Tooted sinu allalaadimiskaustas

Allalaadimiskaust on tühi
Tooted allalaadimiskaustas

!

Üheskoos tippu

Missioon, väärtused ja käitumiskoodeks

Meie edu on klientidele rohkema väärtuse pakkumise tulemus. Just seetõttu on meie eesmärgiks pakkuda tippjõudlust kõiges, mida me teeme. See missioon, meie väärtused ning meie käitumiskoodeks juhivad meid ja meie kliente üheskoos tippu. 

Meie ettevõtlustegevus peaks olema maailmale tähendusrikas. Belimo toetab Ühinenud Rahvaste Organisatsiooni säästva arengu eesmärke, eriti „Hea tervise ja heaolu“ ning „Kliimameetmete“ valdkondades.

Mugavus: inimesed veedavad enam kui 90% oma ajast hoonetes. Belimo aitab inimestel ennast mugavamalt tunda, kui me kindlustame, et nad võiksid elada ja töötada tervislikus keskkonnas.

Energia: hoonete arvele langeb enam kui 40% maailma energiatarbest. Oma energiat säästvate seadmete abil aitame me vähendada kasvuhoonegaaside heitkoguseid.

Ohutus: Belimo tulekaitse- ja ohutusajamid päästavad elusid ning aitavad minimeerida hoonetele ja materiaalsele varale tekitatud kahju. Lisaks sellele juhivad meie seadmed turvaliselt kriitilisi keskkondi, nagu näiteks haiglates ja laboratooriumites.

Paigaldus: me teeme inseneride ja ehitajate igapäevase töö lihtsamaks. Meie seadmed lihtsustavad disainimise ja paigalduse protsessi ning teevad kasutuselevõtu veelgi kiiremaks.

Hooldus: meie kõrge kvaliteediga ajamid, reguleerventiilid ja andurid on pikema kasutuskestusega ning tarbivad käitamise ajal vähem energiat. Vähendatud hooldus annab hoonete omanikele ja operaatoritele meelerahu.

Meie väikestel seadmetel on suur mõju – meie klientidele ja ühiskonnale. See on meie veendumus.

Me pakume oma klientidele rohkem väärtust, kui nad ootavad, ja rohkem, kui teised suudavad pakkuda. Me saavutame selle, pakkudes unikaalseid lahendusi ja maksimeerides käitamise toimivust. Usaldusväärsus ja usaldus on meie edu jaoks võrdselt olulised.
Lars van der Haegen
Belimo tegevjuht
  • Tarbimisväärtus
  • Lahenduste juhtimine
  • Suurepäraselt toimuv põhitegevus
Tarbimisväärtus

Meie kliendikeskne meetod CESIM® paneb aluse unikaalsetele toodetele ja teenustele. Lisandväärtuseks meie klientidele on meie edu.

Lahenduste juhtimine

Me investeerime innovatsiooni, nii et me saaksime turgu unikaalsete lahendustega üllatada.

Suurepäraselt toimuv põhitegevus

Tänu oma suurepäraselt toimivale põhitegevusele tagame me tippkvaliteediga toodete usaldusväärse pakkumise. Meie prioriteedid on alati selged – kvaliteet kõigepealt, õigeaegsus teisel ja kulu kolmandal kohal.

Usaldusväärsuskultuur

Belimo kultuur on üles ehitatud usaldusele, terviklikkusele, pädevusele ja vastutusele. Me toetame isiklikku pühendumist, julgust võtta riske klientide inspireerimiseks, meeskonnatööd ja kultuurilist mitmekesisust.

Usaldus
Me oleme avatud, lugupidavad, ausad ja õiglased. See võimaldab meil saavutada usalduse kõrge taseme. Kui usaldus on loodud, siis muutub võimalikuks avatud objektiivse dialoogiga osaluslik juhtimisstiil, et leida alati üheskoos parim vastus. See loob lõppkokkuvõttes selguse, ühise arusaama ja kõigi töötajate täieliku pühendumise. Lühikesed otsuste langetamise teed, isiklik vastutus, kliendilähedus ja töötajate identifitseerumine ettevõttega – see on loovuse ja innovatsiooni aluseks ning põhjuseks, miks Belimo on alati ühe sammu võrra ees.

Terviklikkus
Me täidame oma ülesandeid objektiivselt nii terviklikkuse kui kaine mõistuse abil. Me oleme alati lojaalsed oma töötajatele, klientidele, äripartneritele ja aktsionäridele.

Pädevus
Me omame ainulaadseid teadmisi rakendusest ja mõistame oma klientide äriprotsesse, mis võimaldab meil neile mõistlikku ja ausat nõustamist pakkuda. Selle tulemusel nad usaldavad meid ja peavad meid ekspertteadmistega partneriks. Belimo on koht, kus meeled saavad areneda, nii isiklikult kui professionaalselt. See loominguline keskkond kasvatab talente üle kogu maailma. Üheskoos on meil mõju!

Vastutus
Me tunneme vastutust keskkonna eest. Me otsime pidevalt teid oma energiatarbe vähendamiseks. Me väldime ainete ja materjalide kasutamist, mis keskkonda ohustavad. See avab uusi võimalusi, vähendab riske ja soodustab innovatsiooni. Me oleme veendunud, et vastutustundlik tegevus ja käitumine toovad lõppkokkuvõttes kaasa jätkusuutliku kasvu ja kasumi, luues kõigile sidusrühmadele rohkem väärtust. 

Käitumiskoodeks

Belimo missiooni sõnum annab edasi ettevõtte peamised juhtpõhimõtted ja põhiväärtused. Kuna iga töötaja aitab kujundada Belimo korporatiivset kultuuri, siis on hädavajalik, et igaüks neist mõistaks oma isiklikku vastutust ja võtaks selle omaks.

Belimo on otsustanud hallata oma äritegevust kooskõlas kõrgete eetiliste standardite ja rakendatavate õigusaktidega. Töötajad peavad tegutsema sellele vastavalt. Taoline suhtumine pole oluline mitte üksnes selleks, et Belimo head mainet säilitada ning võimalikke tsiviil- või kriminaalõiguslikke sanktsioone ennetada, vaid peegeldab ka Belimo väärtusi.