Kohteet latauskansiossasi

Latauskansio on tyhjä
kohde(tta) latauskansiossa

!

Terveellistä sisäilman laatua edistävät tuotteet

Sisäilman laadun varmistaminen edellyttää monipuolista lähestymistapaa. Järjestelmän rakenteen ja säännöllisen huollon lisäksi luotettavat tuotteet ovat olennaisen tärkeitä. Belimo tarjoaa täydellisen ja innovatiivisen valikoiman LVI-säätölaitteita, joilla ylläpidetään terveellistä sisäilmaa ja minimoidaan energiankulutus. Tarkoista ja luotettavista antureista muuttuvan ilmavirran ratkaisuihin (IMS) tarveohjattua ilmanvaihtoa varten, nopeisiin toimilaitteisiin ja kaiken kattavaan Energy ValveTM -venttiiliin – tuotteitamme täydentää laaja asiantuntemuksemme tehokkaan LVI-järjestelmän suorituskyvyn varmistamisessa. Saumattomalla integroinnilla rakennusautomaatiojärjestelmään ja pilvipohjaisella liitettävyydellä käyttäjät saavat täydellisen näkyvyyden sisäilman laadun mittauksiin jatkuvaa monitorointia ja ohjausta varten.

Anturit sisäilman laadun mittaukseen

Mitä ei voi mitata, sitä ei voi ohjata. Belimo tarjoaa laajan valikoiman huone- ja kanava-antureita lämpötilan, suhteellisen ja absoluuttisen kosteuden, entalpian, kastepisteen, CO2:n ja VOC:n tarkkaan mittaamiseen. Valikoimaan kuuluu aktiivisia ja passiivisia antureita. Kanava-antureiden rakenne on kestävä ja se täyttää NEMA 4X/IP65 -vaatimukset.

Aktiivisia huoneantureita voidaan ottaa käyttöön ja diagnosoida älypuhelimen Belimo Assistant App -sovelluksella. Langattoman lähialuekommunikaation ansiosta konfiguroinnin voi tehdä silloinkin, kun antureihin ei ole kytkettynä virtaa. 

Sen lisäksi, että Belimo-anturit ovat tarkkoja, niillä on lyhyt vasteaika ja matala ryömintä, mikä takaa pitkäaikaisen vakauden. Ne on räätälöity nopeaa ja virheetöntä asennusta ja käyttöönottoa varten, sillä niissä on ainutlaatuinen napsautettava kotelon kansi, irrotettava takalevy, jousikuormitetut irrotettavat liittimet ja käänteisen napaisuuden suojaus.

IMS-ratkaisut tarveohjattuun ilmanvaihtoon

Hengittämämme ilma vaikuttaa terveyteemme ja tuottavuuteemme, joten ilmavirran tarkka säätö on ratkaisevan tärkeää kaikissa työtiloissa. Hyvin suunnitelluilla muuttuvan ilmavirran (IMS) järjestelmillä varmistetaan, että tilaan syötetään oikea määrä ulkoilmaa ja että saastunut ilma poistetaan hallitusti. Tarveohjattu toiminta auttaa maksimoimaan energiatehokkuuden tarvittavalla ilmavirtauksella. Huoneen CO2-tasojen mittaaminen on erinomainen tapa saavuttaa tämä tavoite, sillä se on luotettava ilman raikkauden indikaattori. Lisäksi IMS-järjestelmät mahdollistavat ali- ja ylipaineen kriittisissä ympäristöissä, kuten eristyshuoneissa.

Tarkat Belimo-ilmavirta-anturit yhdistettynä miljoonia kertoja testattuun toimilaitetekniikkaan mahdollistavat tarkan Δp-tallennuksen ja pienimpienkin virtausten hallinnan. Integrointi rakennusautomaatiojärjestelmään luo perustan puhallinkuormituksen ohjaamiselle kustannusoptimaalisella tavalla.

Belimo tarjoaa IMS-säätimiä ja toimilaitteita, jotka voidaan räätälöidä sinun erityistarpeisiisi: IMS-Compact on taloudellinen kokonaisratkaisu – yhteen laitteeseen niputettu toimilaite, säädin ja anturi muuttuviin ja vakiovirtausjärjestelmiin toimistorakennuksissa, hotelleissa, sairaaloissa ja muissa kuin asuinrakennuksissa.

