Objekt i din nedladdningsmapp

Nedladdningsmappen är tom
objekt i nedladdningsmappen

!

Effektiv rökkontroll, ökad säkerhet.

Ökad urbanisering leder till tätare byggande, med större höjd och djup på mindre yta. Byggnader av den här typen, oftast höghus, kräver nya tekniska lösningar som möjliggör säker evakuering i händelse av brand och som underlättar brandbekämpning. Trycksystem (Pressure Differential Systems) skapar rökfria utrymnings- och räddningsvägar – framför allt i trapphus eller brandbekämpningshissar – och blir allt viktigare. De möjliggör implementering av ett så kallat skyddat trapphus, vilket kan eliminera behovet av ett andra trapphus utan att äventyra säkerheten (gällande lokala standarder och riktlinjer måste följas). I bästa fall kan detta frigjorda utrymme användas för andra syften och därmed leda till lägre byggkostnader.

Kompromisslös säkerhet

Omfattande produktsortiment för PDS-lösningar

Produktsortiment

Beskrivning av funktionen hos ett trycksystem

Trycksystem för rökkontroll består av permanent installerade enheter som hindrar rök från att tränga in med hjälp av kontrollerat övertryck i områden som ska skyddas – vanligtvis vertikala utrymnings- och räddningsvägar (skyddat trapphus) i höghus. Brandgasevakuering i utrymnings- och räddningsvägar är ett viktigt krav för evakuering av människor och för brandbekämpningsåtgärder från brandkåren under en längre tid. Följande kriterier spelar en viktig roll:

 • Tryckgraderingen (tryck +) mellan det skyddade och oskyddade området med stängda dörrar
 • Maximal dörröppningskraft på ≤ 100 N
 • Luftflödeshastighet på ≥ 1 m/s; ≥ 2 m/s när dörrarna är öppna, från området som ska skyddas via luftutsläppsvägen utomhus

Systemområden för PDS


Utomhusluft

Utomhusluften hämtas direkt från utsidan och måste skyddas mot inkommande rök, brännbara gaser och ånga. Utomhusluftförsörjningen måste övervakas med kanalrökdetektorer.

 

Luftfördelning

För att minska flödes- eller tryckbortfall i trapphuset blåses utomhusluft in via en axel på flera nivåer (t.ex. var tredje våning) för högre byggnader.

Strukturerad systemintegration med MP-gateways och partnerlösningar

 

Tryckreglering

Tryckavlastningsspjället är en enhet för frisläppning av överflödig tryckluft från ett övertrycksområde (trapphus). Enheten befinner sig oftast längst upp i trapphuset. I tryckregleringsläge (dvs. när trapphusets dörrar är stängda) ska den överflödiga luften släppas ut i atmosfären via tryckavlastningsspjället. Mekaniska eller motoriserade tryckregleringar är möjliga.

Strukturerad systemintegration med MP-gateways och partnerlösningar


Luftutsläpp

Funktioner (som axlar och fasadöppningar) där den varma röken kan försvinna från boendet eller ett annat område som inte är under tryck från byggnaden. Godkända produkter måste användas i luftutsläppet (t.ex. certifierade rökkontrollspjäll). Rök kan släppas ut via axeln i lobbyn eller via fasadöppningen, t.ex. i boendet.

Belimo Experience Center – säkerhetslabb

Belimos PDS-pilotsystem för test- och demonstrationssyften

Trycksystem blir allt viktigare för säkerheten hos moderna byggnader. Belimo investerar i en intern PDS-testmiljö som en del av sitt förebyggande brandskyddssystem. Detta gör det möjligt att testa och demonstrera nya lösningar under realistiska förhållanden. Både ett system med tryckavlastningsspjäll (barometrisk dämpare) och en variant med ett motorstyrt tryckavlastningsspjäll kan demonstreras. Vi fokuserar på anpassad motorisering för specifika spjäll, men även på relevanta fysiska parametrar med våra givare. Ärvärde-signaler skickas till intelligenta regulatorer, som sedan reglerar och styr spjällställdonen och spjällen. Utbildning och praktisk erfarenhet är en annan huvudpunkt för olika målgrupper som offentliga myndigheter, specialistplanerare, systemintegratörer, investerare eller underhållsföretag. Belimos utvecklings- och försäljningspersonal använder även den senaste testmiljön som testanläggning eller för utbildning.

 • Fördelar för kunden
Fördelar för kunden

Teknikkonsulter

Planering av brandskyddssystem är ditt främsta kompetensområde. Du letar ständigt efter nya, innovativa och toppmoderna lösningar. Du arbetar med de modernaste metoderna och använder data från leverantörer/tillverkare när du planerar.

 • Toppmoderna lösningar 
 • Innovativ och framtidsinriktad teknik
 • Komplett och lättillgänglig dokumentation
 • Individuell produkt- och applikationsrådgivning
 • Minskade planeringskostnader 

Installatörer/anläggningsingenjörer

Installation av brandskyddssystem är en del av ditt yrke. För att utföra ditt arbete behöver du de rätta produkterna på plats i rätt tid. Enkel montering och expertstöd gör att du kan följa din pressade tidsplan.

 • Korta leveranstider 
 • Kompletta lösningar från en enda källa
 • Snabb och enkel installation
 • Omfattande kundservice under hela produktens livslängd
 • Komplett och lättillgänglig dokumentation
 • 5 års garanti

Byggnadsägare

Säkerställande av drift och underhåll av fastighetssäkerhetssystem såsom trycksystem är en konstant utmaning för dig. Fokus ligger här på högsta möjliga nivå av fastighetssäkerhet med låga driftskostnader..

 • Högsta säkerhetsnivå för personer och fasta tillgångar i händelse av brand 
 • Minimala drift- och underhållskostnader 
 • Toppmoderna lösningar 
 • Möjliggör enkla regelbundna driftkontroller
 • Hög tillförlitlighet och investeringssäkerhet
 • Innovativ och framtidsinriktad teknik

Anläggningsförvaltare/byggnadsunderhåll

Förvaltning, styrning och drift av byggnader och deras säkerhetsrelaterade tekniska utrustning är några av dina dagliga uppgifter. Du letar efter lösningar för att garantera säkerheten i händelse av brand och för att optimera anläggningsdriften utan att kompromissa med säkerheten. Du värdesätter enkla och transparenta lösningar och, om nödvändigt, snabb leverans av reservdelar och support som alltid är tillgänglig.

 • Minimala drift- och underhållskostnader 
 • Hög nivå av robusthet och varaktighet
 • Enkel regelbunden driftkontroll
 • Toppmoderna lösningar 
 • Högsta säkerhetsnivå för personer och fasta tillgångar i händelse av brand
 • Fjärrkontroll för diagnossyften