Tooted sinu allalaadimiskaustas

Allalaadimiskaust on tühi
Tooted allalaadimiskaustas

!

Õhukäitlusplokid
(AHU plokid)

Rakendused: õhukäitlusplokid (AHU plokid)

Suurepärane siseruumide õhu kvaliteet on meie igapäevase heaolu ja tervise eelduseks.

AHU plokk on mehaanilise ventilatsiooni keskpunktiks. See täidab olulisi funktsioone, nagu näiteks

 • Sobivate koguste värske välisõhuga varustamine
 • Kahjulike ainete ja osakeste filtreerimine välisõhust
 • Toiteõhu konditsioneerimine temperatuuri ja niiskust arvestades

 

Selleks et saavutada Euroopa Komisjoni poolt seatud kliimaeesmärke süsinikuheitmete vähendamise osas (Euroopa rohelist kokkulepet), on tarvis energiatõhusaid lahendusi ka hoonete tehnilistes paigaldistes. AHU plokkide tõhus käitamine aitab neile seatud eesmärkidele märkimisväärselt kaasa.

Saage rohkem teada selle kohta, miks AHU plokid on meie mugavuse ja tervise energiasäästlik selgroog:
 

Palun Nõustu eelistuste küpsistega selle video vaatamiseks.

Tervis, mugavus ja energiatõhusus

Õhukäitlusplokid (AHU plokid)

Järgnev dokumentatsioon on pühendatud AHU plokkide rakendamisele ning selle eesmärgiks on seda lihtsal ja terviklikul viisil selgitada ning seeläbi rakendamise alaseid teadmisi vahendada. Selles dokumentatsioonis selgitatakse AHU ploki disaini ja funktsioone ning arutatakse erinevate disainistrateegiate eeliseid ja puudusi. Erilist tähelepanu juhitakse väljaseadmete kasutamisele ja paigutusele.

 

Sisukord

 1. Sissejuhatus
   
 2. Õhukonditsioneeri põhialused
  → Mugavus ja tervis
  → Õhukonditsioneeri protsessid
   
 3. AHU plokid ja komponendid
  → Süsteemitüübid ja struktuurivormid
  → Komponendid
   
 4. Hoone automatiseerimine
  → Hoone automatiseerimissüsteemi tasemed
  → Hoone automatiseerimine keskendumisega AHU plokkidele
   
 5. AHU plokkide juhtseade
  → Ülevaade juhtseadmetest ja funktsionaalsusest
  → AHU ploki juhtseade ja reguleerimine

 

Allalaadimislingid

 


Näide peatükist 5 seoses AHU plokkide juhtseadmega
 

Rakendusalad

AHU plokile esitatavad nõuded sõltuvad rakendusest, milles plokki vajatakse. Eristada saab järgmisi rakendusi ja nende omadusi (loetelu pole ammendav):