Items in uw downloadmap

Downloadmap is leeg
item(s) in downloadmap

!

Druktoepassingen
in geïsoleerde ruimten

Geregelde geconditioneerde lucht in geïsoleerde ruimten

De overdracht van ziekteverwekkers kan worden voorkomen door een of meer personen te isoleren of fysiek te scheiden van andere delen van de samenleving. Mensen en hun omgeving kunnen worden beschermd tegen patiënten met besmettelijke ziekten of immuungecompromitteerde patiënten tegen besmettelijke ziekteverwekkers. In ziekenhuizen worden hiervoor speciale isolatieruimtes of complete isolatieafdelingen ingericht. Het zwaartepunt van deze maatregelen ligt bij de artsen en het verplegend personeel, die door het volgen van specifieke hygiënerichtlijnen het pad van de infectie kunnen breken.

Isolatieruimtes worden gebruikt onder een negatieve of positieve ruimtedrukverhouding ten opzichte van hun omgeving, d.w.z. met een lichte overdruk of lichte onderdruk, afhankelijk van het gebruik.

Het vereiste drukverschil wordt gegenereerd door het verschil tussen de toegevoerde en afgevoerde lucht. Het ventilatieconcept is daarom gebaseerd op een combinatie van volumestroom- en drukregeling die exact is afgestemd op de betreffende zone.

De nieuwe, modulaire structuur van het assortiment VAV-Universal-regelaars (nu met geïntegreerde Δp-sensor) maakt de ideale combinatie van regelaar- en klepmotorisering mogelijk voor iedere VAV-, kanaaldruk- en ruimtedruktoepassing.

De drie belangrijke ruimtedruktoepassingen zijn:

- Eenvoudige ruimtedrukregeling (directe regeling van de luchttoevoer- of de luchtafvoerklep),
- Gelijktijdige volumestroom/ruimtedrukregeling (bypassklepregeling parallel aan de luchtafvoerklep) en
- Ruimtedruk en cascaderegeling van de volumestroom.

Deze vaak geïmplementeerde ruimtedrukapplicaties worden hieronder toegelicht aan de hand van vereenvoudigde schema's.

Het regelen van "niet-luchtdichte" ruimtes met beperkte lekverliezen/overflows


De ruimtedrukregeling VRU-M1R-BAC (A, in de afgevoerde lucht in het voorbeeld) registreert de luchtdruk in de ruimte. Deze wordt vergeleken met de referentiewaarde en de klep wordt met een op de toepassing afgestemde aandrijvingoplossing aangepast aan de opgegeven gewenste waarde voor de ruimtedruk.

De bijbehorende VAV-box (luchttoevoer) is verantwoordelijk voor de benodigde luchtverversingsratio op basis van de ruimtetemperatuur of luchtkwaliteit.

Het regelen van ruimtes met een laag lekverlies/overflow met behulp van een bypassklep

De twee VAV-boxen (A, B) regelen de vereiste luchtverversingsratio. Beide apparaten worden parallel aan elkaar geregeld op basis van de ruimtetemperatuur of de luchtkwaliteit.

De ruimtedrukregeling VRU-M1R-BAC (C) vergelijkt de druk in de ruimte met de gedefinieerde referentiewaarde en regelt vervolgens de bypassklep naar de opgegeven gewenste waarde voor de ruimtedruk. De bypassklep heeft een voldoende grote afmeting voor de dichtheid van de ruimte en maakt een hoge mate van regelnauwkeurigheid mogelijk.

De bedrijfsmodus "positieve/negatieve drukverhouding" kan worden omgeschakeld naar de huidige vereisten voor het gebruik in het ziekenhuis.

Ruimtedruk en cascaderegeling van de volumestroom voor luchtdichte ruimtes

Luchtdichte ruimten stellen steeds hogere eisen aan het regelsysteem.

Minimale lekkages in de ruimte maken de natuurlijke compensatie van de gebruikelijke volumestroomtoleranties niet mogelijk.

Dit stelt hoge eisen aan de besturingsapparatuur.

De twee VAV-boxen (A, B) zijn verantwoordelijk voor de vereiste luchtverversing en worden parallel geregeld op basis van de ruimtetemperatuur of luchtkwaliteit.

De extra ruimtedrukregelaar (C, zonder motorisering) start een verschuiving van de gewenste waarde op de VAV-box (B).

De bedrijfsmodus "positieve/negatieve drukverhouding" kan worden omgeschakeld naar de huidige vereisten voor het gebruik in het ziekenhuis.

Beschrijving van het assortiment VAV-Universal-regelaars

Toepassingen

– Volumestroom VAV/CAV
– Sommatie van de volumestroom
– Kanaaldruk
– Ruimtedruk met omschakelbare bedrijfsmodus "positieve/negatieve drukverhouding"

Aandrijvingsoplossingen

– Roterende aandrijving
– Roterende aandrijving met veiligheidsfunctie
– Zeer snellopende roterende aandrijving
– Zeer snellopende roterende aandrijving met veiligheidsfunctie

Aansturing

– Conventionele besturing 0...10 V/2...10 V
–   BACnet en Modbus incl. hybride modus, MP-bus
–  Kan worden geschakeld met behulp van de Belimo Assistant App

Tools

– Belimo Assistant App (iOS, Android)
– Draadloze toolverbinding via NFC (Bluetooth)
– PC-gebaseerde configuratietool beschikbaar voor VAV-fabrikanten

 

 

Betrouwbare ruimtedruktoepassingen vereisen perfect op elkaar afgestemde regelaar/klep-combinaties. VAV-Universal-onderdelen zijn daarom alleen verkrijgbaar bij fabrikanten van VAV-boxen.

De invloed van de binnenluchtkwaliteit op onze gezondheid

De gemiddelde mens in West-Europa brengt circa 90 procent van zijn tijd binnenshuis door en ademt 12.000 liter lucht per dag. Het is daarom belangrijk om de grote invloed van de binnenluchtkwaliteit op ons welzijn te begrijpen. Belimo deelt haar diepgaande inzichten in de effecten van de binnenluchtvochtigheid, vluchtige organische stoffen (VOS) en centrale luchtbehandelingssystemen en presenteert waardevolle suggesties voor uw gezondheid.

Lees meer over: