Kohteet latauskansiossasi

Latauskansio on tyhjä
kohde(tta) latauskansiossa

!

Jäähdyttimen/lämpöpumpun valvominen

Mikä on jäähdytin/lämpöpumppu?

Jäähdyttimiä ja lämpöpumppuja on paljon eri muotoisia ja kokoisia, ja ne käyttävät eri tekniikkaa saadakseen saman lopputuloksen energian vaihdossa.

Tämän prosessin tehokkuus mitataan käytettävissä olevan energian (väliaineena vesi, vesi/glykoli tai ilma) ja käytetyn energian (tavallisesti sähkö) suhteella. Molempien mittojen yksikkö on BTU/(h·W) (1 BTU/(h·W) = 0,293 W/W).

Vedensaannin lämpötilan, virtausnopeuden ja veden paluulämpötilan valvonta on tärkeä osa prosessia. Ensimmäinen vaihe jäähdyttimen käyttötehokkuuden parantamisessa on laskea tämänhetkiset olosuhteet (tuotettu energia/käytetty sähkö) eli COP.

COP = JÄÄHDYTYSTEHO/OTTOTEHO 

 

Kaavio

Ei ole olemassa yhtä yleistä kaaviota, jota voitaisiin käyttää kaikille erilaisille jäähdyttimien tai lämpöpumppujen putkistoille. Kaaviossa esitetään asennettu energiaventtiili, joka valvoo jäähdyttimen virtausta ja delta T:tä.

Niillä kaikilla on kuitenkin yksi yhteinen asia, nimittäin niiden saavutettavissa oleva maksimiteho riippuu kaavasta tilavuusvirta x delta T. Liian matala delta T rajoittaa laitoksen tuottoa. Usein, kun kyseessä on matala delta T, käynnissä on enemmän koneita kuin olisi tarpeen, sillä kapasiteetti on rajallinen.

Belimo Energy Valve™ -venttiili on erinomainen tuote luomaan läpinäkyvyyttä ja varmistamaan pitkäaikainen oikea toiminta. Belimo ei suosittele, että delta T -ongelmia ratkaistaan laitoksessa. Mikä tahansa säätö voi vähentää virtausta liikaa joissain yksiköissä eikä huolehtia yksiköistä, jotka aiheuttavat ongelman.Tilaa uusi Belimo Energy Valve™ nyt

Lue, miten energiaventtiili parantaa jäähdytintä tai lämpöpumppua

Energy ValveOmistamisen kokonaiskustannukset (TCO)

Usein matala delta T oireilee laitoksen puutteellisena kapasiteettina huippujaksojen aikana. Silloin vaistomaisesti kasvatetaan kapasiteettia. Kun energiaventtiilin avulla diagnosoidaan ja aktiivisesti korjataan matalaa delta T:tä lämmönvaihtimissa, voidaan estää laitteiston kokonaisvaltainen päivitystarve.

Yleiset jäähdyttimien ja lämpöpumppujen ongelmat ja miksi pitäisi valita Belimo Energy Valve™ -venttiili

Ongelma: jäähdyttimen suorituskyvyn jatkuva valvonta

Vanhemmissa jäähdyttimissä lämpötehon valvominen on vaikeaa. Ihanteellisessa tilanteessa tätä halutaan verrata todellisen lämpökertoimen (COP) käyttämään tehoon. Tietojen historiallinen vertailun merkitys on viime aikoina kasvanut. Mahdollisuus mitata suorituskykyä edellisen vuoden samaan aikaan tai vastaavanlaisiin olosuhteisiin parantaa kykyä tehdä tietoon perustuvia päätöksiä huollosta ja vaihdosta.

Ratkaisu: energiaventtiiliin asennetun energiamittarin käyttäminen

Valvomalla virtausta yhdessä saapuvien ja lähtevien vesilämpötilojen kanssa saadaan hyvä kuva siitä, kuinka hyvin jäähdytin toimii termisesti. Kun käytössä on lisäksi sähkönkulutusmittari, voidaan tarkastella kokonaiskuvaa tai lämpökerrointa (COP). Vaikka jäähdyttimellä saadaan reaaliaikaisia tuottotietoja, energiaventtiili valvoo ja kirjaa tiedot 13 kuukauden ajalta ja tarjoaa hyödyllisen varmuuskopioinnin, jos jäähdyttimen omassa toiminnossa ilmenee vika.

Ongelma: jäähdyttimen suorituskyvyn jatkuva valvonta

Vanhemmissa jäähdyttimissä lämpötehon valvominen on vaikeaa. Ihanteellisessa tilanteessa tätä halutaan verrata todellisen lämpökertoimen (COP) käyttämään tehoon. Tietojen historiallinen vertailun merkitys on viime aikoina kasvanut. Mahdollisuus mitata suorituskykyä edellisen vuoden samaan aikaan tai vastaavanlaisiin olosuhteisiin parantaa kykyä tehdä tietoon perustuvia päätöksiä huollosta ja vaihdosta.

Ratkaisu: energiaventtiiliin asennetun energiamittarin käyttäminen

Valvomalla virtausta yhdessä saapuvien ja lähtevien vesilämpötilojen kanssa saadaan hyvä kuva siitä, kuinka hyvin jäähdytin toimii termisesti. Kun käytössä on lisäksi sähkönkulutusmittari, voidaan tarkastella kokonaiskuvaa tai lämpökerrointa (COP). Vaikka jäähdyttimellä saadaan reaaliaikaisia tuottotietoja, energiaventtiili valvoo ja kirjaa tiedot 13 kuukauden ajalta ja tarjoaa hyödyllisen varmuuskopioinnin, jos jäähdyttimen omassa toiminnossa ilmenee vika.

Menestystarina - Miamin yliopisto

Miamin yliopisto Belimo Energy Valve™ hoiti lääketieteellisen yliopiston matalan lämpötilaeron

Miamin yliopiston lääketieteellinen kampus säästi tuhansia dollareita ja kasvatti laitoksen kapasiteettia jälkiasennuttamalla Belimon energiaventtiilit.