Uw browser is verouderd!

Update uw browser om deze website correct te kunnen bekijken. Nu mijn browser bijwerken

×

Items in uw downloadmap

Downloadmap is leeg
item(s) in downloadmap

!

Duurzame HVAC-oplossingen
voor betere binnenluchtkwaliteit

Bij Belimo streven we naar duurzaamheid

Missieverklaring

Belimo is begaan met duurzaamheid en maakt dit een onderdeel van haar beleid.

Belimo draagt rechtstreeks bij tot de Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen (SDG's). Door de principes van het Global Compact van de VN op te nemen in strategieën, beleid en procedures, houdt Belimo niet alleen vast aan haar fundamentele verantwoordelijkheden tegenover de mensen en de planeet, maar wordt ook de basis gelegd voor het succes van onze branche op de lange termijn.

De principes op het gebied van mensenrechten, arbeidsnormen, milieubescherming en anti-corruptie sluiten aan bij de waarden en de gedragscode van Belimo. 

  • Belimo zet zich in om op alle niveaus te voldoen aan de toepasselijke wetgeving en voorschriften inzake milieubescherming, of deze zelfs te overtreffen. 
  • Wij zorgen ervoor dat onze middelen spaarzaam worden gebruikt en eisen dat onze medewerkers en leveranciers hetzelfde doen. Wij vermijden het gebruik van materialen die een onnodig risico vormen voor het milieu en moeilijk af te voeren zijn.
  • Wij zijn ons bewust van het energieverbruik tijdens de productie en het gebruik van onze producten en ontwikkelen innovatieve producten die onze hulpbronnen efficiënt gebruiken.
  • Wij meten de kritieke aspecten van onze impact op het milieu en verbeteren onze processen voortdurend om de gevolgen voor het milieu te beperken. 
  • Wij streven ernaar onze klanten producten te bieden die de energie-efficiëntie in hun toepassingen zullen verbeteren.

AUB voorkeurscookies accepteren om deze video te bekijken.

Onze impact in cijfers

Belimo associeert duurzaamheid niet alleen met het doel om de CO2-effecten van de eigen bedrijfsprocessen te minimaliseren, maar ook met het vergroten van de positieve effecten van het gebruik van Belimo-producten in het veld.

De producten van Belimo maken toepassingsoplossingen mogelijk die meetbare voordelen voor energiebesparing in de HVAC-systemen van gebouwen behalen. Om te zorgen voor een optimaal comfort in gebouwen en ruimtes, hebben deze systemen energie nodig. Het HVAC-besturingssysteem waarin de Belimo-veldapparaten zijn geïntegreerd, is ontworpen om de comfortparameters (temperatuur, vochtigheid, CO2-niveau) nauwkeurig te regelen, maar ook om de HVAC-processen zo energie-efficiënt mogelijk te laten verlopen. Belimo stelt de norm als het gaat om energie-efficiëntie besturingscomponenten, bijvoorbeeld met aandrijvingen met een laag stroomverbruik, luchtbellendichte kogelkranen zonder lekkage of Energy Valves™ van Belimo voor het optimaliseren van thermische energiestromen in gebouwen. 

Modellering op basis van zes stappen

Om de positieve effecten op het energieverbruik te meten, heeft Belimo een model opgesteld dat de impact van haar veldapparatuur over de hele levenscyclus in een typisch HVAC-systeem evalueert. De modellering van de energie-efficiëntie is gebaseerd op het voorbeeld van een normale luchtbereidings- en ventilatiesysteem, waaronder een ventilatietechnische installatie (AHU) en 25 luchtuitlaten met variabele luchtvolumeregeling (VAV). Er werd uitgegaan van typische globale ruimtebelastingen voor verwarmings- en koelingsenergie en elektrische energie voor de ventilatie. Het model berekende vervolgens de bijdrage aan de energiebesparing van twee soorten typische veldapparaten van Belimo die in grote aantallen voor dergelijke toepassingen worden verkocht. Voor luchtzijdige toepassingen is gekozen voor de VAV-Compact LMV-D3-MP. Voor waterzijdige toepassingen is gekozen voor de klep R202516-S2 in combinatie met de klepaandrijving LR24A-SR, een combinatie die vaak wordt gebruikt in ventilatietechnische installaties. 

Het energiebalansmodel is gestructureerd volgens de zes stappen van een veldapparaat met een veronderstelde levensduur van 15 jaar, terwijl de werkelijke levensduur van Belimo-veldapparaten vaak 20 jaar of langer is.

Resultaat van de CO2-berekening

Het energiebesparende effect (stap 5) van een klep en aandrijving van Belimo is 21 (aan luchtzijde) tot 32 (aan waterzijde) keer hoger dan het effect van alle inputfactoren, met een gewogen gemiddelde van 24. Hierdoor wordt een CO2-uitstoot van 1068,28 kg CO2e per klep en aandrijving vermeden gedurende een levensduur van 15 jaar. Voor luchtklepaandrijvingen bedraagt deze waarde 1051,7 kg CO2e per apparaat. Met 5.0 miljoen nieuwe luchtklepaandrijvingen en 1.9 miljoen kleppen en aandrijvingen die in 2020 zijn verzonden, zullen deze apparaten samen helpen om 7.3 miljoen ton CO2e te voorkomen tijdens de te verwachten levenscyclus. Dit komt overeen met de uitstoot van een middenklasse auto die 560.000 keer rond de wereld rijdt.

