Objekt i din nedladdningsmapp

Nedladdningsmappen är tom
objekt i nedladdningsmappen

!

Nätverksuppkopplade komponenter

Nätverksuppkoppling av fastighetstekniska system förbättrar komforten, säkerheten och transparensen i luftkonditionerade byggnader. Tack vare denna insyn kan driften optimeras och den övergripande energiförbrukningen minskas – i nya system såväl som vid retrofit eller renoveringsprojekt. Nätverkskoppling av enskilda komponenter kan enkelt implementeras med bussystem som sträcker sig genom hela byggnaden.

Branschens mest omfattande sortiment av busslösningar för HVAC

Den bästa anslutningen

Direktanslutning för spjällställdon, ventilställdon och givare

Om en enhet ska anslutas direkt via ett nätverk på högre nivå erbjuder Belimo olika ställdon med ett integrerat gränssnitt. Detta möjliggör direktanslutning till fältbussar som vanligtvis används för HVAC utan ytterligare maskinvara, vilket undanröjer ytterligare källor till fel. Systemintegratörer kan integrera busställdon och givare från Belimo i den befintliga programvarumiljön.

Strukturerad systemintegration med MP-gateways och partnerlösningar

MP-partnerlösningar och gateways från Belimo används tillsammans för att omvandla signaler från ställdon som förs samman i MP-bussen och de från givare för relevanta nätverk. Detta möjliggör strukturerad integration av tydligt arrangerade och hanterbara undersystem.

Kostnadseffektiv integrering av givare och brytare

Upp till två givare (aktiv, passiv, brytare) kan anslutas direkt till ett ställdon. Signalerna är digitaliserade i ställdonet och tillgängliggörs via bussen. Detta minimerar kostnaderna för planering, installation, drift och underhåll.

Maximal flexibilitet vid användning

Vid hybriddrift styrs ställdonet via en analog signal och kan samtidigt integreras och övervakas i fastighetsautomationssystemet via bussen. Ställdon från Belimo underlättar därmed stegvis modernisering av fastighetsautomation. Det är för närvarande möjligt att behålla det befintliga styrsystemet och ytterligare insyn kan skapas i byggnaden genom integrering av bussen.

Våra ställdon erbjuder dessutom högsta nivå av anslutningsflexibilitet eftersom bussprotokollet (BACnet, Modbus eller MP-Bus) kan anpassas på plats med hjälp av verktygen från Belimo.

Praktiska verktyg från Belimo

Beroende på tillämpningsområde och uppgift underlättar verktygen från Belimo inställning, igångkörning, diagnos och utvärdering på plats. Ställdon med närfältskommunikationsfunktion (NFC) kan ställas in med hjälp av appen Belimo Assistant via en NFC-aktiverad smartphone eller med hjälp av Bluetooth-NFC-omvandlaren.

Kundspecifika produkter

Idag är utmaningar inom planering och på byggarbetsplatsen svåra att lösa med hjälp av standardprodukter. Därför blir kundspecifika lösningar allt viktigare. Vi bygger det ställdon som du behöver – med den kabellängd, anslutningskontakt och inställning som du specificerar. På begäran monterar vi ställdonet på en ventil och skapar en förmonterad uppsättning av rördelar, givare, anslutningar och mycket mer. 

 • Olika kabeltyper och längder med eller utan anslutningskontakt. 
 • Produktmärkning med din information (t.ex. var ställdonet ska installeras i fastigheten). 
 • Olika monteringsalternativ (anpassade till installationssituationen på plats). 
 • Brett sortiment av elektriska och mekaniska tillbehör.
 • Helt förberedd och testad montering (t.ex. tätningar) med valfria komponenter.
 • Med flexibla rörledningar med särskild beläggning eller isolering på förfrågan.
 • Vi sköter inställningen åt dig (t.ex. justerbar gångtid, kopplingsdifferens och bussparametrar). När det gäller reglerenheter (t.ex. Belimo Energy Valve™) förbereder vi hela igångkörningen åt dig enligt dina specifikationer.

