Kohteet latauskansiossasi

Latauskansio on tyhjä
kohde(tta) latauskansiossa

!

Anturit/mittarit

Belimon LVI-anturit ja lämpöenergiamittarit tarjoavat ylivoimaisen luotettavuuden, helpon asennuksen ja saumattoman integraation yleisiin rakennusautomaatiojärjestelmiin.

Anturiemme innovatiivinen kotelointirakenne mahdollistaa nopean asennuksen ilman työkaluja ja helpon käyttöönoton sekä tarjoaa IP65- / NEMA 4X -suojauksen. Belimo tarjoaa täyden tuotevalikoiman antureita, joilla voidaan mitata lämpötilaa, kosteutta, painetta, CO2-pitoisuutta, haihtuvia orgaanisia yhdisteitä (VOC) ja virtausta putkistossa, kanavassa, sisä- ja ulkoilmasovelluksissa.

Lämpöenergiamittarit ja Belimo Energy Valve™ yhdistävät energianmittauksen, säädön ja laskutuksen yhteen yksikköön. Lämpöenergiamittarimme on hyväksytty lämpömittareiksi standardin EN 1434/MID mukaan ja ne on valmisteltu IoT -pohjaista laskutusta varten. Belimon patentoitu automaattinen glykolin monitorointi ja kompensointi varmistavat tarkan mittauksen myös glykolipitoisuuden vaihdellessa.