IMS-Universal-säätimien modulaarinen rakenne koostuu VRU-säätimestä korkealaatuisella integroidulla paine-eroanturilla, mikä mahdollistaa säätimen ja pellin motorisoinnin ihanteellisen yhdistelmän. IMS-Universal ohjaa huoneautomaatiojärjestelmän, esim. huonelämpötilan tai ilmanlaadun säätimen, määrittämää virtausta. Kanavajärjestelmän paineenvaihtelut havaitaan ja korjataan automaattisesti, jolloin suunniteltu virtaus saadaan aikaan järjestelmän paineenvaihteluista riippumatta – ihanteellinen IMS-ratkaisu kanavapaine- ja huonepainesovelluksiin.

Paineanturit ja -kytkimet suodattimien monitorointiin

Suodattimien avulla varmistetaan, etteivät ulkoilmasta tai kiertoilmasta tulevat epäpuhtaudet, kuten hieno pöly ja taudinaiheuttajat, saastuta vyöhykkeille syötettävää ilmaa. Suodattimen valinta perustuu sovellukseen ja ammattikohtaisiin vaatimuksiin. Terveellisen sisäilman takaamiseksi ja energian säästämiseksi suodattimen huolto on suoritettava käytön, ei aikataulun mukaan.

Ajan myötä epäpuhtaudet kerääntyvät suodattimiin, mikä lisää ilmavirran vastusta, minkä seurauksena paine laskee suodattimen kautta. Belimo-ilmanpainekytkimet ovat kustannustehokas ja luotettava tapa valvoa suodattimia järjestelmissä, joissa on ilmavirtauksen määrä on vakio. Muuttuvan ilmavirran järjestelmissä ilmamäärät kuitenkin vaihtelevat tarveohjattua ilmanvaihtoa varten, jolloin paine-ero vaihtelee ilmavirran mukaan. Tässä tilanteessa painekytkin ei sovellu suodattimen tilan monitorointiin, vaan ratkaisu on paine-eroanturi. Yksittäiset ja kaksinkertaiset Belimo-paine-eroanturit ovat saatavana Modbus-liitännällä varustettuna etäloggausta ja -monitorointia varten. Paineantureita käytetään suodattimien tarkkaan monitorointiin järjestelmissä, joissa kuormitus vaihtelee ja joissa on useita suodattimia. Anturi mittaa suodattimen painehäviön suhteessa ilmavirtaan.

Belimo Energy Valve™ integroitua lämpöenergianhallintaa varten

Tuloilman oikea ilmastointi on tärkeää terveellisen sisäilman kannalta. Tämä voidaan saavuttaa optimoimalla samanaikaisesti energiatehokkuus. 

Palkittu Belimo Energy ValveTM on täydellinen esimerkki Belimo-innovaatiosta, jossa älykkyys yhdistyy toimilaitteeseen, virtausantureihin ja palloventtiiliin. Tämä yhdistelmä menee paljon PI-säätöä pidemmälle ratkaisemalla alhaisen delta T -syndrooman ja tarjoamalla virtaus- ja tehonsäädön. Vallitsevan alhaisen delta T -syndrooman korjaaminen auttaa parantamaan energiatehokkuutta ja alentamaan merkittävästi tehokkuuden kokonaishintaa. Tiiviisti sulkeutuva venttiili estää vuodot ja takaa tarkan ja vakaan säädön.

Uuden sukupolven energiaventtiili yhdistää energianohjauksen ja MID-sertifioidun energiamittauksen yhteen laitteeseen, mikä takaa korkean tarkkuuden ja luotettavuuden, mahdollistaa helpon ja tehokkaan laskutuksen ja läpinäkyvän lämpöenergian hallinnan. Digitaalinen pääsy tukee helppoa käyttöönottoa tai säätöjä, käyttöönottoa ja huoltoa lähialuekommunikaation ja Belimo Assistant App -sovelluksen tai verkkopalvelimen avulla, jolloin loppukäyttäjän energiatiedot ovat täysin läpinäkyviä.

Energy Valve voi kommunikoida BACnet/IP- tai MSTP-, Modbus TCP- tai RTU-yhteyden avulla suoraan rakennusautomaatiojärjestelmän kanssa. Ethernet-liitäntä mahdollistaa suoran ja turvallisen pilviyhteyden, kun taas Power over Ethernet (PoE) poistaa ylimääräisen virtalähteen tarpeen.

Ilmastointipeltien toimilaitteet erilaisiin olosuhteisiin

Ilmastointipeltien toimilaitteet ovat tärkeitä terveellisen sisäilman kannalta, sillä niitä tarvitaan LVI-järjestelmien luotettavan toiminnan varmistamiseksi.

  • Ilmanottoaukko oikean ulkoilmamäärän säätöä varten.
  • Ilmanvaihtojärjestelmän sisällä syöttö-, paluu- ja kiertoilman säätöä varten.
  • Vyöhykkeen ohjaus varmistaa oikean ulkoilmamäärän tarpeen mukaan, ja ilmanottoaukot takaavat halutun ilmavirtausmallin.

Ilmastointipeltien toimilaitteet olivat Belimon ensimmäinen tuoteinnovaatio yli 45 vuotta sitten. Belimo on markkinajohtaja LVI-alan jatkuvan teknisen kehityksen ansiosta. 

Belimon ilmastointipeltien toimilaitteet tarjoavat kattavan vääntömomenttialueen suorakytkentäisellä, pyörivällä tai lineaarisella liikkeellä sekä nopeatoimisia malleja äärimmäisiin LVI-sovelluksiin. Kommunikaatioliitännällä varustetut Belimo-toimilaitteet mahdollistavat yhteyden DDC-säätimeen ja saumattoman integroinnin rakennusautomaatiojärjestelmiin ja Belimo Cloudiin. Useimpiin kommunikoiviin toimilaitteisiin voidaan liittää yksi tai kaksi aktiivista tai passiivista anturia. Anturisignaalit digitoidaan ja lähetetään toimilaitteeseen, ja tiedot ovat säätimen saatavilla. Belimo-toimilaitteiden tehontarve on alan alhaisin.

Saumaton integrointi rakennusautomaatiojärjestelmiin ja IoT-alustoihin

Digitaalisen kommunikaation integroiminen laitteisiin tarjoaa joustavuutta innovatiivisten LVI-ratkaisujen luontiin, joilla voidaan toteuttaa ohjaus, monitorointi ja huolto mistä tahansa paikasta. Rakennusautomaatiojärjestelmän (BMS) käyttäjät hyötyvät laitetiedoista, jotka ovat helposti saatavilla monitorointia ja järjestelmän ohjausta varten. Kiinteistöpalvelupäälliköt saavat arvokasta tietoa laitteiden toiminnasta ja suorituskyvystä sekä pääsyn kaikkiin laitetietoihin, mikä mahdollistaa vikojen oikea-aikaisen havaitsemisen ja auttaa järjestelmädiagnostiikassa. Vuokralaiset haluavat pystyä minimoimaan energiankulutuksen ja kustannukset käytön perusteella.

Belimo-tuotteet tukevat avoimia tiedonsiirtoprotokollia Modbus, RS485- tai TCP/IP*-pohjainen BACnet. Belimon IoT-valmiit tuotteet voidaan yhdistää nykyaikaisten rakennusten IoT-alustoihin rinnakkain rakennusautomaatiojärjestelmäyhteyden kanssa, ja ne tarjoavat tuloja anturien mittausarvojen siirtoon digitaaliseen ekosysteemiin, mikä säästää ylimääräisiä I/O-pisteitä. Tehokkaan ja turvallisen API-ohjelmointirajapinnan (Application Programming Interface) avulla kolmannet osapuolet voivat integroida Belimon IoT-laitteet OEM-ekosysteemiin, avoimeen BIoT-alustaan tai kehittää omia palvelujaan.

 

Yhdessä nämä korkealaatuiset tuotteet takaavat ihmisille ja heidän omaisuudelleen mukavuuden, energiatehokkuuden ja turvallisuuden sekä samalla helpon asennuksen ja vähäisen huollontarpeen.
 

Lisää kysymyksiä IAQ-tuotteista?

Lisää kiinnostavia aiheita terveellisestä sisäilman laadusta