Items in uw downloadmap

Downloadmap is leeg
item(s) in downloadmap

!

Duurzame HVAC-oplossingen
voor betere binnenluchtkwaliteit

Bij Belimo streven we naar duurzaamheid

Missieverklaring

Belimo is begaan met duurzaamheid en maakt dit een onderdeel van haar beleid.

Belimo draagt rechtstreeks bij tot de Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen (SDG's). Door de principes van het Global Compact van de VN op te nemen in strategieën, beleid en procedures, houdt Belimo niet alleen vast aan haar fundamentele verantwoordelijkheden tegenover de mensen en de planeet, maar wordt ook de basis gelegd voor het succes van onze branche op de lange termijn.

De principes op het gebied van mensenrechten, arbeidsnormen, milieubescherming en anti-corruptie sluiten aan bij de waarden en de gedragscode van Belimo. 

  • Belimo zet zich in om op alle niveaus te voldoen aan de toepasselijke wetgeving en voorschriften inzake milieubescherming, of deze zelfs te overtreffen. 
  • Wij zorgen ervoor dat onze middelen spaarzaam worden gebruikt en eisen dat onze medewerkers en leveranciers hetzelfde doen. Wij vermijden het gebruik van materialen die een onnodig risico vormen voor het milieu en moeilijk af te voeren zijn.
  • Wij zijn ons bewust van het energieverbruik tijdens de productie en het gebruik van onze producten en ontwikkelen innovatieve producten die onze hulpbronnen efficiënt gebruiken.
  • Wij meten de kritieke aspecten van onze impact op het milieu en verbeteren onze processen voortdurend om de gevolgen voor het milieu te beperken. 
  • Wij streven ernaar onze klanten producten te bieden die de energie-efficiëntie in hun toepassingen zullen verbeteren.
AUB voorkeurscookies accepteren om deze video te bekijken.

Belimo is vereerd om lid te zijn van de World Alliance for Efficient Solutions van Solar Impulse Foundation.

De Solar Impulse Foundation heeft als taak een portfolio van 1000 innovatieve oplossingen op te stellen die voldoen aan hoge eisen op het gebied van duurzaamheid en winstgevendheid. We zijn er trots op dat de Belimo Energy Valve™ is geselecteerd als een van de 1000 oplossingen en het Solar Impulse Efficient Solution Label heeft gekregen.

AUB voorkeurscookies accepteren om deze video te bekijken.

Onze impact in cijfers

Belimo associeert duurzaamheid niet alleen met het doel om de CO2-effecten van de eigen bedrijfsprocessen te minimaliseren, maar ook met het vergroten van de positieve effecten van het gebruik van Belimo-producten in het veld.

De producten van Belimo maken toepassingsoplossingen mogelijk die meetbare voordelen voor energiebesparing in de HVAC-systemen van gebouwen behalen. Om te zorgen voor een optimaal comfort in gebouwen en ruimtes, hebben deze systemen energie nodig. Het HVAC-besturingssysteem waarin de Belimo-veldapparaten zijn geïntegreerd, is ontworpen om de comfortparameters (temperatuur, vochtigheid, CO2-niveau) nauwkeurig te regelen, maar ook om de HVAC-processen zo energie-efficiënt mogelijk te laten verlopen. Belimo stelt de norm als het gaat om energie-efficiëntie besturingscomponenten, bijvoorbeeld met aandrijvingen met een laag stroomverbruik, luchtbellendichte kogelkranen zonder lekkage of Energy Valves™ van Belimo voor het optimaliseren van thermische energiestromen in gebouwen. 

Onze duurzaamheidsdoelen

Met 5.5 miljoen nieuwe luchtklepaandrijvingen en 2.3 miljoen kleppen en aandrijvingen die in 2021 zijn verzonden, zullen deze apparaten samen helpen om 8.2 miljoen ton CO2e te voorkomen tijdens de te verwachten levenscyclus.

In lijn met onze missie “Create Healthier Indoor Comfort with Less Energy” hebben we in 2021 duurzaamheidsdoelen geïntroduceerd. Ons overkoepelende doel is de totale CO2-besparingen van onze verkochte veldapparaten te verdubbelen van nu 8,2 miljoen ton CO2-equivalent naar 16,4 miljoen ton CO2-equivalent in 2030.

Als aanvullende stap op ons impactmodel streven wij er verder naar om het gezonde binnencomfort in de gebouwen van onze klanten wereldwijd te verhogen dor de verkoop te verhogen van veldapparaten met een positieve impact op de binnenluchtkwaliteit (samen met de “7 belangrijkste voorwaarden voor gezonde ruimtelucht).

