Objekt i din nedladdningsmapp

Nedladdningsmappen är tom
objekt i nedladdningsmappen

!

Tillförlitliga och beprövade miljoner gånger om

Kompakta, värmeresistenta och tättslutande 2- och 3-portsventiler – motoriserade med energieffektiva vridande ställdon. De beprövade kulventilerna är inpassade med Belimos linjäriseringsbricka och garanterar en likprocentig flödeskarakteristisk.

Fördelen med Belimo

Mycket reaktiv temperaturreglering

Belimos beprövade reglerventiler erbjuder värdefulla egenskaper där temperaturen behöver regleras snabbt och noggrant. Motoriserade med snabbgående ställdon erbjuder de maximal effektivitet och snabb svarstid i alla reglerloopar.

Produktsortiment

Fördelar med reglerventiler från Belimo

1. Absolut täthet
– Allt-i-ett: reglerventil och avstängningsventil
– Ingen aktivering och ingen energiförlust vid nollbelastning

2. Optimal flödeskarakteristik
– Allt-i-ett: reglerventil och avstängningsventil
– Ingen aktivering och ingen energiförlust vid nollbelastning

3. Utmärkt reglerkarakteristik
– Utmärkt styrstabilitet och reducerad oscilleringstendens
– Bästa möjliga komfort

4. Inget hållmoment nödvändigt
– Stort reglerområde
– Överlägsen reglerbarhet i öppningsintervallet

5. Reducerad vikt
– Enklare urval av ställdon
– Ställdonets storlek är oberoende av differenstryck
– Kostnads- och energieffektiva ställdon

6. Låg installationshöjd
– Minskade utrymmeskrav och därmed ökad flexibilitet

7. Reducerad energiförbrukning
– Låg effektförbrukning
– Reducerade kostnader för elinstallation

8. Självrengörande sfärisk konstruktion
– Fastnar inte, underhållsfri, hög driftsäkerhet

Kundspecifika produkter

Idag är utmaningar inom planering och på byggarbetsplatsen svåra att lösa med hjälp av standardprodukter. Därför blir kundspecifika lösningar allt viktigare. Vi bygger det ställdon som du behöver – med den kabellängd, anslutningskontakt och inställning som du specificerar. På begäran monterar vi ställdonet på en ventil och skapar en förmonterad uppsättning av rördelar, givare, anslutningar och mycket mer. 

 • Olika kabeltyper och längder med eller utan anslutningskontakt. 
 • Produktmärkning med din information (t.ex. var ställdonet ska installeras i fastigheten). 
 • Helt förberedd och testad montering (t.ex. tätningar) med valfria komponenter.
 • Med flexibla rörledningar med särskild beläggning eller isolering på förfrågan.
 • Vi sköter inställningen åt dig (t.ex. justerbar gångtid, kopplingsdifferens och bussparametrar). När det gäller reglerenheter (t.ex. Belimo Energy Valve™) förbereder vi hela igångkörningen åt dig enligt dina specifikationer.

Vi erbjuder ett komplett och bekymmersfritt paket för din applikation.

 • Fördelar för kunden
 • Mjukvara/plugin-program
Fördelar för kunden

Huvudentreprenörer/investerare

Ditt fokus ligger på byggnaders lönsamhet. Detta inkluderar inte bara investeringskostnader utan även kostnader i samband med pågående drift/underhåll. Hållbarhet och kostnadsinsyn är viktigt för dig. Belimos reglerventiler erbjuder:

 • Erkänt hög kvalitet i över 40 år
 • Minskad strömförbrukning jämfört med konventionella ventiler, vilket bidrar till att uppnå LEED-certifiering
 • Tättslutande reglerventiler förhindrar läckage och därmed energiförlust
 • 5 års garanti på alla produkter från Belimo

Teknikkonsulter

Planering av HVAC-system är ditt främsta kompetensområde. Du letar ständigt efter nya, innovativa sätt att spara energi och förbättra inomhusklimatet. Du arbetar med de modernaste metoderna och använder data från leverantörer/tillverkare när du planerar. Belimos reglerventiler erbjuder:

 • 0% läckage för ökad anläggningseffektivitet 
 • Ställdon med fjäderretur och ställdon med säkerhetsfunktion öppnar eller stänger ventilen i händelse av strömavbrott
 • Tät isolering upp till 16 bar för att säkerställa pålitlig drift
 • Kvs-värdena liknar dem för sätesventiler av samma storlek som inte kräver ytterligare systemkonstruktion

Systemintegratörer

Din uppgift är att utforma fastighetsautomationssystem och på ett optimalt sätt integrera styrkomponenter. Ditt mål är att minska komplexiteten och säkerställa öppenhet för kontinuerlig optimering av fastighetstekniken. Belimos reglerventiler erbjuder:

 • Enkelt urval, enkel montering och problemfri service
 • Tät isolering upp till 16 bar för att säkerställa pålitlig drift 
 • Kombinerar kulventilens höga isoleringskapacitet med en linjäriseringsbricka som säkerställer likprocentig flödeskarakteristik för att uppfylla specifikationskraven
 • MF-modeller med valbar styrning på plats och återföringssignal, och gångtiden överensstämmer med konstruktionssekvenserna och styrningskraven.

