Objekt i din nedladdningsmapp

Nedladdningsmappen är tom
objekt i nedladdningsmappen

!

Teknologi som räddar liv

Belimo säkerhetsställdon för brandspjäll flyttar sig automatiskt till sitt säkerhetsläge i händelse av brand och håller spjällen stängda under brand. De erbjuder det bästa skyddet mot brand- och brandgasspridning genom kanaler.

Ökad prestanda, ökat värde – ökad säkerhet.

Motoriserade brandspjäll

I händelse av brand förflyttar sig de motoriserade brandspjällen till säkerhetsläget (stängd) med hjälp av säkerhetsställdonets fjäderenergi om:

 • Drifttemperaturen överskrids i kanalen eller i omgivningen,
 • En rökdetektor utlöses,
 • Matningsspänningen bryts,
 • Ventilationssystemet stängs ner,
 • Brandlarmsystemet svarar.

Funktionen Safety Position Lock™ håller de motoriserade brandspjällen i säkerhetsläget i händelse av brand.

Produktsortiment

8 skäl för att använda Belimos spjällställdon

1. Rätt ställdon för varje HVAC-tillämpning

2. Energieffektiv motorisering

3. Inga säkerhetskompromisser

4. Rätt produkt på rätt tid

5. Snabb, universell installation

6. Redo för framtiden

7. Snabb och enkel eftermontering
 (kontakta spjälltillverkaren)

8. Schweizisk kvalitet från Belimo sedan 1975

Kundspecifika produkter

Idag är utmaningar inom planering och på byggarbetsplatsen svåra att lösa med hjälp av standardprodukter. Därför blir kundspecifika lösningar allt viktigare. Vi bygger det ställdon som du behöver – med den kabellängd, anslutningskontakt och inställning som du specificerar. 

 • Olika kabeltyper och längder med eller utan anslutningskontakt. 
 • Produktmärkning med din information (t.ex. var ställdonet ska installeras i fastigheten). 
 • Olika monteringsalternativ (anpassade till installationssituationen på plats). 
 • Brett sortiment av elektriska och mekaniska tillbehör. 
 • Vi sköter inställningen åt dig (t.ex. justerbar gångtid, kopplingsdifferens och bussparametrar).
 • Funktionstest, eftersom Belimo lovar testad kvalitet.

Vi erbjuder ett komplett och bekymmersfritt paket för din applikation.

 • Fördelar för kunden
 • Mjukvara/plugin-program
Fördelar för kunden

Teknikkonsulter

Planering av HVAC-system är ditt främsta kompetensområde. Du letar ständigt efter nya, innovativa sätt att spara energi och förbättra inomhusklimatet. Du arbetar med de modernaste metoderna och använder data från leverantörer/tillverkare när du planerar. Som kund hos Belimo har du många fördelar:

 • Kompletta lösningar från en enda källa
 • Olika integreringsalternativ i system på högre nivå
 • Komplett och lättillgänglig dokumentation
 • Serviceinriktad och kundvänlig organisation med individuell produkt- och applikationsrådgivning
 • Tillsammans med de CE-certifierade brandspjällen utgör ställdonen en enhet som uppfyller de specifika kraven i Europastandarderna
 • Funktionen Safety Position Lock™ håller tillförlitligt brandspjället i säkerhetsläget i händelse av brand
 • Hög energieffektivitet vilket leder till minskade driftkostnader
 • Ekonomisk motorisering av brandspjäll genom ett graderat produktsortiment

Systemintegratörer

Din uppgift är att utforma fastighetsautomationssystem och på ett optimalt sätt integrera styrkomponenter. Ditt mål är att minska komplexiteten och säkerställa öppenhet för kontinuerlig optimering av fastighetstekniken. Som kund hos Belimo har du många fördelar:

 • Olika integreringsalternativ och systemkompatibilitet
 • Snabb och enkel igångkörning
 • Liten risk för fel under integrering
 • Komplett och lättillgänglig dokumentation
 • Kundvänlig och serviceinriktad organisation för dig med kompetent stöd i att hitta lösningar

Installatörer/anläggningsingenjörer

Installation av fastighetsteknik är din huvudsakliga uppgift. För att utföra ditt arbete behöver du de rätta produkterna på plats i rätt tid. Enkel montering och expertstöd gör att du kan följa din pressade tidsplan. Som kund hos Belimo har du många fördelar:

 • Korta leveranstider
 • Snabb och enkel installation
 • Möjlighet till driftkontroll på plats
 • Hög nivå av robusthet
 • Omfattande kundservice under hela produktens livslängd
 • 5 års garanti
 • Komplett och lättillgänglig dokumentation
 • Olika integreringsalternativ och systemkompatibilitet

Byggnadsägare

Förbättringar inom komfort och energiförbrukning samt enkla utökningar och uppgraderingar av byggnader är en ständig utmaning för dig. Ditt främsta fokus är att optimera ditt HVAC system med minsta möjliga ansträngning och låga kostnader. Som kund hos Belimo har du flera fördelar:

