Objekt i din nedladdningsmapp

Nedladdningsmappen är tom
objekt i nedladdningsmappen

!

Effektiv brandgasevakuering, ökad säkerhet.

Brandgasstyrningssystem med motoriserade rökkontrollspjäll räddar liv. 

Genom att använda konventionella eller digitala styrningar kan rökkontrollspjäll föras till det definierade säkerhetsläget vid brand, vilket säkerställer effektiv brandgasevakuering i utrymnings- och räddningsvägar.

Inga säkerhetskompromisser

Hög säkerhetsnivå genom nätverksanslutna och motoriserade brandspjäll

Brandgasstyrningssystem med motoriserade rökkontrollspjäll räddar liv i händelse av brand och erbjuder många fördelar:

 • Utrymnings- och nödvägar förblir områden med låga rökmängder.
 • Överslaget fördröjs eller förhindras.
 • Brandbekämpning och räddningsarbete underlättas avsevärt.
 • Byggnadsstrukturen och fasta tillgångar skyddas.

Produktsortiment

Styrning via utrustning för styrning och övervakning med SBSE-Control

BKNE230-24/Kommunikations- och strömförsörjningsenhet

 • Decentraliserad strömförsörjningsenhet för 24 V rökkontrollspjällställdon
  med stickkontakt
 • Lokal matningsspänning AC 230 V
 • Överför spjälläget
 • Tar emot styrkommandot
 • Integrerad status-LED

 

BKSE24-6/Kommunikations- och styrenhet

 • Styr och övervakar upp till 6 rökkontrollspjäll
 • LED-statusdisplay som indikerar drifttillstånd och felmeddelanden
 • Funktionstest av brandgasställdonen
 • Potentialfria hjälpkontakter för integration i systemet
 • Zonstyrning, centraliserade larm
 • Fördelar för kunden
Fördelar för kunden

Planerare/teknikkonsult

Planering av brandgasstyrningssystem är ditt främsta kompetensområde. Du letar ständigt efter enkla och robusta lösningar. Du arbetar med de modernaste metoderna och använder data från leverantörer/tillverkare när du planerar. Som kund hos Belimo har du många fördelar:

 • Beprövade, robusta brandgaslösningar 
 • Integreringsalternativ i system på högre nivå
 • Komplett och lättillgänglig dokumentation
 • Individuell produkt- och applikationsrådgivning
 • Minskade planeringskostnader
 • Enkel installation och igångkörning
 • Inga programmeringskunskaper behövs 
   

Systemintegratörer/elektriker

Din uppgift är att utforma styr- och övervakningssystem och på ett optimalt sätt integrera styrkomponenter. Ditt mål är att minska komplexiteten och säkerställa öppenhet för kontinuerlig optimering av fastighetstekniken. Som kund hos Belimo har du många fördelar:

 • Snabb och enkel igångkörning
 • Liten risk för fel under integrering
 • Komplett och lättillgänglig dokumentation
 • Kundvänlig och serviceinriktad organisation för dig med kompetent stöd i att hitta lösningar

Installatörer/systemtillverkare

Installation av fastighetsteknik för uppvärmning, ventilation och luftkonditionering är ditt yrke. För att utföra ditt arbete behöver du de rätta produkterna på plats i rätt tid. Enkel montering och expertstöd gör att du kan följa din pressade tidsplan. Som kund hos Belimo har du många fördelar:

 • Snabb och enkel installation
 • Komplett och lättillgänglig dokumentation
 • Kompletta lösningar från en enda källa
 • Korta leveranstider
 • Omfattande kundservice under hela produktens livslängd
 • 5 års garanti

Byggnadsägare

Fastighetssäkerhet är en ständig utmaning för dig. Optimeringen av dina säkerhetsrelaterade system och efterlevnad med gällande standarder och direktiv är din högsta prioritet. Som kund hos Belimo har du många fördelar:

 • Högsta säkerhetsnivå för personer och fasta tillgångar i händelse av brand
 • Minimala drift- och underhållskostnader
 • Enkel regelbunden driftkontroll
 • Hög tillförlitlighet och investeringssäkerhet
 • Innovativ och framtidsinriktad teknik
 • Beprövade, robusta brandgaslösningar

Anläggningsförvaltare/byggnadsunderhåll

Förvaltning, styrning och drift av byggnader och deras säkerhetsrelaterade tekniska utrustning är några av dina dagliga uppgifter. Du letar efter lösningar för att garantera säkerheten i händelse av brand och för att optimera anläggningsdriften utan att kompromissa med säkerheten. Du värdesätter enkla och transparenta lösningar och, om nödvändigt, snabb leverans av reservdelar och support som alltid är tillgänglig. Som kund hos Belimo har du många fördelar:

 • Högsta säkerhetsnivå för personer och fasta tillgångar i händelse av brand
 • Minimala drift- och underhållskostnader
 • Hög nivå av robusthet och varaktighet
 • Enkel regelbunden driftkontroll