Objekt i din nedladdningsmapp

Nedladdningsmappen är tom
objekt i nedladdningsmappen

!

Fakturering av energi har blivit enklare än någonsin

Belimos certifierade termiska energimätare uppfyller kraven i EN 1434 och har typgodkännande enligt direktiv 2014/32/EU om mätinstrument (MID). De tillhandahåller validerade data för fakturering som kan användas för att fakturera hyresgäster direkt. Våra termiska energimätare finns även utan MID/EN 1434-godkännande. De kan säkert mäta energi även om det finns glykol i vattnet. De mäter ständigt glykolinnehållet i vätskan automatiskt, kompenserar och säkerställer därmed pålitlig flödesmätning med ultraljudsteknik. Detta gör att värmeenergin kan fastställas exakt. Belimo Thermal Energy Meter™ är konstruerade för flera applikationer, dvs. de kan användas som värmemätare, kylmätare eller kombinerade värme-/kylmätare. De kan även installeras antingen i retur- eller framledningen. Applikationen och installationsläget ställs in i ventilen under installationen med en smartphone och Belimo Assistant App eller med en bärbar dator och den inbyggda webbservern.

Sammanföra det som hör samman

Mätning av hög kvalitet

Våtkalibrering av termiska energimätare


De nya termiska energimätarna omfattar energimätning och IoT-baserad fakturering i en enda enhet. De kan integreras smidigt direkt i fastighetsautomationssystem eller IoT-baserade övervakningsplattformar och omfattar IoT-baserad övervakning, verktyg för prestandaökning och faktureringsdata. De förenar prestandafunktioner så att du kan spara både tid och pengar. 

Produktsortiment

Pålitlig, certifierat mätning och IoT-baserad fakturering

Belimo Thermal Energy Meters™ är certifierade enligt EN 1434/MID och är utrustade för fjärrstyrd, IoT-baserad fakturering. Belimos patentregistrerade automatiska glykolövervakning och -kompensation garanterar att mätningen förblir exakt, även om glykolkoncentrationen förändras.

Projektkonstruktion och igångkörning med digitalt stöd

Appar och webbverktyg kan användas för konstruktionen och för snabb och okomplicerad igångkörning. En helt digital process och full transparens av slutanvändarens energidata gör ditt liv enklare.
Belimo Thermal Energy Meter™ med NFC-gränssnitt (närfältskommunikation) gör det enkelt att konfigurera och underhålla direkt från en smartphone. Med ­Belimo ­Assistant App kan enheterna enkelt konfigureras och igångkörningsvärden kan loggas. Viktiga nyckeltal, som används för att fastställa enhetens skick, säkerställer pålitlig funktion. Olika diagnosparametrar visar hur enheten interagerar med systemet under drift. Om underhåll krävs kan en felanalys enkelt sammanställas.

Sömlös integrering av mätdata

De kan integreras smidigt direkt i styr- och övervakningssystem och är redo för IoT-baserad energiövervakning och fakturering. Det är nu enklare än någonsin att integrera energidata. En enda enhet förser dig med all information du behöver för att förbättra energiprestandan i ditt system.

Utmärkt anslutbarhet
Belimo Thermal Energy Meter™ är förberedd med alla vanliga kommunikationsprotokoll för fastighetsautomation.

Power over Ethernet (PoE)
Tack vare PoE kan enheten strömförsörjas samtidigt som data överförs via en nätverkskabel. Det underlättar installationen, förhindrar kabeldragningsfel och eliminerar behovet av lokal strömförsörjning.

Direkt integrering i IoT-plattformar
Med Belimos IoT-kompatibla produkter kan styrenheter anslutas ­direkt till moderna IoT-plattformar för fastigheter. Du kan nu utnyttja möjligheterna med ett sammankopplat digitalt ekosystem.

Smart Belimo Thermal Energy Meter™ med anslutning till Belimo Cloud

Prestandarapporter
Belimo Cloud Reporting tillhandahåller en komplett översikt av nuvarande och tidigare prestandadata som exempelvis flöde, energiförbrukning, effektkrav och delta T, samt en översikt av driftvarningar eller -fel som kan påverka effektiviteten.