 • Högsta säkerhetsnivå för personer och fasta tillgångar grundat på teknisk toppklass
 • Minimala drift- och underhållskostnader tack vare underhållsfria produkter
 • Enkel regelbunden driftkontroll
 • Tillförlitlighet och investeringssäkerhet
 • Hög energieffektivitet
 • Varaktighet och hållbarhet
 • Innovativ och framtidsinriktad teknik

Anläggningsförvaltare/byggnadsunderhåll

Förvaltning, styrning och drift av byggnader och deras tekniska utrustning är en av dina dagliga uppgifter. Du söker lösningar för att säkerställa inomhuskomfort och optimera systemdriften. Du värdesätter enkla och transparenta lösningar och, om nödvändigt, snabb leverans av reservdelar och support som alltid är tillgänglig. Som kund hos Belimo har du många fördelar:

 • Minimala drift- och underhållskostnader tack vare underhållsfria produkter
 • Högsta nivå av energieffektivitet
 • Hög nivå av robusthet och varaktighet
 • Enkel regelbunden driftkontroll
 • Enhetlig drift
 • Hög tillgänglighet och bakåtkompatibilitet
 • Toppmodern teknik
 • Högsta säkerhetsnivå för personer och fasta tillgångar

OEM

Du använder komponenter från utvalda leverantörer i dina produkter. Du vill alltid få valuta för pengarna. Hög kvalitet och unika funktioner skräddarsydda efter din applikation ökar värdet och låter dig sticka ut bland dina konkurrenter. Enastående teknisk support och en enkel affärstransaktion är en självklarhet för dig. Som kund hos Belimo har du många fördelar:

 • Högsta säkerhetsnivå för personer och fasta tillgångar
 • Graderat produktsortiment för optimal och ekonomisk motorisering av brandspjäll av alla typer, dimensioner och klassificeringar
 • Sömlös logistik, maximal tillgänglighet och tillförlitlig leverans
 • Högsta nivå av kvalitetssäkring med kontinuerlig spårbarhet
 • Kundspecifika lösningar enligt behov
 • Serviceinriktad och kundvänlig organisation med individuell produkt- och applikationsrådgivning
 • Snabb, enkel och säker montering
 • Varaktighet och tillförlitlighet
 • Olika integreringsalternativ och systemkompatibilitet
 • Innovativ teknik bidrar till att uppfylla de specifika kraven i relevanta Europastandarder
 • Praktisk driftkontroll (på plats och fjärrstyrd)
 • Enhetligt driftkoncept
 • Komplett och lättillgänglig dokumentation
 • Toppmodern teknik
Mjukvara/plugin-program

Appen Belimo Assistant

Appen Belimo Assistant för drift på plats av enheter med inbyggt NFC-gränssnitt

Fullständig och konstant transparens av Belimo-ställdonslösningar och i driften av system. Med appen Belimo Assistant kan du använda din smartphone eller pekplatta för trådlös drift av VAV, givare, spjäll och ventilställdon på plats.

Egenskaper 
Visa identifikationsdata: enhetstyp, position, beteckning, serienummer, MP-adress
• Driftdata och inställningsparametrar: enhetsspecifika
• Skicka drift- och inställningsdata från systemet via e-post, WhatsApp eller SMS 
• Diagnossida: enhetsspecifik statusinformation
• Lagring av drift- och inställningsdata
• Dataöverföring med strömlöst ställdon eller under pågående drift
• Automatisk språkanpassning (DE/EN/FR/IT)

Appen Belimo RetroFIT

Med Belimo RetroFIT-appen kan du byta ut gamla eller defekta ställdon och givare från olika leverantörer mot enheter från Belimo.

Vare sig det gäller ventilations- eller vattenapplikationer kan du enkelt hitta rätt utbytesställdon (linjärt ventilställdon, vridande ställdon, ställdon, spjällställdon) från Belimo för att modernisera din installation med bästa kvalitet och högsta prestanda.

Hela produktsortimentet av givare från Belimo är nu även integrerat i appen.

Belimo MP-Bus

Belimo PC-Tool (MFT-P)
Justerings- och diagnostikprogramvara för MF/MP/MOD/LON/KNX-ställdon inkl. brandskydd.
För Windows-system.

Serviceverktyg ZTH EU

ZTH EU-serviceverktyget förenklar diagnos, driftkontroll och inställning av HVAC-enheter. Vid direktanslutning till ett inställningsbart eller kommunicerande ställdon från Belimo kan aktuella värden läsas av på plats och återställas omedelbart.

Vid användning av ZTH EU som gränssnitt för PC-Tool (MFT-P) installeras motsvarande USB-drivrutin när PC-Tool-programvaran är installerad. Drivrutinen kan även hämtas här och installeras separat.

BIM-plugin för Autodesk Revit

3D-datamodeller med teknisk information från Autodesk Revit via BIM-plugin

Denna plugin låter dig välja ställdon, ventiler och givare från Belimo inklusive tekniska data från en databas och sedan lägga till dem i fastighetsinformationens modellprojekt via dra-och-släppfunktion. Alla BIM-användare har därmed åtkomst till samtliga data i strukturerad och klassificerad form i Revit MEP-formatet.