Objekt i din nedladdningsmapp

Nedladdningsmappen är tom
objekt i nedladdningsmappen

!

Vi är HVAC

Belimo Experience Center (Hinwil, Schweiz)

Du måste godkänna preferens-cookies för att se videoklippet.

Teori och praktik, lättbegripligt och levandegjort!
I Belimo Experience Center upplever du våra styrenheter från Belimo under verkliga driftförhållanden. Vi visar dig hur den senaste tekniken för ställdon, ventiler, givare och kommunikation tillämpas i olika utställningar, inklusive i en modern luftbehandlingsenhet och i vår ”vattenvägg”, där vi på ett realistiskt sätt visar effekterna av olika hydroniska kretsar, typer av ventiler och ingrepp i reglertekniken.

Du kan nu gå en virtuell rundtur av Belimo Experience Center och få ett första intryck av denna upplevelse. Klicka på länken för att ta en virtuell rundtur.

 • Experience Center
 • Praktiska utbildningsevenemang
 • Tryckdifferenssystem
Experience Center

Vattenvägg

På demonstrationsväggen visar vi traditionella hydroniska kretsar samt modern hydronik med smarta komponenter. På så sätt kan vi effektfullt åskådliggöra de energibesparingar som uppnås med våra produkter i dessa vattenkretsar.

Vi tillhandahåller utbildning inom följande ämnen:

 • Driftläge för olika traditionella hydroniska kretsar
 • Ändring av värme- eller kylkapaciteten hos olika typer av kretsar och ventilteknik
 • Otillräckligt tryck (och därmed otillräckligt vattenflöde) i systemet och olika ventilers egenskaper
 • Driftläge för flödesbegränsare och tryckoberoende ventiler
 • Effekten av ändringar i differenstrycket på uteffekten vid användning av tryckberoende eller tryckoberoende reglerventiler
 • Användning av 6-ports reglerventilen och inverkan av ändringar i differenstrycket i 4-rörssystemet (uppvärmning/kylning)
 • Belimo Energy Valve™ – skapa systemtransparens och öka systemets effektivitet
 • Reducering av pumpeffekten och därmed energibehovet tack vare ”pumpoptimeraren”
 • Belimo Energy Valve™ med Delta-T Manager: identifiera och undvik lågt delta T-syndromet
 • Och mycket mer

Kontakta ditt lokala försäljningskontor för att boka en rundtur eller utbildningskurs.

Luftbehandlingssystem

I Belimo Experience Center kan du se ett fungerande luftbehandlingssystem i drift. Systemet förser första och andra våningen i den orangea Belimo-byggnaden med upp till 6900 m/h av behandlad luft. Systemet är också en modell för demonstration och ger en god förståelse för hur våra produkter används.

Hela luftbehandlingssystemet är utrustat med den senaste generationen Belimo-produkter. Ett övervakningssystem fastställer ventilationsparametrarna och sänder dessa via Modbus till ett ställdon med dedikerad logik. Ställdonet styr de installerade styrenheterna via MP-Bus och läser av givarsignaler, spjälläge och energidata.

I den hydroniska kretsen för systemets kyl- och värmebatteri säkerställer energiventilerna en hög grad av effektivitet. En hög grad av transparens uppnås genom automatisk optimering av differenstemperaturen och kontinuerlig trendloggning av systemdata. Tack vare denna enhet upptäcktes det vid igångkörningen att anslutningarna för matning och retur hade kastats om. En efterföljande felsökning förhindrade onödiga felfunktioner redan före drift.

Med hjälp av vår Augmented Reality-app kan QR-koder skannas på enheterna för att visa komponenternas aktuella mätvärden. Kom förbi på ett besök i Hinwil – vi visar dig gärna hur allting fungerar.

Vill du få insyn i systemdata? Gå till http://demoahu.belimo.ch. Ange användarnamnet ”guest” och lösenordet ”guest” för att få åtkomst till en demoversion av den integrerade webbservern.

Kontakta ditt lokala försäljningskontor för att boka en rundtur eller utbildningskurs.

Praktiska utbildningsevenemang

Applikationer för luftkonditionering

Idag används allt fler kallvattenapplikationer för att kyla rum – de används i stor utsträckning och är toppmoderna.

