Artikler i mappen Nedlastinger

Mappen Nedlastinger er tom
Artikler i mappen Nedlastinger

!

Innendørs luftkvalitet

Sunn inneluft og energieffektive HVAC-løsninger

Vær så snill godta preferanseinformasjonsfiler se denne videoen.

 

Vi tilbringer en stor del av livet innendørs, men hvor ofte vurderer vi hvor stor påvirkning luftkvaliteten innendørs har på vår egen velvære eller helse? HVAC-systemer blir ofte montert for å opprettholde komfortnivået i et bygg, men helseeffekten til de som oppholder seg i bygget, og energieffektiviteten blir ofte ikke vurdert. Sentrale ventilasjonssystemer kan benyttes til å ta hånd om både bærekraft og luftkvaliteten innendørs, samtidig. Belimo leverer en rekke med innovative løsninger som kan optimalisere overvåkning og styring av HVAC-systemer, og innendørs luftkvalitet. Vårt rammeverk - de syv essensielle faktorene for god inneluft - gir verdifull informasjon om hvordan HVAC-enheter kan bidra til god inneluft i bygninger, uten at det har negativ effekt på energieffektiviteten.

Vi har oppsummert emnet med innspill fra eksperter på god inneluft i en brosjyre. Kos deg med den:

Generell informasjon om innendørs luftkvalitet

Indikatorer på innendørs luftkvalitet

Luftfuktighet

Luftfuktigheten er angivelsen av hvor fuktig luften er, og bør være et sted mellom 40-60 prosent relativ luftfuktighet (RH - relative humidity) for optimal komfort. Men en luftfuktighet under dette kan føre til at huden, øyne eller luftrøret tørker ut noe, mens for høy luftfuktighet kan føre til mugg. 
 

Karbondioksid (CO2)

Konsentrasjonen av CO2 innendørs er avhengig av aktivitetsnivået i et lukket område. En konsentrasjon som overstiger 1 000 ppm vil føre til at personer som oppholder seg i rommet vil føle at de er mindre produktive, og det kan føre til alvorlige helseproblemer.  
 

Temperatur

Temperaturen er ofte tett knyttet til luftfuktigheten, og påvirker generell velvære, produktivitet og helse. Den ideelle romtemperaturen er ofte subjektiv, men påvirkes også av aktivitetsnivå, hvor mange det er i rommet, luftfuktighet og lufthastighet. 

Lufthastighet

Lufthastigheten vil kunne ha en stor påvirkning på temperaturen og komforten i rom innendørs, og en større hastighet vil øke varmeutvekslingen mellom menneskene i rommet og luften rundt de. En utilstrekkelig luftstrømning kan derimot føre til at det samles flyktige organiske forbindelser (VOC) i luften.

Flyktige organiske forbindelser (VOC)

Flyktige organiske forbindelser er organiske, karbonbaserte forbindelser som kan fordampe ved romtemperatur. Det er mange kilder til potensielt skadelige flyktige organiske forbindelser innendørs, inkludert rengjøringsprodukter, maling, tøymyknere, skrivere og lim. 

Svevestøv

Pollen, støv og muggsporer kan føre til at både flytende og faste mikroskopiske partikler kan havne i luften. Disse svært fine partiklene kan komme inn i lungene våre, og føre til allergiske reaksjoner, irritasjoner eller infeksjoner.

 

Videoer om innendørs luftkvalitet

HVAC-systemer med høy ytelse skaper et sunt miljø innendørs ved hjelp av tilførsel av uteluft, filtrering og regulering av luftfuktigheten. Det å bidra til innendørs luftkvalitet er ett av våre ansvarsområder.
Lars van der Haegen
CEO Belimo

Din partner for innendørs luftkvalitet

Belimo lover at vi skal være en betrodd partner innen innendørs luftkvalitet, og kunne levere pålitelige og energieffektive HVAC-løsninger som gir komfort, trygghet og systemytelse av høy kvalitet. Vi samarbeider med kundene våre for å gi resultater som dekker behovene for et hvert prosjekt, uavhengig av størrelse. Denne samarbeidsmetoden er en av de mange årsaken til at vi har blitt et varemerke du kan stole på over hele verden, og en markedsleder innen feltutstyr til HVAC.

Produkter for bedre innendørs luftkvalitet

Sikring av inneluftkvaliteten krever en flersidig tilnærming. I tillegg til presise systemkonstruksjoner og regelmessig vedlikehold, er det svært viktig at produktene kan integreres sømløst med et byggs driftskontrollsystem og IoT-plattform. Belimo tilbyr et komplett og innovativt utvalg av HVAC-reguleringsutstyr for å opprettholde god inneluftkvalitet uten at det går på bekostning av energieffektiviteten.

Oppdag produkter for god inneluftkvalitet:

