Objekt i din nedladdningsmapp

Nedladdningsmappen är tom
objekt i nedladdningsmappen

!

Hög prestanda för alla applikationer

Den unika konstruktionen garanterar minimala vridmoment och möjliggör motorisering med våra kompakta och energieffektiva vridande ställdon. Tack vare ett enastående pris-/prestandaförhållande, användning av tillförlitliga, långlivade och bubbeltäta ställdon lönar sig investeringen mycket snart.

Fördelen med Belimo

Energibesparingar tack vare optimerad tankpåfyllning

Snabbgående ställdon från Belimo främjar maximal energieffektivitet vid tankpåfyllning och omkoppling till kärl- eller pannuppvärmning. Eftersom generatorer för uppvärmning ofta även används för att värma tappvatten bidrar de till att spara avsevärda mängder energi i värmepumpar med funktioner för uppvärmning och kylning.

Produktsortiment

Kundspecifika produkter

Idag är utmaningar inom planering och på byggarbetsplatsen svåra att lösa med hjälp av standardprodukter. Därför blir kundspecifika lösningar allt viktigare. Vi bygger det ställdon som du behöver – med den kabellängd, anslutningskontakt och inställning som du specificerar. På begäran monterar vi ställdonet på en ventil och skapar en förmonterad uppsättning av rördelar, givare, anslutningar och mycket mer. 

 • Olika kabeltyper och längder med eller utan anslutningskontakt. 
 • Produktmärkning med din information (t.ex. var ställdonet ska installeras i fastigheten). 
 • Helt förberedd och testad montering (t.ex. tätningar) med valfria komponenter.
 • Med flexibla rörledningar med särskild beläggning eller isolering på förfrågan.
 • Vi sköter inställningen åt dig (t.ex. justerbar gångtid, kopplingsdifferens och bussparametrar). När det gäller reglerenheter (t.ex. Belimo Energy Valve™) förbereder vi hela igångkörningen åt dig enligt dina specifikationer.

Vi erbjuder ett komplett och bekymmersfritt paket för din applikation.

 • Fördelar för kunden
 • Mjukvara/plugin-program
Fördelar för kunden

Huvudentreprenörer/investerare

Ditt fokus ligger på byggnaders lönsamhet. Detta inkluderar inte bara investeringskostnader utan även kostnader i samband med pågående drift/underhåll. Hållbarhet och kostnadsinsyn är viktigt för dig. Belimos kulventiler erbjuder:

 • Erkänt hög kvalitet i över 40 år
 • Minskad strömförbrukning jämfört med konventionella ventiler, vilket bidrar till att uppnå LEED-certifiering
 • Bubbeltäta reglerventiler förhindrar ventilläckage och därmed energiförlust
 • 5 års garanti

Teknikkonsulter

Planering av HVAC-system är ditt främsta kompetensområde. Du letar ständigt efter nya, innovativa sätt att spara energi och förbättra inomhusklimatet. Du arbetar med de modernaste metoderna och använder data från leverantörer/tillverkare när du planerar. Belimos kulventiler erbjuder:

 • 0% läckage för ökad anläggningseffektivitet 
 • Ställdon med fjäderretur och säkerhetsställdon öppnar eller stänger ventilen i händelse av strömavbrott
 • Tät isolering upp till 16 bar för att säkerställa pålitlig drift
 • NEMA 4-ställdonsalternativ för krävande utomhusapplikationer

Systemintegratörer

Din uppgift är att utforma fastighetsautomationssystem och på ett optimalt sätt integrera styrkomponenter. Ditt mål är att minska komplexiteten och säkerställa öppenhet för kontinuerlig optimering av fastighetstekniken. Belimos kulventiler erbjuder:

 • Enkelt urval, installation och problemfri service
 • Tät isolering upp till 16 bar för att säkerställa pålitlig drift 
 • Enkel montering och installation på plats
 • Styrning via BACnet, Modbus, KNX, MP-Bus eller analog signal beroende på ställdonet

