Tooted sinu allalaadimiskaustas

Allalaadimiskaust on tühi
Tooted allalaadimiskaustas

!

Meie oleme HVAC

Belimo kogemuskeskus (Hinwil, Šveits)

Palun Nõustu eelistuste küpsistega selle video vaatamiseks.

Teooria ja praktika, kergesti mõistetav ning ellu rakendatud!
Belimo kogemuskeskuses saate te meie Belimo juhtimisseadmeid reaalsetes kasutustingimustes kogeda. Me näitame teile uusimat ajamit, ventiili, andurit ja andmevahetuse tehnoloogiat erinevates eksponaatides töötamas, sealhulgas moodsas õhukonditsioneerimisüksuses ja meie „veeseinas“, kus me näitame realistlikult erinevate hüdrooniliste kontuuride, ventiilitüüpide ja sekkumiste toimeid juhtimistehnoloogias.

Te saate nüüd teha virtuaalse ringkäigu Belimo kogemuskeskuses ja sellest kogemusest esmamulje saada. Klõpsake lingile ja minge virtuaalsele ringkäigule.

 • Kogemuskeskus
 • Praktilised koolitusüritused
 • Diferentsiaalrõhu süsteem
Kogemuskeskus

Veesein

Demonstreerimise seinal näitame me nii traditsioonilisi hüdroonilisi kontuure kui ka moodsat hüdroonilist osa koos intelligentsete komponentidega. See tähendab, et me saame muljetavaldavalt näitlikustada energiasäästu, mida meie toodete abil neis veeringlustes saavutada saab.

Me saame pakkuda koolitust järgmistel teemadel:

 • Erinevate traditsiooniliste hüdrooniliste kontuuride töörežiim
 • Erinevat tüüpi kontuuride ja ventiilide tehnoloogia kütte- või jahutusvõimsuse muutmine
 • Ebapiisav rõhk (ja seepärast ebapiisav veevoolu määr) süsteemis ning mitmesuguste ventiilide käitumine
 • Voo piirajate ja rõhust sõltumatute ventiilide töörežiim
 • Diferentsiaalrõhu muutuste mõju voolu väljundile, kui kasutatakse rõhust sõltuvaid või rõhust sõltumatuid regulaarventiile
 • 6-tee iseloomuliku reguleerventiili kasutamine ja diferentsiaalrõhu mõju 4 toru süsteemis (küte/jahutus)
 • Ventiil Belimo Energy Valve™ – looge süsteemi läbipaistvus ja suurendage süsteemi tõhusust
 • Pumba väljundi ja seeläbi energiavajaduse vähendamine tänu „pumba optimeerijale“
 • Ventiil Belimo Energy Valve™ koos delta T halduriga: tundke ära madala delta T sündroom ja vältige seda
 • Ja palju muud

Ringkäigu või koolituskursuse broneerimiseks võtke palun ühendust oma piirkondliku müügiesindusega.

Õhukäitlusplokk

Belimo kogemuskeskuses võite te näha toimivat ja käsitletavat õhukäitlusplokki. See varustab oranži Belimo hoone esimest ja teist korrust töödeldud õhuga kuni 6900 m/h. See süsteem on ka mudel demonstratsiooniks ja annab hea arusaama sellest, kuidas meie tooteid kasutatakse.

Kogu õhukäitlusplokk on varustatud Belimo uusima põlvkonna toodetega. Järelevalve haldussüsteem määratleb ventilatsiooni parameetrid ja edastab need Modbusi andmevahetuse kaudu spetsiaalse loogikaga ajamile. See ajam juhib paigaldatud juhtseadmeid MP siini kaudu ning loeb välja andurite signaalid, reguleerklapi asendi ja energia andmed.

Jahutuse hüdroonilises kontuuris ja süsteemi küttekontuuris tagavad energia ventiilid tõhususe kõrge astme. Kõrge läbipaistvuse tase on saavutatud automaatse diferentsiaaltemperatuuri optimeerimise ja süsteemiandmete pideva trendilogi abil. Tänu sellele seadmele tehti kasutuselevõtul kindlaks, et toite ja tagastuse ühendused olid segi aetud. Järgnev tõrkeotsing sai ennetada tarbetuid tõrkeid veel enne käitamist.

Kas te tahaksite saada teatud ülevaate süsteemiandmetest? Siis minge aadressile http://demoahu.belimo.ch. Kasutajanimega „guest“ ja salasõnaga „guest“ saate te ligipääsu integreeritud veebiserveri demoversioonile.

Ringkäigu või koolituskursuse broneerimiseks võtke palun ühendust oma piirkondliku müügiesindusega.

Praktilised koolitusüritused

Rakendused õhukonditsioneeri jaoks

Tänapäeval kasutatakse ruumide jahutamiseks üha rohkem külma vee rakendusi – nende kasutamine on laialt levinud ja need on tipptasemel.

Külma vee / ventilatsiooni demonstratsiooni süsteemis saab simuleerida erinevaid tööolekuid eesmärgiga seda teemat mitmekorruselistes hoonetes paremini mõista. Siin me näitame teile, kuidas vältida ebatõhusaid paigaldisi ja seadistusi ning kuidas saab jahutusenergia kasutamist optimeerida.