Vi erbjuder ett komplett och bekymmersfritt paket för din applikation.

 • Fördelar för kunden
 • Programvara
Fördelar för kunden

Huvudentreprenörer/investerare

Ditt fokus ligger på byggnaders lönsamhet. Detta inkluderar inte bara investeringskostnader utan även kostnader i samband med pågående drift/underhåll. Hållbarhet och kostnadsinsyn är viktigt för dig. 

 • Insynen som uppnås i uppkopplade byggnader optimerar driften och minskar den övergripande energiförbrukningen och kostnaderna – i nya system såväl som vid retrofit eller renoveringsprojekt.
 • Uppkopplade fastighetstekniksystem förbättrar komforten, säkerheten och ger transparens i luftkonditionerade byggnader

Arkitekter

Ditt fokus är på kreativitet och funktion. Du utformar byggnader och ansvarar för design och funktionell, teknisk och ekonomisk planering av byggnader.

 • Belimo erbjuder ett omfattande produktsortiment för kommunicerande ställdon för alla applikationer
 • Tack vare bussystem blir installationsarbetet enklare och mer ekonomiskt tack vare tids- och materialsbesparingar (kablar, anslutningsplintar, uttag etc.)
 • Lägre brandbelastning och mindre utrymmeskrav i kabelrännor och apparatskåp

Teknikkonsulter

Planering av HVAC-system är ditt främsta kompetensområde. Du letar ständigt efter nya, innovativa sätt att spara energi och förbättra inomhusklimatet. Du arbetar med de modernaste metoderna och använder data från leverantörer/tillverkare när du planerar.

 • Belimo erbjuder ett omfattande produktsortiment för kommunicerande ställdon för alla tillämpningsområden och de vanligast förekommande fältbussarna (MP-Bus, BACnet, Modbus och KNX)
 • Kostnadseffektiv integration av givare och brytare genom digitalisering i ställdonet
 • Ställdon från Belimo med hybriddrift underlättar stegvis modernisering av fastighetsautomation
 • IP-baserade busslösningar med molnstöd möjliggör framtidsorienterad planering

Systemintegratörer

Din uppgift är att utforma fastighetsautomationssystem och på ett optimalt sätt integrera styrkomponenter. Ditt mål är att minska komplexiteten och säkerställa öppenhet för kontinuerlig optimering av fastighetstekniken.

 • Tack vare den senaste tekniken, som exempelvis NFC och molnprocesser, hjälper intuitiva verktyg till att minimera den tid som krävs för igångkörning, felsökning, övervakning och utvärdering.
 • Systemoptimeringar utförs enkelt via bussen
 • Kostnadseffektiv integration av givare och brytare genom digitalisering i ställdonet
 • Ställdon med hybriddrift underlättar stegvis modernisering av fastighetsautomation
 • Standardiserade, dokumenterade gränssnitt möjliggör snabb igångkörning
 • Driftövervakning och detaljerad statusåterföring

Installatörer/anläggningsingenjörer

Installation av fastighetsteknik är din huvudsakliga uppgift. För att utföra ditt arbete behöver du de rätta produkterna på plats i rätt tid. Enkel montering och expertstöd gör att du kan följa din pressade tidsplan.

 • Kraftigt reducerad ledningsdragning genom användning av busskommunikation
 • Förhindrande av fel vid ledningsdragning genom enhetlig färgkodade anslutningskablar

Byggnadsägare

Förbättringar inom komfort och energiförbrukning samt enkla utökningar och uppgraderingar av byggnader är en ständig utmaning för dig. Ditt främsta fokus är att optimera ditt system med minsta möjliga ansträngning och låga kostnader.

 • Uppkopplade fastighetstekniksystem förbättrar komforten, säkerheten och ger transparens i luftkonditionerade byggnader
 • Insynen som uppnås i uppkopplade byggnader optimerar driften och minskar den övergripande energiförbrukningen och kostnaderna – i nya system såväl som vid retrofit eller renoveringsprojekt.