Byggnadsägare

Förbättringar inom komfort och energiförbrukning samt enkla utökningar och uppgraderingar av byggnader är en ständig utmaning för dig. Ditt främsta fokus är att optimera ditt system med minsta möjliga ansträngning och låga kostnader. Belimos kulventiler erbjuder:

 • Reglerventilteknik som förhindrar igensättning på grund av skräp och säkerställer att flödet upprätthålls i värme- och kylsystemen
 • Bubbeltät isolering upp till 14 bar för att säkerställa tillförlitlig drift
 • Borstlös likströmsmotorteknik som erbjuder noggrann och tyst drift för att upprätthålla en komfortabel byggnadsmiljö

Anläggningsförvaltare/byggnadsunderhåll

Förvaltning, styrning och drift av byggnader och deras tekniska utrustning är en av dina dagliga uppgifter. Du söker lösningar för att säkerställa inomhuskomfort och optimera systemdriften. Du värdesätter enkla och transparenta lösningar och, om nödvändigt, snabb leverans av reservdelar och support som alltid är tillgänglig. Belimos kulventiler erbjuder:

 • 0% läckage för ökad anläggningseffektivitet och komfort i byggnader
 • Kulventilsteknik som förhindrar igensättning på grund av skräp och säkerställer att flödet upprätthålls i värme- och kylsystemen
 • Enkelt urval, enkel montering och lätt underhåll för förbättringsprojekt och retrofit 
 • Snabb leverans 
 • 5 års garanti
Mjukvara/plugin-program

Belimo Assistant App

Appen Belimo Assistant för drift på plats av enheter med inbyggt NFC-gränssnitt

Fullständig och konstant transparens av Belimo-ställdonslösningar och i driften av system. Med appen Belimo Assistant kan du använda din smartphone eller pekplatta för trådlös drift av VAV, givare, spjäll och ventilställdon på plats.

Egenskaper 
Visa identifikationsdata: enhetstyp, position, beteckning, serienummer, MP-adress
• Driftdata och inställningsparametrar: enhetsspecifika
• Skicka drift- och inställningsdata från systemet via e-post, WhatsApp eller SMS 
• Diagnossida: enhetsspecifik statusinformation
• Lagring av drift- och inställningsdata
• Dataöverföring med strömlöst ställdon eller under pågående drift
• Automatisk språkanpassning (DE/EN/FR/IT)

Appen Belimo RetroFIT

Med Belimo RetroFIT-appen kan du byta ut gamla eller defekta ställdon och givare från olika leverantörer mot enheter från Belimo.

Vare sig det gäller ventilations- eller vattenapplikationer kan du enkelt hitta rätt utbytesställdon (linjärt ventilställdon, vridande ställdon, ställdon, spjällställdon) från Belimo för att modernisera din installation med bästa kvalitet och högsta prestanda.

Hela produktsortimentet av givare från Belimo är nu även integrerat i appen.

Belimo MP-Bus

Belimo PC-Tool (MFT-P)
Justerings- och diagnostikprogramvara för MF/MP/MOD/LON/KNX-ställdon inkl. brandskydd.
För Windows-system.

Serviceverktyg ZTH EU

ZTH EU-serviceverktyget förenklar diagnos, driftkontroll och inställning av HVAC-enheter. Vid direktanslutning till ett inställningsbart eller kommunicerande ställdon från Belimo kan aktuella värden läsas av på plats och återställas omedelbart.

Vid användning av ZTH EU som gränssnitt för PC-Tool (MFT-P) installeras motsvarande USB-drivrutin när PC-Tool-programvaran är installerad. Drivrutinen kan även hämtas här och installeras separat.

BIM-plugin för Autodesk Revit

3D-datamodeller med teknisk information från Autodesk Revit via BIM-plugin

Denna plugin låter dig välja ställdon, ventiler och givare från Belimo inklusive tekniska data från en databas och sedan lägga till dem i fastighetsinformationens modellprojekt via dra-och-släppfunktion. Alla BIM-användare har därmed åtkomst till samtliga data i strukturerad och klassificerad form i Revit MEP-formatet.