I demonstrationsanläggingen för kallvatten/ventilation kan olika driftstillstånd simuleras för att få en bättre uppfattning av problemet i flervåningsbyggnader. Här visar vi dig hur man undviker ineffektiva installationer och inställningar samt hur användningen av kylenergi kan optimeras.

Oavsett om du är ny inom värme, ventilation och luftbehandling eller om du har lång yrkeserfarenhet, den praktiska utbildningen garanterar spännande och omväxlande lektioner för alla sorters ämnen, som t.ex. följande:

 • Komponenter i ett partiellt luftbehandlingssystem
 • Spjällägets inverkan på luftmängd och kanaltryck, inklusive olika beräkningar av uteffekten
 • A-värdets inverkan och vy av h/x-diagrammet
 • Konstruktioner av slutstyrelement
 • ”Låg delta T-syndromet” – otillräcklig temperaturdifferens mellan matning och retur – blir ett allt mer betydande problem när det gäller energieffektivitet.

Kontakta ditt lokala försäljningskontor om du är intresserad av denna utbildningskurs.

Montering och igångkörning av ventiler

I det praktiska området kan du själv installera en ventil, montera det tillhörande ställdonet och sätta det i drift. Vi visar dig sedan de imponerande fördelarna med Belimos reglerventil jämfört med termiska sätesventiler med kort slaglängd.

Den praktiska, korrekta och standardiserade installationen av ventiler och deras ställdon, anslutning till en vattenpump och igångkörning samt beräkning av nödvändiga Kvs-värden är bara ett fåtal av ämnena i den spännande verkstaden.

Du behöver ingen specialistkunskap för att ta del av den praktiska utbildningen. Beroende på deltagarnas individuella kunskapsnivå kan även mer komplexa ämnen, som t.ex. installation och igångkörning av Energy Valve inkl. driftssimulering och trenddetektering, utforskas.

I denna utbildningskurs erbjuder vi dig följande ämnen:

 • Flödes- och tryck-/differenstryckmätning vid ventilen
 • Beräkning av kvs-värdet
 • Installation, anslutning, igångkörning och inställning av Belimo Energy Valve™ via webbservern
 • och mycket mer

Kontakta ditt lokala försäljningskontor om du är intresserad av denna utbildningskurs.

Modernisering/retrofit

För att modernisera HVAC-system eller reparera ett fel, ersätts ofta endast det befintliga ställdonet eller den befintliga givaren. Belimos utbytesställdon kan monteras direkt på luftspjäll och ventiler från olika tillverkare eller monteras med hjälp av en adaptersats. Ett flertal av våra konkurrenters produkter kan bytas ut ekonomiskt, snabbt, tillförlitligt och effektivt, samtidigt som driftstoppet i HVAC-systemen begränsas till ett minimum.

Du behöver ingen specialistkunskap för denna praktiska utbildning.

 • Med hjälp av "Retrofitbordet" och olika luftspjäll visar vi dig hur man monterar Belimos ställdon på ventiler, luftspjäll och flödesregulatorer av andra fabrikat.

Kontakta ditt lokala försäljningskontor om du är intresserad av denna utbildningskurs.

Tryckdifferenssystem

Brandgasevakuering i byggnader

Tryckdifferenssystem (PDS) blir allt viktigare för säkerheten hos moderna byggnader. I vår testmiljö för tryckdifferenssystem (säkerhetslaboratorium) förmedlar vi vår kunskap om brandgasevakuering i vertikala och horisontella utrymnings- och räddningsvägar.

Som en del av det systemteknikrelaterade, förebyggande brandskyddet har Belimo investerat i ett modernt, internt säkerhetslaboratorium som har konstruerats specifikt för testning och utbildning hos Belimo.

Följande scenarier demonstreras för dig:

 • Variabelt takluftsutsläpp med ett mekaniskt tryckreduceringsspjäll (barometriskt spjäll) eller ett motordrivet tryckreduceringsspjäll
 • Dörröppningskrafter vid utrymningsvägarnas dörrar
 • Luftutsläppshastigheter på 1,0 m/s eller 2,0 m/s
 • Tryckförhållanden i säkerhetstrappan och i lobbyn
 • Styrtider vid öppning och stängning av utrymningsvägarnas dörrar
 • och mycket mer

Säkerhetslaboratoriet finns tillgängligt för kundbesök samt för utbildnings- och demonstrationssyften. Kontakta ditt lokala försäljningskontor.