Modellering op basis van zes stappen

Om de positieve effecten op het energieverbruik te meten, heeft Belimo een model opgesteld dat de impact van haar veldapparatuur over de hele levenscyclus in een typisch HVAC-systeem evalueert. De modellering van de energie-efficiëntie is gebaseerd op het voorbeeld van een normale luchtbereidings- en ventilatiesysteem, waaronder een ventilatietechnische installatie (AHU) en 25 luchtuitlaten met variabele luchtvolumeregeling (VAV). Er werd uitgegaan van typische globale ruimtebelastingen voor verwarmings- en koelingsenergie en elektrische energie voor de ventilatie. Het model berekende vervolgens de bijdrage aan de energiebesparing van twee soorten typische veldapparaten van Belimo die in grote aantallen voor dergelijke toepassingen worden verkocht. Voor luchtzijdige toepassingen is gekozen voor de VAV-Compact LMV-D3-MP. Voor waterzijdige toepassingen is gekozen voor de klep R202516-S2 in combinatie met de klepaandrijving LR24A-SR, een combinatie die vaak wordt gebruikt in ventilatietechnische installaties. 

Het energiebalansmodel is gestructureerd volgens de zes stappen van een veldapparaat met een veronderstelde levensduur van 15 jaar, terwijl de werkelijke levensduur van Belimo-veldapparaten vaak 20 jaar of langer is.

Een van de grootste systemen voor zonne-energie in Connecticut, VS

Het 876 kW zonne-energiesysteem in het hoofdkantoor van Belimo Americas bestaat uit 2192 efficiënte zonnemodules en zal jaarlijks ca. 1 megawattuur elektriciteit produceren. Door een deel van de energiebehoefte van Belimo met zonne-energie op te vangen, wordt 857 ton aan broeikasgasemissies vermeden, wat overeenkomt met de stroomvoorziening voor ongeveer 100 woningen in Connecticut per jaar.

Bekijk in de video hoe James Furlong, president van Belimo Americas, de voltooiing van dit zonne-energiesysteem aankondigde.

AUB voorkeurscookies accepteren om deze video te bekijken.

Onze kaders voor duurzaamheid

Wij maken informatie bekend over onze niet-financiële prestaties op basis van het internationale rapportagekader van het Global Reporting Initiative (GRI). GRI is een niet-gouvernementele organisatie (NGO) die een systematisch en uitgebreid kader biedt, dat een wereldwijde standaard is geworden voor openbaarmaking door bedrijven en andere organisaties op het gebied van duurzaamheid. In ons streven naar transparante communicatie met onze stakeholders werken wij ook nauw samen met EcoVadis en MSCI, twee bureaus die ons beoordelen aan de hand van ecologische, sociale en governancecriteria (ESG).

Swisscleantech is een associatie binnen het bedrijfsleven. Wij hebben circa 500 leden uit alle sectoren. Onze leden willen zich inzetten voor het klimaat en hebben daarom ons charter ondertekend. Samen bewerkstelligen wij veranderingen in politiek en samenleving en zorgen we ervoor dat Zwitserland op zijn laatst in 2050 CO2-neutraal is. Dit is hoe klimaatvriendelijk zakendoen werkt.

Gemeenschap en samenleving

De waarden en de gedragscode weerspiegelen Belimo's sociale verantwoordelijkheid, niet alleen in het bedrijf zelf, maar ook bij het zakendoen. De dochterondernemingen van Belimo ondersteunen verschillende lokale non-profitorganisaties en sport- en culturele evenementen.

De werknemers zijn de belangrijkste troef van het bedrijf. Hun gezondheid, veiligheid en tevredenheid hebben dan ook de hoogste prioriteit. Via een intern opleidingsprogramma groeien kennis en vaardigheden altijd met de verantwoordelijkheden mee.

Integrity Channel

Belimo zet zich in om haar zakelijke activiteiten uit te voeren overeenkomstig hoge ethische normen en conform de geldende wetgeving. Iedereen wordt aangemoedigd om schendingen te melden van de vrije concurrentie, export-/importvoorschriften, milieubescherming en arbeidsveiligheid of gevallen van corruptie, fraude en verduistering. Wij tolereren geen handelingen die in strijd zijn met de wetgeving of onze gedragscode. 

Gedragscode

De missieverklaring van Belimo formuleert de belangrijkste basisbeginselen en fundamentele waarden van ons bedrijf. Aangezien iedere medewerker bijdraagt tot de bedrijfscultuur van Belimo, is het onontbeerlijk dat elk van hen zijn of haar eigen verantwoordelijkheid begrijpt en op zich neemt.

Belimo zet zich in om haar zakelijke activiteiten te beheren in overeenstemming met hoge ethische normen en conform de geldende wetgeving. Haar medewerkers worden dan ook verwacht zo te handelen. Deze houding is niet alleen onmisbaar om de goede reputatie van Belimo te vrijwaren en mogelijke sancties volgens het burgerlijk of strafrecht te voorkomen; het is ook een weerspiegeling van de waarden van Belimo.

Het gebouw voor productie, logistiek en administratie in Danbury (CT, VS) is gebouwd conform de "LEED Gold Standards" voor duurzame constructie. De vestigingen van Belimo in Hinwil en Danbury passen de internationale milieubeheersnorm ISO 14001 toe. 

Belimo houdt zich aan de RoHS-milieurichtlijn, die het gebruik van stoffen die schadelijk zijn voor het milieu verbiedt. Onze leveranciers zien er eveneens op toe dat de verboden stoffen niet worden gebruikt in de onderdelen die zij aanleveren.