Als alle zonekleppen Belimo ZoneTight™ kleppen zouden zijn

Een energiesimulatie waarin de Belimo ZoneTight™ kleppen worden vergeleken met korteslagventielen berekende energiebesparingen van 
a) lagere bedrijfsenergie dankzij de Belimo motortechnologie en 
b) lager verbruik van thermische energie en pompenergie door strakkere kleppen (zie Excel-bestand hieronder). 
Uit de simulatie blijkt een jaarlijkse besparing van 4.12/13.94 kg CO2e. Momenteel zijn er naar schatting 55 miljoen zonekleppen geïnstalleerd over de hele wereld. Als al deze kleppen Belimo ZoneTight™-kleppen waren, zou jaarlijks 440 000 ton CO2-uitstoot kunnen worden voorkomen, wat overeenkomt met de negatieve uitstoot van een middenklasse auto die bijna 35 000 keer rond de wereld rijdt. Small devices, big impact.

Een van de grootste systemen voor zonne-energie in Connecticut, VS

Het 876 kW zonne-energiesysteem in het hoofdkantoor van Belimo Americas bestaat uit 2192 efficiënte zonnemodules en zal jaarlijks ca. 1 megawattuur elektriciteit produceren. Door een deel van de energiebehoefte van Belimo met zonne-energie op te vangen, wordt 857 ton aan broeikasgasemissies vermeden, wat overeenkomt met de stroomvoorziening voor ongeveer 100 woningen in Connecticut per jaar.

Bekijk in de video hoe James Furlong, president van Belimo Americas, de voltooiing van dit zonne-energiesysteem aankondigde.

AUB voorkeurscookies accepteren om deze video te bekijken.

Belimo is vereerd om lid te zijn van de World Alliance for Efficient Solutions van Solar Impulse Foundation.

De Solar Impulse Foundation heeft als taak een portfolio van 1000 innovatieve oplossingen op te stellen die voldoen aan hoge eisen op het gebied van duurzaamheid en winstgevendheid. We zijn er trots op dat de Belimo Energy Valve™ is geselecteerd als een van de 1000 oplossingen en het Solar Impulse Efficient Solution Label heeft gekregen.

Om haar belanghebbenden meer transparantie te bieden, heeft Belimo haar duurzaamheidsverslaggeving verder ontwikkeld op basis van het internationale verslaggevingskader van het Global Reporting Initiative (GRI). GRI is een niet-gouvernementele organisatie die een systematisch en uitgebreid kader biedt, dat een wereldwijde standaard is geworden voor openbaarmaking door bedrijven en andere organisaties op het gebied van duurzaamheid.

Swisscleantech is een associatie binnen het bedrijfsleven. Wij hebben circa 500 leden uit alle sectoren. Onze leden willen zich inzetten voor het klimaat en hebben daarom ons charter ondertekend. Samen bewerkstelligen wij veranderingen in politiek en samenleving en zorgen we ervoor dat Zwitserland op zijn laatst in 2050 CO2-neutraal is. Dit is hoe klimaatvriendelijk zakendoen werkt.

Gemeenschap en samenleving

De waarden en de gedragscode weerspiegelen Belimo's sociale verantwoordelijkheid, niet alleen in het bedrijf zelf, maar ook bij het zakendoen. De dochterondernemingen van Belimo ondersteunen verschillende lokale non-profitorganisaties en sport- en culturele evenementen.

De werknemers zijn de belangrijkste troef van het bedrijf. Hun gezondheid, veiligheid en tevredenheid hebben dan ook de hoogste prioriteit. Via een intern opleidingsprogramma groeien kennis en vaardigheden altijd met de verantwoordelijkheden mee.

Integrity Channel

Belimo zet zich in om haar zakelijke activiteiten uit te voeren overeenkomstig hoge ethische normen en conform de geldende wetgeving. Iedereen wordt aangemoedigd om schendingen te melden van de vrije concurrentie, export-/importvoorschriften, milieubescherming en arbeidsveiligheid of gevallen van corruptie, fraude en verduistering. Wij tolereren geen handelingen die in strijd zijn met de wetgeving of onze gedragscode. 

Gedragscode

De missieverklaring van Belimo formuleert de belangrijkste basisbeginselen en fundamentele waarden van ons bedrijf. Aangezien iedere medewerker bijdraagt tot de bedrijfscultuur van Belimo, is het onontbeerlijk dat elk van hen zijn of haar eigen verantwoordelijkheid begrijpt en op zich neemt.

Belimo zet zich in om haar zakelijke activiteiten te beheren in overeenstemming met hoge ethische normen en conform de geldende wetgeving. Haar medewerkers worden dan ook verwacht zo te handelen. Deze houding is niet alleen onmisbaar om de goede reputatie van Belimo te vrijwaren en mogelijke sancties volgens het burgerlijk of strafrecht te voorkomen; het is ook een weerspiegeling van de waarden van Belimo.

Het gebouw voor productie, logistiek en administratie in Danbury (CT, VS) is gebouwd conform de "LEED Gold Standards" voor duurzame constructie. De vestigingen van Belimo in Hinwil en Danbury passen de internationale milieubeheersnorm ISO 14001 toe. Elk jaar rapporteert Belimo haar energie- en broeikasgasvoetafdruk aande CDP-organisatie (Carbon Disclosure Project).

Belimo houdt zich aan de RoHS-milieurichtlijn, die het gebruik van stoffen die schadelijk zijn voor het milieu verbiedt. Onze leveranciers zien er eveneens op toe dat de verboden stoffen niet worden gebruikt in de onderdelen die zij aanleveren.