Artikler i mappen Nedlastinger

Mappen Nedlastinger er tom
Artikler i mappen Nedlastinger

!

Ventilasjonsaggregat (AHU)

Hva er et ventilasjonsaggregat?

En luftbehandler eller et ventilasjonsaggregat er en maskin som brukes til å behandle og sirkulere luft som en del av et system for varme, ventilasjon og luftbehandling.

Det inkluderer vanligvis

  • en eller flere vifter,
  • varmevekslere for oppvarming og/eller avkjøling,
  • filterkammer eller -rekker,
  • lydfeller og
  • spjeld.

Luftbehandlere kobles vanligvis til et kanalsystem som fordeler den behandlede luften gjennom bygningen og returnerer den til ventilasjonsaggregatet. Vann leveres fra sentralanlegget til ventilasjonsaggregatet og passerer gjennom en varmeveksler. Denne prosessen styres av en DDC-regulatorsløyfe som justerer vannmengden gjennom varmeveksleren med en reguleringsventil. Ventilen moduleres av DDC-regulatoren for å opprettholde ønsket temperatur enten i et rom eller fra ventilasjonsaggregatet.

 Bestill den nye Belimo Energy Valve™ nå

Finn ut hvordan Energiventilen forbedrer ventilasjonssystemet

Energy ValveVanlige problemer

Mange ventilasjonsaggregater i felten gir dårlig ytelse, hovedsakelig av følgende årsaker:

Grunner til å velge Belimo Energy Valve™ for en applikasjon med et ventilasjonsaggregat

Vær så snill godta preferanseinformasjonsfiler se denne videoen.
Det skjer ofte store endringer i belastningen i bygninger avhengig av om det er kjøle- eller varmesesong, og hvilken tid på døgnet det er. Men statisk balansering skjer ut fra verst tenkelige «beregnet belastning». Ettersom «beregnet belastning» sjelden oppstår i bygninger, må DDC-regulatorene kontinuerlig tilpasse vannmengden som strømmer gjennom varmeveksleren ut fra det faktiske behovet. Denne kontinuerlige tilpasningen skaper trykkendringer i de andre varmevekslerne i den samme hydroniske kretsen, noe som har en negativ innvirkning på væskemengden.
Gjensidig påvirkning fra flere forbrukere i et hydronisk system kan elimineres fullstendig ved hjelp av Energiventilens dynamiske balanseringsfunksjon. Endringer i differansetrykket forårsaker ikke noen endringer i væskemengden.


Ventilasjonssystemer styrer vanligvis luftvolumet basert på statisk trykk i luftkanalene, og vannmengden basert på lufttemperaturen ved utløpet. Forholdet mellom ventilposisjonen og luftvolumet er ikke fast. Siden styringen er dynamisk, vil luftvolumet vanligvis ikke passe til vannmengden. Dette resulterer ofte i for høy vannmengde, også kjent som lav delta-T syndrom.

Hvis systemet for varme eller kjøling driftes med for store vannmengder, er det ikke mulig å omvandle dette til høyere varme- eller kjøleeffekt. I dette tilfellet minsker temperaturfordelingen mellom tur og retur. Lav delta-T syndrom som da oppstår, er en tydelig indikator på at pumpene arbeider hardere enn de trenger, og at sentralanleggets kapasitet overskrides.

Low Delta T Syndrome
Delta-T Manager er integrert i Belimo Energy Valve™ og er en funksjon som måler temperaturfordelingen kontinuerlig og sammenligner dem med den systemdefinerte grenseverdien. Hvis den faller under grenseverdien, justerer Belimo Energy Valve™ væskemengden automatisk, slik at kun den vannmengden som faktisk kreves for å oppnå ønsket effekt, brukes. Den integrerte logikken forhindrer dermed at det oppstår lav delta-T syndrom, og sikrer maksimum komfort med lavest mulig energiforbruk.

Delta T Manager

Fordeler med Belimo Energy Valve™

Hydraulisk balansering for Belimo Energy Valve™ sikrer korrekt mengde vann ved full last og dellast.

  • Gjensidig påvirkning mellom ventilene elimineres av den hydrauliske balanseringen.
  • Effektreguleringen gir identisk varme- eller kjøleytelse uansett inndata.
  • Overvåkningskapasiteten til Energiventilen gir fullstendig systemoversikt (volumstrøm, temperaturer og varme-/kjøleytelse) med dataregistrering og valgfri arkivering i Belimo Cloud.
  • Konstant pumpeoptimalisering kan oppnås med den fysiske ventilstillingen

Løser lav delta-T syndrom for bedre energieffektivitet

Vær så snill godta preferanseinformasjonsfiler se denne videoen.

Suksesshistorie: Belimo Energy Valve™ i Land O'Lakes, Inc., Minnesota

Belimo Energy Valve™ spiller en viktig rolle i oppgraderingen av bedriftsanlegget til Land O’ Lakes, Inc.

Den bedriftsinterne gruppen for bærekraftighet i Land OLakes, Inc. begynte å lage planer for oppgradering av anleggene for å øke effektiviteten og redusere energiforbruket. HVAC-systemer var et spesielt fokusområde, da det med tiden ble stadig vanskeligere å kjøle ned bygningene og oppnå ønskede setpunkter for utblåsningstemperatur (spesielt i sommermånedene). Forbedring av beboernes komfort var også en prioritet.

Etter en nøye gjennomgang av røropplegg, ventiler og instrumentering, konkluderte representantene med at infrastrukturen måtte forbedres på flere områder for å løse problemet. De startet prosessen med å finne en løsning, og dette ledet dem til Belimo Energy Valve™.