Kohteet latauskansiossasi

Latauskansio on tyhjä
kohde(tta) latauskansiossa

!

Ilmankäsittely-yksikkö (AHU)

Mikä on ilmankäsittely-yksikkö (AHU)?

Ilmankäsittelijä tai ilman käsittely-yksikkö (AHU) on kone, jolla käsitellään ja kierrätetään ilmaa osana lämmitys-, tuuletus- ja ilmastointijärjestelmää.

Se sisältää yleensä

  • yhden tai useamman puhaltimen,
  • lämmityksen ja/tai jäähdytyksen lämmönvaihtimet,
  • suodatinkehykset tai -kammiot,
  • äänenvaimentajat ja
  • äänieristykset.

Ilmankäsittelijät liitetään tavallisesti ilmanvaihtokanavistojärjestelmään, joka jakaa käsiteltyä ilmaa rakennukseen ja palauttaa sen takaisin AHU:hun. Energiantuotantolaitos toimittaa veden AHU:lle, joka välittää sen lämmönvaihtimeen. DDC-säätöpiiri ohjaa prosessia säätämällä lämmönvaihtimen vedenvirtausta säätöventtiilin avulla. DDC moduloi venttiiliä siten, että se ylläpitää halutun lämpötilan joko huoneessa tai AHU:sta lähtiessä.

 Tilaa uusi Belimo Energy Valve™ nyt

Lue, miten energiaventtiili parantaa ilmankäsittely-yksikköä

Energy ValveYleiset ongelmat

Useiden käytössä olevien AHU:iden ongelmana on heikko suorituskyky, joka johtuu pääsääntöisesti seuraavista syistä:

Miksi pitäisi valita Belimo Energy Valve™ -venttiili AHU-sovellukseen?

Videon katsominen edellyttää evästeasetusten hyväksymistä.
Rakennusten kuormitukset vaihtelevat usein voimakkaasti vuodenaikojen mukaan ja jopa päivän mittaan. Staattinen tasapainotus perustuu kuitenkin pahimman tapauksen "suunnittelukuormituksiin". Koska rakennuksissa esiintyy harvoin "suunnittelukuormitusta", DDC-säädinten on jatkuvasti adaptoitava veden virtausta lämmönvaihtimen läpi todellisen tarpeen mukaan. Nämä jatkuvat adaptoinnit aiheuttavat painemuutoksia muille samaan hydroniseen piiriin kuuluville lämmönvaihtimille ja vaikuttavat negatiivisesti niiden virtausnopeuksiin.
Useiden pattereiden keskinäinen vaikutus hydroniseen järjestelmään voidaan poistaa kokonaan energiaventtiilin dynaamisen tasapainotustoiminnon avulla. Paine-eron muutokset eivät aiheuta muutoksia virtausnopeuteen.


Ilmankäsittely-yksiköt ohjaavat tyypillisesti ilmamäärää kanavan staattisen paineen perusteella ja veden virtausnopeuksia poistoilman lämpötilojen avulla. Koska venttiilin asennon ja ilmamäärän välinen suhde ei ole kiinteä, ohjauksen dynaaminen luonne tarkoittaa, että ilmamäärä ei yleensä täsmää suhteessa veden virtaukseen. Tämä johtaa usein ylivuotoihin, jotka tunnetaan nimellä alhaisen delta T:n syndrooma.

Jos lämmitys- tai jäähdytysjärjestelmää käytetään liiallisella veden virtauksella, tätä ei voi muuntaa suuremmaksi lämmitys- tai jäähdytystehoksi. Tässä tapauksessa syötön ja paluun välinen lämpötilaero pienenee. Sen aiheuttama alhaisen delta T:n syndrooma on selkeä osoitus siitä, että pumput työskentelevät kovemmin kuin niiden pitäisi, ja keskuslaitoksen kapasiteetti on heikentynyt.

Low Delta T Syndrome
Belimo Energy Valve™ -venttiiliin integroitu Delta-T manager on toiminto, joka mittaa jatkuvasti lämpötilaeroa ja vertaa sitä järjestelmäkohtaiseen raja-arvoon. Jos se alittaa sen, Belimo Energy Valve™ säätää virtausta automaattisesti niin, että käytössä on vain se vesimäärä, joka todella tarvitaan halutun tehon saavuttamiseksi. Näin integroitu logiikka estää alhaisen delta T:n syndrooman ja takaa maksimaalisen mukavuuden alhaisimmalla mahdollisella energiankulutuksella.

Delta T Manager

Belimo Energy Valve™ ‑venttiilin hyödyt

Belimo Energy Valve™ ‑venttiilin dynaaminen tasapainotus varmistaa veden oikean määrän täydellä ja osakuormalla.

  • Dynaaminen tasapainotus poistaa käänteisen vaikutuksen venttiilien välillä.
  • Tehonsäätö antaa identtisen lämmitys- tai jäähdytyslähdön mille tahansa tulolle.
  • Energiaventtiilin valvontaominaisuudet antavat kokonaisvaltaisen läpinäkyvyyden järjestelmään (virtaama, lämpötilat ja jäähdytyksen/lämmityksen tuotto) tietojen tallennuksella ja arkistointimahdollisuudella Belimon pilvipalveluun.
  • Pumpun jatkuva optimointi on mahdollista fyysisen venttiiliasennon avulla.

Parempi energiatehokkuus ratkaisemalla delta T:n ongelma

Videon katsominen edellyttää evästeasetusten hyväksymistä.

Menestystarina: Belimo Energy Valve™ Land O'Lakes Inc:llä Minnesotassa

Belimon energiaventtiili merkittävässä roolissa Land O' Lakes, Inc:n toimitilojen päivityksessä

Land OLakes, Inc. -konsernin kestävästä kehityksestä vastaava ryhmä käynnisti toimitilojen päivityssuunnitelmat tehokkuuden lisäämiseksi ja energiankulutuksen vähentämiseksi. HVAC-järjestelmät olivat suunnitelmien keskiössä, koska ikääntyvien rakennusten jäähdyttämisestä ja poistoilman tavoitelämpötilojen noudattamisesta oli tullut hankalaa (erityisesti kesäkuukausina). Henkilöstön viihtyvyys oli myös tärkeä aihe.

Tutkittuaan putkiston, venttiilit ja instrumentoinnin huolellisesti toimihenkilöt päättivät, että ongelman ratkaisu edellyttää erilaisia parannuksia infrastruktuuriin. He alkoivat etsiä ratkaisua ja päätyivät lopulta Belimo Energy Valve™ -venttiiliin.