Objekt i din nedladdningsmapp

Nedladdningsmappen är tom
objekt i nedladdningsmappen

!

Övergång till IoT för byggnader
Med innovativa produkter

Internet of Things för byggnader (BIoT) på ett nytt sätt

Anslutbarhet har alltid varit en nyckelegenskap hos våra produkter. Med Belimos IoT-förberedda produkter och deras värdefulla data kan kunderna:

  • ansluta fältenheter till vanliga protokoll för fastighetsautomation­ och parallellt med moderna IoT-plattformar i fastigheten;
  • dra nytta av kraften hos ett uppkopplat digitalt ekosystem;
  • få full kontroll över sina data;
  • implementera effektiva strategier för optimering och energibesparing i fastigheter;
  • sänka installations- och underhållskostnader.

Att erbjuda ännu bättre produkter med rätt digital anslutning är vårt fokus idag och i framtiden. 

Du måste godkänna preferens-cookies för att se videoklippet.

Belimos digitala ekosystem

Belimo IoT-enheternas ekosystem möjliggör flexibel systemintegration via alla vanliga kommunikationsprotokoll­ för fastighetsautomation ­(BACnet,Modbus, ­Belimo ­MP-Bus) och BIoT-plattformar. ­Även ­med­ konventionell styrning med hjälp av analoga positionssignaler kan busskommunikationen ­användas ­för ­att ­övervaka­ och ­förbikoppla. 

Med hjälp av den extra  IoT-anslutningen kan byggnader enklare optimeras, förvaltas­ och ­underhållas. Våra kunder kan ansluta till, övervaka och styra sina enheter utan extrakostnader – den här anslutbarheten ingår helt enkelt i våra IoT-produkter. Optimering i­ ­Belimos ­digitala ekosystem ­utnyttjar ­energipotentialen ­och tillhandahåller de rekommenderade ­inställningarna för effektiv ­drift för att förbättra systemets prestanda och stabilitet.­

Du kan lita på våra principer

Vi är en trovärdig, fokuserad och engagerad leverantör av styrkomponenter. Vi förstår vikten av en öppen och smidig integrering av våra produkter i kundernas lösningar och de här principerna återspeglas  i våra IoT-produktserier. Våra kunder äger all data i sina enheter och kan analysera, använda och ta bort information som de vill. Därför erbjuder vi en öppen klient-API till alla användare som auktoriserats av kunden.

Våra principer när det gäller IoT:

Säkerhet och dataskydd

Fastigheters IoT-anslutning gör våra värme-, ventilations- och luftbehandlingssystem smartare, men viktiga prestandadata måste vara säkra och skyddade. Därför skyddar Belimos IoT-ekosystem data och säkerställer enhetskommunikation via säkra anslutningar och korrekt hantering av användarbehörighet.

En annan central utmaning inom IoT är dataskydd – det vill säga vem som hanterar och har insyn i data. Belimo lagrar all systemdata i ett säkert förvar där endast behöriga användare har åtkomst till sina data. Detta konto ger även åtkomst till ett användarvänligt och anpassningsbart webbgränssnitt.

IoT-ekosystemsarkitektur

Belimos IoT-ekosystem garanterar högsta tillförlitlighet och effektivitet för uppkopplade Belimo-enheter och deras internetapplikationer. Säkra anslutningar möjliggör dataöverföring och åtkomst till och från huvudmolnet, enhetsdata och kontohantering. Varje registrerad enhet finns i molnet. Detta i kombination med säkra https-anslutningar gör kommunikationen säker. Belimo erbjuder olika molnanslutningstyper för sina produkter. Permanenta Ethernet anslutningar eller tillfälliga NFC-anslutningar via smartphone används för närvarande.

Molnbaserade affärsapplikationer

Ett kraftfullt och säkert API möjliggör för tredje parter att utveckla sina egna tjänster, så kallade tredjepartsapplikationer. Klient-API tillhandahåller kontohantering och läs-/skrivåtkomst till användarens enheter samt deras status och historisk data. API-dokumentationen och åtkomsttokens är tillgängliga för utvecklare som har godkänts av Belimo. Besök Belimo Developer Space.

Anslutningstyper

Belimos IoT-enheter har flera anslutningsmöjligheter till Belimos digitala ekosystem. Permanent Ethernet anslutning ger enheten permanent datautbyte och omedelbar fjärråtkomst från och till IoT-ekosystemet genom enhetens API. NFC- och APP-teknik möjliggör kortvarig datasynkronisering och tillfällig fjärråtkomst via smartphone till NFC-kompatibla enheter och från smartphonen till IoT-ekosystemet.

Ett bra digitalt samarbete

Våra IoT-enheter är bra ”lagkamrater” i ett styr- och övervakningssystem eller en modern BIoT-lösning. De viktiga anslutningsfunktionerna i varje produkt har utvecklats med en särskild applikation i åtanke; för mätning, fjärrstyrning och underhåll. Det som särskiljer våra enheter är det integrerade IoT-ekosystemet som effektivt ansluter den virtuella digitala världen till verkligheten.

Vårt IoT-produktsortiment

Gå med i Belimos växande utvecklargrupp

Är du redo att börja utveckla din nya applikation?

Med Belimo Developer Space kan du utveckla din applikation genom att visualisera och optimera dina Belimo-enheters position, simulering och underhåll som om de fanns i en riktig byggnad, och dela informationen med kollegor och andra.

Frågor eller kommentarer?

Kontakta oss: info@belimo.se