Pole tähtis, kas te olete HVAC-i alal uustulnuk või kas te olete kogenud professionaal, praktiline koolitus garanteerib põnevad ja mitmekesised õppekursused kõigile tasemetele sellistel teemadel, nagu näiteks:

 • Osalise õhukonditsioneerisüsteemi komponendid
 • Reguleerklapi asendi mõju õhumahule ja lõõri rõhule, k.a mitmesugused väljundi arvutused
 • A-väärtuse mõju ja h/x diagrammi vaade
 • Vee lõplike juhtelementide disainid
 • „Madala delta T sündroom“ – ebapiisav temperatuuride jaotumine toite ja tagastuse vahel – muutub energiatõhususe seisukohalt üha tähtsamaks teemaks.

Kui te olete sellest koolituskursusest huvitatud, siis võtke palun ühendust oma piirkondliku müügiesindusega.

Ventiili kokkupanek ja kasutuselevõtt

Praktilise koolituse alal saate ise ventiili paigaldada, kaasasoleva ajami paigaldada ja selle tööle rakendada. Seejärel näitame me teile Belimo iseloomuliku reguleerventiili muljetavaldavaid eeliseid võrreldes termiliste lühikese töökäiguga lineaarventiilidega.

Ventiili ja selle ajami praktiline, korrektne ja standardne paigaldus, ühendus veepumbaga ja kasutuselevõtt kuni vajalike Kvs väärtuste arvutamiseni on vaid mõned teemadest selles põnevas töötoas.

Praktilisest koolitusest osavõtmiseks pole teil tarvis spetsialisti teadmisi. Sõltuvalt osalejate individuaalsest teadmiste tasemest saab uurida ka komplekssemaid teemasid, nagu näiteks energia ventiili paigaldus ja kasutuselevõtt, k.a käitamise simulatsiooni ja trendi väljaselgitamist.

Sellel koolituskursusel pakume me teile järgmisi teemasid:

 • Voolu määra, rõhu/diferentsiaalrõhu mõõtmised ventiilil
 • Kvs väärtuse kindlaksmääramine
 • Ventiili Belimo Energy Valve™ paigaldus, ühendus, kasutuselevõtt ja parametreerimine veebiserveri kaudu
 • Ja palju muud

Kui te olete sellest koolituskursusest huvitatud, siis võtke palun ühendust oma piirkondliku müügiesindusega.

Moderniseerimine/RetroFIT

Sageli asendatakse HVAC süsteemide moderniseerimiseks või defekti parandamiseks ainult olemasolev ajam või andur. Belimo retrofiti ajameid saab paigaldada otse mitmesugustelt tootjatelt pärinevatesse õhureguleerklappidesse ja ventiilidesse või paigaldada adapterikomplekti kasutades. Paljusid meie konkurentide tooteid saab ökonoomselt, kiiresti, usaldusväärselt ja tõhusalt asendada, hoides HVAC süsteemide seisakud minimaalsetena.

Sellest praktilisest koolitusest osavõtmiseks pole teil vaja spetsialisti teadmisi.

 • Me näitame teile Retrofiti stendil ning mitmesugustel õhureguleerklappidel, kuidas paigaldada Belimo ajameid kolmandate osapoolte ventiilidele, õhureguleerklappidele ja voolava õhukoguse kontrolleritele

Kui te olete sellest koolituskursusest huvitatud, siis võtke palun ühendust oma piirkondliku müügiesindusega.

Diferentsiaalrõhu süsteem

Suitsutõrje hoonetes

Diferentsiaalrõhu süsteemid (PDS) muutuvad moodsate hoonete ohutuse seisukohalt üha tähtsamaks. Oma diferentsiaalrõhu süsteemi testimiskeskkonna (ohutuslabori) abil anname me edasi oma teadmisi suitsutõrjest vertikaalsetel ning horisontaalsetel evakuatsiooni- ja päästeteedel.

Osana süsteemi tehnoloogiaga seotud ennetavast tulekaitsest on Belimo investeerinud moodsasse ettevõtte sisesesse ohutuslaborisse, mis on spetsiaalselt disainitud Belimo testimise ja koolituse otstarbeks.

Teile demonstreeritakse järgmisi stsenaariume:

 • Muutuv katuseõhu väljalase mehhaniseeritud rõhu alandamise reguleerklapi (baromeetrilise reguleerklapi) või mootoriga töötava rõhu alandamise reguleerklapi abil
 • Uste avanemisjõud evakuatsioonitee uste puhul
 • Õhu väljalaske määrad 1,0 m/s või 2,0 m/s
 • Rõhu määrad kaitstud trepil ja fuajees
 • Kontrollajad evakuatsioonitee uste avamisel ja sulgemisel
 • Ja palju muud

Ohutuslabor on saadaval nii klientide külastusteks kui ka koolituse ja demonstratsiooni otstarbeks. Võtke palun ühendust oma piirkondliku müügiesindusega.