Webbserver
De termiska energimätarna har en integrerad webbserver för direkt dataåtkomst och inställningsalternativ.

Modulkonstruktion för snabbt byte av mätare

Den termiska energimätaren består av en givarmodul (nederdelen) med anslutna temperaturgivare, som omfattar beräkningsenheten och mätsystemet, och logikmodulen (överdelen), som ansluter den termiska energimätaren till matningsspänningen och försörjer bussen och NFC-gränssnittet. 

Givarmodulen finns som reservdel och måste i vissa länder bytas ut regelbundet enligt krav från myndigheterna. Logikmodulen kan tas av (alla kablar förblir anslutna) och den nedre givarmodulen kan enkelt bytas ut. Sedan sätts logikmodulen på plats igen. Inga kablar måste anslutas och mätaren måste inte integreras i systemet på nytt. Något som verkligen sparar tid!

 • Fördelar för kunden
 • Mjukvara/plugin-program
 • Framgångshistorier
Fördelar för kunden

Huvudentreprenörer/investerare

Ditt fokus ligger på byggnaders lönsamhet. Detta inkluderar inte bara investeringskostnader utan även kostnader i samband med pågående drift/underhåll. Hållbarhet och kostnadsinsyn är viktigt för dig. Belimo Thermal Energy Meter™ omfattar:

 • Exakt flödesmätning av vatten och vatten-/glykolblandningar. Detta gör att värmeenergin kan fastställas exakt.
 • Överföringstidsteknik med ultraljud. Enheterna mäter exakt, är okänsliga mot föroreningar, slitagefria och underhållsfria.

Teknikkonsulter

Planering av HVAC-system är ditt främsta kompetensområde. Du letar ständigt efter nya, innovativa sätt att spara energi och förbättra inomhusklimatet. Du arbetar med de modernaste metoderna och använder data från leverantörer/tillverkare när du planerar. Belimo Thermal Energy Meter™ omfattar:

 • Mindre planeringsarbete tack vare multifunktionell applikation 
 • Spårbar verifiering och loggning (igångkörningsrapport)
 • Flexibel planering tack vare fritt val av styrsignal (BACnet, Modbus, MP-Bus, M-Bus (med omvandlare) och molnuppkoppling) 

Systemintegratörer

Din uppgift är att utforma fastighetsautomationssystem och på ett optimalt sätt integrera styrkomponenter. Ditt mål är att minska komplexiteten och säkerställa öppenhet för kontinuerlig optimering av fastighetstekniken. Belimo Thermal Energy Meter™ omfattar:

 • Fritt val av styrsignal (BACnet, Modbus, MP-Bus, M-Bus (med omvandlare) och molnuppkoppling) 
 • Enkel och snabb igångkörning och konfiguration 
 • Förenklad installation tack vare PoE (Power over Ethernet) eftersom ingen lokal matningsspänning behövs 
 • Kraven i standarden EN 1434 och MID-direktivet uppfylls
 • Integrerad webbserver för direkt dataåtkomst och inställningsalternativ 
 • En enda smartphone-app för allt: igångkörning, konfiguration, diagnostik och övervakning 
 • Praktisk startassistent för igångkörning och loggning (se även www.belimo.com/tem-activation)

Installatörer/anläggningsingenjörer

Installation av fastighetsteknik är din huvudsakliga uppgift. För att utföra ditt arbete behöver du de rätta produkterna på plats i rätt tid. Enkel montering och expertstöd gör att du kan följa din pressade tidsplan. Belimo Thermal Energy Meter™ omfattar:

 • Minskade kostnader och tidsbesparing med en multifunktionell konstruktion
 • Kraven i standarden EN 1434 och MID-direktivet uppfylls
 • En igångkörningsrapport sammanställs automatiskt
 • Integrerad webbserver för direkt dataåtkomst och inställningsalternativ 
 • En enda smartphone-app för allt: igångkörning, konfiguration, diagnostik och övervakning 
 • Praktisk startassistent för igångkörning och loggning (se även www.belimo.com/tem-activation)