Byggnadsägare

Förbättringar inom komfort och energiförbrukning samt enkla utökningar och uppgraderingar av byggnader är en ständig utmaning för dig. Ditt främsta fokus är att optimera ditt system med minsta möjliga ansträngning och låga kostnader. Belimos reglerventiler erbjuder:

 • Reglerventiltekniken förhindrar igensättning på grund av skräp och säkerställer att flödet upprätthålls i värme- och kylsystemen
 • Tät isolering upp till 14 bar säkerställer pålitlig drift
 • Effektlinjär flödeskarakteristik säkerställer optimal spolstyrning 
 • Borstlös likströmsmotorteknik erbjuder noggrann och tyst drift för att upprätthålla en komfortabel miljö

Anläggningsförvaltare/byggnadsunderhåll

Förvaltning, styrning och drift av byggnader och deras tekniska utrustning är en av dina dagliga uppgifter. Du söker lösningar för att säkerställa inomhuskomfort och optimera systemdriften. Du värdesätter enkla och transparenta lösningar och, om nödvändigt, snabb leverans av reservdelar och support som alltid är tillgänglig. Belimos reglerventiler erbjuder:

 • 0% läckage för ökad anläggningseffektivitet och komfort i byggnader
 • Styrning med likprocentig karakteristikkurva förhindrar att reglerloopen ”jagas”, vilket ökar ställdonets och ventilens livslängd
 • Reglerventiltekniken förhindrar igensättning på grund av skräp och säkerställer att flödet upprätthålls i värme- och kylsystemen
 • Enkelt urval, enkel montering och lätt underhåll för förbättringsprojekt och retrofit 
 • Snabb leverans och online-tjänster
Mjukvara/plugin-program

Appen Belimo Valve Sizer

Med Valve Sizer-appen kan du välja rätt ventil och ställdon från Belimo på ett målinriktat och bekvämt sätt.

Specificera flödet och differenstrycket, definiera andra funktioner som anslutningstyp, nominell diameter eller PN-klass och välj sedan rätt ställdon (standardställdon, snabbgående ställdon eller säkerhetsställdon). Samtliga datablad är även tillgängliga.

Belimo Assistant App

Appen Belimo Assistant för drift på plats av enheter med inbyggt NFC-gränssnitt

Fullständig och konstant transparens av Belimo-ställdonslösningar och i driften av system. Med appen Belimo Assistant kan du använda din smartphone eller pekplatta för trådlös drift av VAV, givare, spjäll och ventilställdon på plats.

Egenskaper 
Visa identifikationsdata: enhetstyp, position, beteckning, serienummer, MP-adress
• Driftdata och inställningsparametrar: enhetsspecifika
• Skicka drift- och inställningsdata från systemet via e-post, WhatsApp eller SMS 
• Diagnossida: enhetsspecifik statusinformation
• Lagring av drift- och inställningsdata
• Dataöverföring med strömlöst ställdon eller under pågående drift
• Automatisk språkanpassning (DE/EN/FR/IT)

Appen Belimo RetroFIT

Med Belimo RetroFIT-appen kan du byta ut gamla eller defekta ställdon och givare från olika leverantörer mot enheter från Belimo.

Vare sig det gäller ventilations- eller vattenapplikationer kan du enkelt hitta rätt utbytesställdon (linjärt ventilställdon, vridande ställdon, ställdon, spjällställdon) från Belimo för att modernisera din installation med bästa kvalitet och högsta prestanda.

Hela produktsortimentet av givare från Belimo är nu även integrerat i appen.

Belimo MP-Bus

Belimo PC-Tool (MFT-P)
Justerings- och diagnostikprogramvara för MF/MP/MOD/LON/KNX-ställdon inkl. brandskydd.
För Windows-system.

Serviceverktyg ZTH EU

ZTH EU-serviceverktyget förenklar diagnos, driftkontroll och inställning av HVAC-enheter. Vid direktanslutning till ett inställningsbart eller kommunicerande ställdon från Belimo kan aktuella värden läsas av på plats och återställas omedelbart.

Vid användning av ZTH EU som gränssnitt för PC-Tool (MFT-P) installeras motsvarande USB-drivrutin när PC-Tool-programvaran är installerad. Drivrutinen kan även hämtas här och installeras separat.

BIM-plugin för Autodesk Revit

3D-datamodeller med teknisk information från Autodesk Revit via BIM-plugin

Denna plugin låter dig välja ställdon, ventiler och givare från Belimo inklusive tekniska data från en databas och sedan lägga till dem i fastighetsinformationens modellprojekt via dra-och-släppfunktion. Alla BIM-användare har därmed åtkomst till samtliga data i strukturerad och klassificerad form i Revit MEP-formatet.