från Belimo är tillverkade, kalibrerade och justerade av välkända tillverkare (OEM) till deras VAV-enheter - som en operativ systemlösning

Systemintegratörer

Din uppgift är att utforma fastighetsautomationssystem och på ett optimalt sätt integrera styrkomponenter. Ditt mål är att minska komplexiteten och säkerställa öppenhet för kontinuerlig optimering av fastighetstekniken. Som kund hos Belimo har du många fördelar:

 • Redo för drift omedelbart efter att VAV-enheten har installerats och elen anslutits
 • Stor flexibilitet för integrering i byggnader tack vare flera olika gränssnitt. Analoga signaler med ytterligare busskommunikation och även multibusskompatibilitet erbjuder flexibla användningsmöjligheter och skapar transparens med hänsyn till styrning och övervakning
 • Vanligt förekommande bussgränssnitt såsom BACnet MS/TP, Modbus RTU, KNX, MP-Bus stöds
 • Verktygsbaserad support för igångkörning och diagnostik (spara/skriva ut inställningsdata, grafisk trenddisplay)
 • Klassisk parametrisering samt med smartphone för kontaktlös tillgång via app – även när strömmen är avstängd

Installatörer/anläggningsingenjörer

Installation av fastighetsteknik är din huvudsakliga uppgift. För att utföra ditt arbete behöver du de rätta produkterna på plats i rätt tid. Enkel montering och expertstöd gör att du kan följa din pressade tidsplan. Som kund hos Belimo har du många fördelar:

 • Robusta komponenter av hög kvalitet - beprövade miljontals gånger
 • Enkel ledningsdragning med låg felrisk tack vare konsekvent färg- och numreringskoncept
 • Initial diagnostik utan verktyg tack vare lysdioder: t.ex. strömförsörjning tillgänglig?
 • Enkelt funktionstest, t.ex. öppna eller stänga spjället med assistentappen på din smartphone via kontaktlös tillgång

Byggnadsägare

Förbättringar inom komfort och energiförbrukning samt enkla utökningar och uppgraderingar av byggnader är en ständig utmaning för dig. Ditt främsta fokus är att optimera ditt system med minsta möjliga ansträngning och låga kostnader. Som kund hos Belimo har du flera fördelar:

 • Högkvalitativa, mycket exakta och samtidigt robusta komponenter i en och samma produkt
 • Beprövade miljoner gånger om
 • Energieffektiva ventilationssystem grundade på verkliga ventilationsbehov i rum – från VAV-spjäll till fläkt
 • Ökad komfort beroende på systemkonfigurationen (luftkvalitet, temperatur) och mindre flödesljud
 • Högsta nivå av insyn tack vare en mängd funktioner som exempelvis trenddata (online)

Anläggningsförvaltare/byggnadsunderhåll

Förvaltning, styrning och drift av byggnader och deras tekniska utrustning är en av dina dagliga uppgifter. Du söker lösningar för att säkerställa inomhuskomfort och optimera systemdriften. Du värdesätter enkla och transparenta lösningar och, om nödvändigt, snabb leverans av reservdelar och support som alltid är tillgänglig. Som kund hos Belimo har du många fördelar:

 • Hållbar och underhållsfri ställdonsteknik
 • Enkel installation
 • Omfattande eftermonteringssatser i produktsortimentet för uppgradering av befintlig styrutrustning
 • Kontaktlös diagnostik och testfunktioner via smartphone
 • Enkel adaption av systemlösningar för omvandlingar
 • Korta leveranstider
 • Omfattande kundservice under hela produktens livslängd
 • 5 års garanti

OEM

Du använder komponenter från utvalda leverantörer i dina produkter. Du vill alltid få valuta för pengarna. Hög kvalitet och unika funktioner skräddarsydda efter din applikation ökar värdet och låter dig sticka ut bland dina konkurrenter. Enastående teknisk support och en enkel affärstransaktion är självklart viktigt för dig. Som kund hos Belimo har du många fördelar:

 • Omfattande produktsortiment för kostnadsoptimerad styrning av zoner och enskilda rum – i såväl komfortområden som inom industri, handel och känsliga arbetsområden
 • Kundspecifika lösningar ger ökat mervärde
 • Högkvalitativa, koordinerade komponenter för maximal precision och lång livslängd
 • Optimerad verktygssupport för inställning och kalibrering vid fabriken
Mjukvara/plugin-program

Appen Belimo Assistant

Appen Belimo Assistant för drift på plats av enheter med inbyggt NFC-gränssnitt

Fullständig och konstant transparens av Belimo-ställdonslösningar och i driften av system. Med appen Belimo Assistant kan du använda din smartphone eller pekplatta för trådlös drift av VAV, givare, spjäll och ventilställdon på plats.

Egenskaper 
Visa identifikationsdata: enhetstyp, position, beteckning, serienummer, MP-adress
• Driftdata och inställningsparametrar: enhetsspecifika
• Skicka drift- och inställningsdata från systemet via e-post, WhatsApp eller SMS 
• Diagnossida: enhetsspecifik statusinformation
• Lagring av drift- och inställningsdata
• Dataöverföring med strömlöst ställdon eller under pågående drift
• Automatisk språkanpassning (DE/EN/FR/IT)

Appen Belimo RetroFIT

Med Belimo RetroFIT-appen kan du byta ut gamla eller defekta ställdon och givare från olika leverantörer mot enheter från Belimo.

Vare sig det gäller ventilations- eller vattenapplikationer kan du enkelt hitta rätt utbytesställdon (linjärt ventilställdon, vridande ställdon, ställdon, spjällställdon) från Belimo för att modernisera din installation med bästa kvalitet och högsta prestanda.

Hela produktsortimentet av givare från Belimo är nu även integrerat i appen.

Belimo MP-Bus

Belimo PC-Tool (MFT-P)
Justerings- och diagnostikprogramvara för MF/MP/MOD/LON/KNX-ställdon inkl. brandskydd.
För Windows-system.

Serviceverktyg ZTH EU

ZTH EU-serviceverktyget förenklar diagnos, driftkontroll och inställning av HVAC-enheter. Vid direktanslutning till ett inställningsbart eller kommunicerande ställdon från Belimo kan aktuella värden läsas av på plats och återställas omedelbart.

Vid användning av ZTH EU som gränssnitt för PC-Tool (MFT-P) installeras motsvarande USB-drivrutin när PC-Tool-programvaran är installerad. Drivrutinen kan även hämtas här och installeras separat.

BIM-plugin för Autodesk Revit

3D-datamodeller med teknisk information från Autodesk Revit via BIM-plugin

Denna plugin låter dig välja ställdon, ventiler och givare från Belimo inklusive tekniska data från en databas och sedan lägga till dem i fastighetsinformationens modellprojekt via dra-och-släppfunktion. Alla BIM-användare har därmed åtkomst till samtliga data i strukturerad och klassificerad form i Revit MEP-formatet.