Anläggningsförvaltare/byggnadsunderhåll

Förvaltning, styrning och drift av byggnader och deras tekniska utrustning är en av dina dagliga uppgifter. Du söker lösningar för att säkerställa inomhuskomfort och optimera systemdriften. Du värdesätter enkla och transparenta lösningar och, om nödvändigt, snabb leverans av reservdelar och support som alltid är tillgänglig.

 • Uppkopplade fastighetstekniksystem förbättrar komforten, säkerheten och ger transparens i luftkonditionerade byggnader
 • Insynsen som uppnås i nätverksuppkopplade byggnader främjar driftoptimering
 • Driftövervakning och detaljerad statusåterföring möjliggör snabba reaktioner till förändrade förhållanden
 • Ställdon med hybriddrift underlättar stegvis modernisering av fastighetsautomation
Programvara

Belimo Assistant App

Appen Belimo Assistant för drift på plats av enheter med inbyggt NFC-gränssnitt

Fullständig och konstant transparens av Belimo-ställdonslösningar och i driften av system. Med appen Belimo Assistant kan du använda din smartphone eller pekplatta för trådlös drift av VAV, givare, spjäll och ventilställdon på plats.

Egenskaper 
Visa identifikationsdata: enhetstyp, position, beteckning, serienummer, MP-adress
• Driftdata och inställningsparametrar: enhetsspecifika
• Skicka drift- och inställningsdata från systemet via e-post, WhatsApp eller SMS 
• Diagnossida: enhetsspecifik statusinformation
• Lagring av drift- och inställningsdata
• Dataöverföring med strömlöst ställdon eller under pågående drift
• Automatisk språkanpassning (DE/EN/FR/IT)

Appen Belimo RetroFIT

Med Belimo RetroFIT-appen kan du byta ut gamla eller defekta ställdon och givare från olika leverantörer mot enheter från Belimo.

Vare sig det gäller ventilations- eller vattenapplikationer kan du enkelt hitta rätt utbytesställdon (linjärt ventilställdon, vridande ställdon, ställdon, spjällställdon) från Belimo för att modernisera din installation med bästa kvalitet och högsta prestanda.

Hela produktsortimentet av givare från Belimo är nu även integrerat i appen.

Belimo MP-Bus

Belimo PC-Tool (MFT-P)
Justerings- och diagnostikprogramvara för MF/MP/MOD/LON/KNX-ställdon inkl. brandskydd.
För Windows-system.


MP-Bus Cable length calculator
The MP wiring calculator calculates the requested power consumption to layout the transformer, as well the maximum cable lengh of 1 MP-branch.


VRP-M Tool
Justerings- och diagnostikprogramvara för igångkörning, inställning och övervakning av luftvolym- och tryckapplikationer baserat på systemlösningen VAV-Universal VRP-M V3.

Serviceverktyg ZTH EU

ZTH EU-serviceverktyget förenklar diagnos, driftkontroll och inställning av HVAC-enheter. Vid direktanslutning till ett inställningsbart eller kommunicerande ställdon från Belimo kan aktuella värden läsas av på plats och återställas omedelbart.

Vid användning av ZTH EU som gränssnitt för PC-Tool (MFT-P) installeras motsvarande USB-drivrutin när PC-Tool-programvaran är installerad. Drivrutinen kan även hämtas här och installeras separat.

BIM-plugin för Autodesk Revit

3D-datamodeller med teknisk information från Autodesk Revit via BIM-plugin

Denna plugin låter dig välja ställdon, ventiler och givare från Belimo inklusive tekniska data från en databas och sedan lägga till dem i fastighetsinformationens modellprojekt via dra-och-släppfunktion. Alla BIM-användare har därmed åtkomst till samtliga data i strukturerad och klassificerad form i Revit MEP-formatet.