Vienumi lejupielādes mapē

Lejupielādes mape ir tukša
vienums(-i) lejupielādes mapē

!

Kopā uz virsotni

Misija, vērtības un rīcības kodekss

Mūsu panākumi ir rezultāts tam, ka saviem klientiem piedāvājam lielāku vērtību. Tieši tāpēc mēs tiecamies nodrošināt vislabāko sniegumu it visā, ko darām. Šī misija, mūsu vērtības un mūsu rīcības kodekss kopīgiem spēkiem virza augšup gan mūs, gan mūsu klientus. 

Pasaulei ir jāredz mūsu uzņēmējdarbības aktivitātes nozīmīgums. Belimo atbalsta Apvienoto Nāciju Organizācijas ilgtspējīgas attīstības mērķus, jo īpaši tādās jomās kā “Laba veselība un labklājība” un “Klimata pasākumi”.

Komforts: cilvēki vairāk nekā 90% no sava laika pavada telpās. Belimo uzlabo cilvēku komforta sajūtu, nodrošinot to, ka viņi var dzīvot un strādāt veselīgā vidē.

Enerģija: Par vairāk nekā 40 % pasaules enerģijas patēriņa ir atbildīgas ēkas. Pateicoties mūsu enerģiju taupošajām ierīcēm, mēs palīdzam samazināt siltumnīcas gāzu emisiju.

Drošība: Belimo ugunsaizsardzības un drošības aktuatori glābj dzīvības un palīdz mazināt ēku un materiālo aktīvu bojājumus. Turklāt mūsu ierīces droši kontrolē un uzrauga kritisko vidi, piemēram, slimnīcās un laboratorijās.

Uzstādīšana: mēs atvieglojam inženieru un darbuzņēmēju ikdienas darbu. Mūsu ierīces vienkāršo projektēšanas un uzstādīšanas procesu un vēl vairāk paātrina nodošanu ekspluatācijā.

Apkope: mūsu augstvērtīgajiem aktuatoriem, kontroles vārstiem un sensoriem ir ilgāks kalpošanas laiks, un tie darbības laikā patērē mazāk enerģijas. Samazinātā apkopes nepieciešamība nodrošina sirdsmieru ēku īpašniekiem un apsaimniekotājiem.

Mūsu mazajām ierīcēm ir liela ietekme – uz mūsu klientiem un visu sabiedrību. Tā ir mūsu pārliecība.

Mēs piedāvājam saviem klientiem vērtību, kas pārsniedz viņu cerības un citu ražotāju piedāvājumus. Mēs to panākam, nodrošinot unikālus risinājumus un maksimāli palielinot darbības veiktspēju. Ticamībai un uzticībai ir vienlīdz izšķiroša nozīme attiecībā uz mūsu panākumiem.
Lars van der Haegen
Belimo izpilddirektors (CEO)
  • Klientu vērtība
  • Vadības risinājumi
  • Darbības izcilība
Klientu vērtība

Mūsu metode CESIM®, kuras centrā ir klients, palīdz veidot unikālus izstrādājumus un pakalpojumus. Pievienotā vērtība, ko sniedzam mūsu klientiem, ir mūsu panākumi.

Vadības risinājumi

Mēs ieguldām inovācijās, lai varētu pārsteigt tirgu ar unikāliem risinājumiem.

Darbības izcilība

Pateicoties darbības izcilībai, mēs nodrošinām uzticamas augstākās kvalitātes izstrādājumu piegādes. Mūsu prioritātes vienmēr ir skaidri noteiktas — pirmajā vietā kvalitāte, otrajā savlaicīgums, bet trešajā — izmaksas.

Uzticamības kultūra

Belimo uzņēmuma kultūra balstās uz uzticēšanos, godprātību, kompetenci un atbildību. Mēs atbalstām personīgu apņemšanos, drosmi riskēt, lai iedvesmotu klientus, komandas darbu un kultūras daudzveidību.

Uzticēšanās
Mēs esam atvērti, cieņpilni, atklāti un godīgi. Tas mums ļauj iemantot augstu uzticības līmeni. Kad ir iemantota uzticība, kļūst iespējams īstenot līdzdalīgu vadības stilu, iekļaujot atklātu un objektīvu dialogu, lai vienmēr kopīgiem spēkiem rastu labāko risinājumu. Tas galu galā rada skaidrību, kopēju izpratni un visu darbinieku maksimālu iesaistīšanos. Īsi lēmumu pieņemšanas ceļi, personiska atbildība, klientu tuvums un darbinieku identificēšanās ar uzņēmumu ir pamats radošumam un inovācijām, kā arī iemesls tam, kāpēc Belimo vienmēr ir soli priekšā.

Godprātība
Savus uzdevumus mēs veicam objektīvi un godprātīgi, pamatojoties uz veselo saprātu. Mēs vienmēr ievērojam lojalitāti attiecībā pret mūsu darbiniekiem, klientiem, darījumu partneriem un akcionāriem.

Kompetence
Mums ir unikālas zināšanas par pielietojumu un izpratne par klientu uzņēmējdarbības procesiem, kas mums ļauj viņiem sniegt saprātīgus un godīgus padomus. Tāpēc mums pretī tiek dāvātā uzticēšanās un mūs uztver kā lietpratējus savā jomā. Belimo ir vieta ar personiskām un profesionālām prāta attīstības iespējām. Šī radošā vide attīsta talantus visā pasaulē. Kopā mums ir ietekme!

Atbildība
Mēs jūtamies atbildīgi par apkārtējo vidi. Mēs pastāvīgi meklējam jaunus veidus, kā samazināt mūsu enerģijas patēriņu. Mēs izvairāmies no tādu vielu un materiālu izmantošanas, kas apdraud apkārtējo vidi. Tas paver jaunas iespējas attiecībā uz risku samazināšanu un paātrina inovāciju ieviešanu. Mēs esam pārliecināti, ka atbildīga rīcība un uzvedība galu galā nodrošina ilgtspējīgu izaugsmi un peļņu, radot lielāku vērtību visām ieinteresētajām pusēm. 

Rīcības kodekss

Belimo misijas paziņojums atspoguļo uzņēmuma galvenos pamatprincipus un pamatvērtības. Tā kā Belimo korporatīvo kultūru palīdz veidot katrs darbinieks, ir svarīgi, lai visi darbinieki saprastu un uzņemtos savu atbildības daļu.

Belimo ir apņēmies savu uzņēmējdarbību īstenot atbilstoši augstiem ētikas standartiem un piemērojamajiem tiesību aktiem. Darbiniekiem ir jārīkojas atbilstoši tiem. Šāda attieksme ir svarīga ne tikai tādēļ, lai saglabātu Belimo labo reputāciju un novērstu iespējamu sankciju piemērošanu saskaņā ar Civillikumu vai krimināltiesībām, bet arī atspoguļotu Belimo vērtības.