Artikler i mappen Nedlastinger

Mappen Nedlastinger er tom
Artikler i mappen Nedlastinger

!

Luftbehandling i datarom

Hva er luftbehandling i datarom?

En luftbehandlingsenhet for datarom er konstruert for applikasjoner der luftbehandling med tett kontroll og høy nøyaktighet er viktig. De inkluderer kjøling av datasentere, servermiljøer med middels til lav tetthet, bryterstasjoner for telekom, operasjonssaler og renromsmiljøer.

Ofte anses luftbehandlingsenheter for datarom som så viktige at de krever egne vannkjølere. Den kontinuerlige tilgjengeligheten av maksimum ytelse betyr at ikke hele systemet drar nytte av tilbakestillingen av kjølevann, da luftbehandlingsenheten trenger vann i en forhåndsdefinert temperatur for å sikre at topp ytelse alltid er tilgjengelig.Bestill den nye Belimo Energy Valve™ nå

Finn ut hvordan Energiventilen forbedrer luftbehandlingssystemet i datarommet

Energy ValveVanlige problemer i luftbehandlingsenheter for datarom og hvorfor du bør velge Belimo Energy Valve™

Ettersom luftbehandlingsenheter for datarom krever evne til å levere maksimum ytelse til enhver tid, drar ikke hele systemet nytte av tilbakestillingen av kjølevann. Dette fordi luftbehandlingsenheten trenger vann i en forhåndsdefinert temperatur for å sikre at topp ytelse alltid er tilgjengelig. Ettersom funksjonen til luftbehandlingsenheter for datarom er så viktig, blir de som regel valgt og igangkjørt for ofte. Det resulterende overløpet kan ikke omformes til energi av luftbehandlingsenheten, og reflekteres i forhøyede vanntemperaturer eller liten temperaturdifferanse.

En Belimo Energy Valve™ bruker effektregulering og administrasjon av temperaturdifferanse. Den kan sørge for at topp ytelse er tilgjengelig selv med varierende vanntemperaturer.

Konfigurer Energiventilen til å bruke effektregulering, og still inn påkrevd effekt. Avhengig av inndataene fra styringskilden modulerer ventilen da effektytelsen ved å variere mengden, avhengig av temperaturdifferansen, for å oppnå ønsket ytelse.

Hvis du bruker formelen Q = M x CP x temperaturdifferanse (ytelse = masse x spesifikk varmekapasitet x temperaturdifferanse), kan du se at mengden og temperaturdifferansen er knyttet sammen når det gjelder varmevekslerens ytelse. Vi kan ikke endre en variabel uten å påvirke den andre.

Effektregulering bruker denne formelen til å justere mengden ifølge effektkravene avledet av reguleringssignalet. Av naturen er dette en langsom prosess. Derfor fører ikke raske endringer i mengdetemperaturen til raske og gjentatte ventilbevegelser.

Applikasjonseksempel

Luftbehandlingsenheten for datarom, vist i bildet nedenfor, kreves for å levere 29.4 kW [100,000 BTU]. Den har en beregnet mengde på 1 l/s [16 GPM] og en turtemperatur på 7 °C [45 °F], med en forventet returtemperatur på 14 °C [57 °F]. Dette anses som forhold for designet last.

Under scenarioer med lav systemlast, kan vanntemperaturen forsynt av kjølemaskinen, økes for å spare energi. Hvis den samme enheten nå har en forsyningstemperatur på 10 °C [50 °F], kan den høyere væsketemperaturen føre til en lavere temperaturdifferanse, noe som reduserer den tilgjengelige ytelsen. Belimo Energy Valve™, som har målt en lavere temperaturdifferanse, tillater en mengde på 1.4 l/s [22 GPM] for å oppnå påkrevd ytelse. I dette tilfellet har endringen i turvannstemperaturen ingen negativ virkning på luftbehandlingsenhetens evne til å forsyne påkrevd kjølelast.

Problem: 100% ytelseskrav forhindrer variable vannmengder

Bildet viser en luftbehandlingsenhet for datarom som er konstruert for å levere 29.4 kW [100,000 BTU]. Ordinært er det ikke mulig å variere mengdetemperaturen for å sikre at topp ytelse alltid er tilgjengelig.

Løsning: Effektregulering med Energiventilen

Bildet viser den samme enheten med samme krav om 29.4 kW [100,000 BTU]. Men Energiventilen har registrert økt væsketemperatur på 10 °C [50 °F] og økt mengden for å levere ytelsen påkrevd av reguleringssignalet.