Fastighetsägare

Förbättringar inom komfort och energiförbrukning samt enkla utökningar och uppgraderingar av byggnader är en ständig utmaning för dig. Ditt främsta fokus är att optimera ditt system med minsta möjliga ansträngning och låga kostnader. Belimo Thermal Energy Meter™ omfattar:

 • Certifierad och spårbar mätning och loggning av energidata, redo för hyresgästfakturering
 • Öppen dataåtkomst ökar flexibiliteten när det gäller valet av elbolag (t.ex. för fakturering) 
 • Låga kostnader för igångkörning och drift som bidrar till att skydda din investering optimalt
 • Framtidssäker och transparent tack vare direkt internetuppkoppling
 • Överföringstidsteknik med ultraljud. Enheterna mäter exakt, är okänsliga mot föroreningar, slitagefria och underhållsfria.

Anläggningsförvaltare/byggnadsunderhåll

Förvaltning, styrning och drift av byggnader och deras tekniska utrustning är en av dina dagliga uppgifter. Du söker lösningar för att säkerställa inomhuskomfort och optimera systemdriften. Du värdesätter enkla och transparenta lösningar och, om nödvändigt, snabb leverans av reservdelar och support som alltid är tillgänglig. Belimo Thermal Energy Meter™ omfattar:

 • Maximal komfort med minimala driftskostnader under hela livscykeln
 • Integrerad glykolmätning och -kompensation, eller som i fallet med MID-enheter ett larm, garanterar systemsäkerheten och exakta mätvärden
 • Spårbar verifiering och loggning av faktureringsrelevanta data 
 • Hög transparens och effektivitet tack vare energi- och systemövervakning med Belimo Cloud  
 • Utrustning som måste kalibreras är enkel att byta ut

Tjänsteleverantör av mätning

Som tjänsteleverantör av mätning säkerställer du att värmeenergin mäts korrekt och noggrant och att förbrukningsdata registreras och faktureras. Belimo Thermal Energy Meter™ omfattar:

 • Kraven i standarden EN 1434 och MID-direktivet uppfylls
 • Appguidad igångkörning, automatisk sammanställning av en formell igångkörningsrapport 
 • Mätdata från den MID-certifierade energimätaren kan användas direkt för hyresgästfakturering.
 • Enkel uppkoppling till andra molngränssnitt
 • Enkel loggning och behandling av data
 • Smidig integrering i öppna mät- eller faktureringsplattformar 
Mjukvara/plugin-program

Belimo Assistant App

Appen Belimo Assistant för drift på plats av enheter med inbyggt NFC-gränssnitt

Fullständig och konstant transparens av Belimo-ställdonslösningar och i driften av system. Med appen Belimo Assistant kan du använda din smartphone eller pekplatta för trådlös drift av VAV, givare, spjäll och ventilställdon på plats.

Egenskaper
Visa identifikationsdata: enhetstyp, position, beteckning, serienummer, MP-adress
• Driftdata och inställningsparametrar: enhetsspecifika
• Skicka drift- och inställningsdata från systemet via e-post, WhatsApp eller SMS
• Diagnossida: enhetsspecifik statusinformation
• Lagring av drift- och inställningsdata i anteckningar
• Dataöverföring med strömlöst ställdon eller under pågående drift
• Automatisk språkanpassning (DE / EN / FR / IT)

Belimo MP-Bus

Belimo PC-Tool (MFT-P)
Justerings- och diagnostikprogramvara för MF/MP/MOD/LON/KNX-ställdon inkl. brandskydd.
För Windows-system.

Vid användning av ZTH EU som gränssnitt för PC-Tool (MFT-P) installeras motsvarande USB-drivrutin när PC-Tool-programvaran är installerad. Drivrutinen kan även hämtas här och installeras separat.

BIM-plugin för Autodesk Revit

3D-datamodeller med teknisk information från Autodesk Revit via BIM-plugin

Denna plugin låter dig välja ställdon, ventiler och givare från Belimo inklusive tekniska data från en databas och sedan lägga till dem i fastighetsinformationens modellprojekt via dra-och-släppfunktion. Alla BIM-användare har därmed åtkomst till samtliga data i strukturerad och klassificerad form i Revit MEP-formatet.

Framgångshistorier