Objekt i din nedladdningsmapp

Nedladdningsmappen är tom
objekt i nedladdningsmappen

!

Vårt bidrag till inomhusluftkvalitet

Människor spenderar kring 90% av sina liv inomhus i slutna rum, så det är viktigt med ett bra inomhusklimat. Luftkvalitet i synnerhet har en mycket stor inverkan på vår hälsa och vårt välbefinnande. Lufttäta byggnadsskal må vara överlägsna när det gäller energi, men de förhindrar naturlig luftväxling. Men med lämpliga ventilationssystem och givare kan de automatiseras fullt ut.

Ett bra inomhusklimat är avgörande

Människor kan överleva i upp till trettio dagar utan mat, upp till fyra dagar utan vatten, men bara ett par minuter utan luft. Den viktigaste komponenten i luft, dvs. syre, krävs för att förbränna näringsämnen. Hjärnan är särskilt känslig för syrebrist. I rum utan ventilation ökar CO2-koncentrationen och prestationsförmågan sjunker snabbt, vi kan inte koncentrera oss, blir trötta, får ont i huvudet m.m. Men det är inte bara syre- och CO2-innehållet i luften som kännetecknar ett bra inomhusklimat. Luftfuktighet (helst 40–60 %), lufttemperatur, differenstemperatur, luftjoner, luftkvalitet och lufthastighet är också viktiga för ett hälsosamt inomhusklimat.

Det finns mycket få specifikationer som styr inomhusområden

Medan det finns lagstadgade krav på utomhusluft och efterlevnaden av dem övervakas noggrant, finns det få bindande gränsvärden för inomhusluft. WHO och schweiziska lungföreningen tror att KOL (kronisk obstruktiv lungsjukdom) kommer att vara en av de vanligaste dödsorsakerna världen över år 2020. Därför bör inomhusluften vara ”ren” om vår hälsa och vårt välbefinnande inte ska äventyras. Det här kan uppnås med ett bra ventilationssystem. Belimos lösningar för värme-, ventilations- och luftkonditioneringsbranschen står för ett avgörande bidrag mot att uppnå detta. Belimo tillhandahåller ett stort utbud av givare för att mäta de viktigaste faktorerna som påverkar inomhusklimatet, exempelvis luftkvalitet, temperatur, luftfuktighet och flöde. Vår teknik för variabel luftvolym och tryckoberoende reglerventiler säkerställer alltid ett balanserat luft- och vattenflöde, vilket ger optimal komfort.

Bra luftkvalitet för bättre prestationsförmåga

Luften omkring oss består av 21% syre, 78% kväve, 0,04% koldioxid (CO2) samt spår av ädelgaser, vattenånga och föroreningar. Idag är CO2-värdet en av de viktigaste indikatorerna för luftkvalitet i slutna rum. Eftersom människor också producerar CO2 genom att andas och tillför detta till luften ökar CO2-koncentrationen kontinuerligt i slutna rum där det finns människor. Ett lufttätt byggnadsskal innebär att luftväxlingsfaktorn sjunker, vilket ger en ökad koncentration av skadliga substanser i inomhusluften. Det här kan motverkas genom att rummen vädras regelbundet eller, om det inte går, genom att installera ett ventilationssystem. Eftersom ett ventilationssystem även kan avlägsna luftföroreningar på ett tillförlitligt sätt förbättrar det luftkvaliteten i rum där människor befinner sig under längre tid. Om sådana rum har utrustats med givare som konstant levererar data till fläktrummet fungerar systemet tillförlitligt och oberoende.

Mätningar av luftkvalitet i mer än 250 klassrum

För närvarande är det mer än 30% av alla barn i Europa som lider av allergirelaterade sjukdomar såsom astma, hösnuva eller eksem. Det går inte att utesluta en koppling till de ofta förekommande miljöföroreningarna. I synnerhet i slutna rum kan föroreningar trots allt samlas och även tränga in i kroppen genom inandningsluften. Utöver kroniska sjukdomar har ”dålig luft” ytterligare inverkan på vårt välbefinnande. I syfte att fastställa hur luftkvalitet påverkar elever och lärare gick plattformen MeineRaumluft.ch samman med Zürichs lärarförbund (Züricher Lehrerverband) och Zürichs lungorganisation (Organisation Lunge Zürich) och installerade mätanordningar i mer än 250 klassrum, där de nu har suttit sedan november 2016. En positiv effekt var att bara installationen av mätanordningarna påverkade lärarnas och elevernas vana att vädra, för så snart som CO2-koncentrationen i rummet blev för hög öppnade man fönstren och släppte in luft.

Trots det visar figur 1 i bilden nedan att CO2-nivåerna fanns vara alldeles för höga. I över 13% av mätningarna som gjordes vid lektionsslut var CO2-nivån över 2 000 ppm, vilket är det övre gränsvärdet för CO2-koncentrationer i rum där människor vistas enligt standarden SIA 180. Figur 2 visar att den relativa fuktigheten var under 30% i en fjärdedel av mätningarna. Det här kan leda till hälsokomplikationer, såsom att luftvägarnas slemhinnor torkar ut. Då kan inte damm, smuts och bakterier föras bort ur luftvägarna tillräckligt snabbt. Om de blir kvar för länge i luftvägarna ökar risken för luftvägssjukdomar. Vanliga följder är hosta, bronkit, förkylningar och bihåleinflammation. Den enda goda nyheten är att man av figur 3 kan utläsa att temperaturen i grader Celsius låg inom ett godtagbart område, med ett par undantag.
 

Uppnå god luftkvalitet med smarta komponenter

Det finns standardiserade riktlinjer för vad inomhusluften ska bestå av. I stor utsträckning motsvarar dessa må bra-faktorn. Fastighetsautomation är avgörande för att upprätthålla detta. Fläktrummet är kopplat till regulatorer och givare. Luftvärden i rummen kan optimeras automatiskt om komponenterna som förses med givare förmedlar tillförlitlig information till fläktrummet i syfte att styra fläktar och reglera temperatur, CO2-innehåll och luftfuktighet. Fastighetstekniken jämför då automatiskt den inkommande informationen om faktisk och nominell status i rummet och ger ställdonen motsvarande kommando om att öppna eller stänga spjäll och ventiler eller flytta dem till ett mellanläge. Det här möjliggör önskad luftförsörjning vid en komfortabel temperatur, med perfekt fuktnivå och ett rikt syreinnehåll.

Givare från Belimo – grunden för komfort

Belimos givare erbjuder överlägsen tillförlitlighet, enkel installation och sömlös integrering med större fastighetsautomationssystem. Den innovativa kapslingskonstruktionen möjliggör snabb och verktygsfri installation samt enkel igångkörning och tillhandahåller NEMA 4X/IP65-skydd. Produktsortimentet omfattar noggranna givare för mätning av temperatur, fukt, tryck, CO2, flyktiga föreningar (VOC) och flöde i rör- och kanalapplikationer.

Besök den lokala webbplatsen för mer information: