Objekt i din nedladdningsmapp

Nedladdningsmappen är tom
objekt i nedladdningsmappen

!

Ventiler

Belimo erbjuder ett komplett produktsortiment av innovativa ventiler som uppfyller kraven från ditt system och tillhandahåller optimala lösningar för flödesreglering. Vårt ventilsortiment omfattar ett flertal tryckberoende ventiler som CCV, QCV och vridspjällventiler, mekaniskt tryckoberoende PIQCV-ventiler, elektroniska tryckoberoende EPIV-ventiler och en avancerad tryckoberoende, IoT-kompatibel ventil för optimering av värme- och kylbatterier, Belimo Energy Valve™.