Kanalsensorer
for innendørs
luftkvalitet
Måling av temperatur,
luftfuktighet, entalpi,
duggpunkt, CO2 og VOC
 • Rask og feilfri installasjon
 • Høy nøyaktighet og rask reaksjon
 • Pålitelig og langvarig stabilitet
 • Svært robust med
  beskyttelsesgrad
  NEMA 4X og IP65
Kjøp kanalsensorer
Romsensorer Måling av temperatur,
luftfuktighet, duggpunkt,
CO2 og VOC
 • Estetisk design og
  utmerket brukeropplevelse
 • Rask og feilfri installasjon
 • Igangkjøring og feilsøking
  med smarttelefon
 • Høy nøyaktighet
  og rask reaksjon
 • Pålitelig og langvarig
  stabilitet
Kjøp romsensorer
Lufttrykksensorer
og brytere
Måling av differansetrykk
og volumstrøm
 • Enkle og doble
  differansetrykksensorer
 • Utmerket nullpunkt-stabilitet
  og høy nøyaktighet
 • Auto-null eller manuell
  kalibrering som valg
 • Åtte trykkområder i en
  enhet kan velges i felt
Kjøp trykksensorer
og brytere
VAV-løsninger Måling og kontroll
av volumstrøm
 • Presis dP-måling og
  regulering av de laveste
  luftmengdene
 • Igangkjøring og feilsøking
  via smarttelefon
 • Kompakt eller modulær
  enhetsalternativ
 • Sømløs integrering av
  driftskontrollsystem
Kjøp VAV-løsning
Spjeldmotorer Motorisering av luftspjeld
 • Omfattende momentområde
 • Lavt strømforbruk
 • inntastinger for digitalisering
  av sensormålinger
 • Svært robust med
  beskyttelsesgrad opp til
  NEMA 4X og IP66/67
Kjøp spjeldmotorer
Energiventil Sertifisert energimåling
og regulering
 • MID-sertifisert energimåling
  og trykkuavhengig volumstrøm,
  energieffektivitet,
  effektregulering og delta T-styring
  i én og samme enhet.
 • Digital arbeidsflyt ved
  igangkjøring med støtte
  av app og internettverktøy
 • Patentert glykolmåling
  og -kompensasjon
  eller glykol-alarm
  for MID-versjoner
Kjøp Energy Valve

Suksesshistorie

Problemfri styring av innendørs luftkvalitet med IoT

Emch+Berger ImmoConsult AG, Zürich (Sveits)

I 2020 trenge eiendomsselskapet Emch+Berger ImmoConsult AG en moderne løsning for styring av innendørs luftkvalitet med et HVAC-system i sine helt nye Zürich-kontorer. Se hvordan HVAC-komponentene til Belimo ble installert med IoT-støtte for en problemfri bygningsautomasjon, og som skapte et komfortabelt arbeidsmiljø.

 

En individuell pasientopplevelse

Universitetssykehuset i Zürich (Sveits)
Universitetssykehuset i Züruch (UZH) startet i 2019 byggingen av en midlertidig bygning med en spesialisert brannskadeavdeling. Organisasjonen ønsket å utstyre hvert rom med separate reguleringssløyfer for individuell justering av luftfuktighet og temperatur for å dekke behovene til hver enkelt pasient. Se hvordan installasjonen av komponentene til Belimo løste dette på tross av tidspresset og de andre utfordringene i sykehusmiljøet.

Fremtiden til komfort i en virtuell verden

Liuzhou SoReal Spiral Paradise (Kina)

Under utviklingen av den første temaparken basert på virtuelle virkelighet (VR - virtual reality) i Sør-Kina, stod de ovenfor problemer med luftkvaliteten innendørs for alle besøkende i aktivitetsområdene. Isteden for å kaste inn årene, valgte selskapet å øke innsatsen ved å montere over 100 sensorer og energiventiler fra Belimo som en del av et svært moderne HVAC-system. Dermed kunne systemparametrene justeres i henhold til variasjonen i antall personer og aktivitet i anlegget. Dette ga en dynamisk styring av luftkvaliteten, energieffektiviteten og den termiske komforten i hele bygget.

FAQ

De fleste tilbringer omtrent 90 % av livene sine innendørs, og puster inn 12 000 liter luft hver dag. Derfor er det viktig å forstå i hvor stor grad inneluftkvaliteten påvirker trivselen vår.

Det optimale området for innendørs luftfuktighet er mellom 40 og 60 prosent. Da reduseres risikoen for overføring av sykdommer, og kroppen er bedre rustet til å reparere og beskytte seg selv.

Hvis luftfuktigheten faller under 40 prosent, blir vanndråpene som inneholder virus, mindre. Det gjør at virus kan sveve langt avgårde gjennom åpne kontorlandskap og overleve i timesvis. I tillegg blir mange bakterier og virus mer virulente når de utsettes for tørr luft. Hvis den relative luftfuktigheten innendørs stiger over 60 prosent, kan mugg og jordslag sette seg og forårsake helseplager.

CO2-konsentrasjoner over 1000 ppm (deler pr. million) reduserer hjernens kapasitet til å konsentrere seg. Verdier fra 2000 ppm og høyere kan føre til tretthet og hodepine. CO2-nivået i inneluften er en utmerket indikator for hvordan rommet brukes og hvor mange personer som befinner seg der, og er derfor en indirekte indikator for potensiell biologisk forurensning, for eksempel fra COVID 19-virus. Hvis CO2-verdien er høy som følge av store menneskesamlinger og redusert luftutveksling, oppstår det en stor potensiell risiko fra infeksiøse aerosoler.

Ettersom luftsirkulasjon verken filtrerer luften eller forsyner rommet med frisk luft, er det ikke en god løsning. Tvert imot kan kraftige, ufiltrerte luftstrømmer bidra til at partikler og patogener spres enda mer i rommet. Det trengs et ventilasjonssystem med sentral luftbehandling for å kunne forsyne alle sonene med frisk, filtrert og klimatisert luft.

Ventilasjonssystemer forsyner vanligvis flere soner i en bygning med luft. Det er viktig at hvert rom får nøyaktig den mengden frisk luft som trengs. Hvis antall personer i rommet øker, f.eks. i et stort møterom, må luftforsyningen økes tilsvarende. Samtidig må forurenset luft fjernes fra rommet. For å sikre dette må soner og rom forsynes individuelt med variabel luftmengde (VAV) basert på luftkvalitetsmålinger.

Forurenset og kontaminert luft må fjernes fra rommet. Det er viktig at hvert rom får nøyaktig den mengden frisk luft som trengs for å forhindre at konsentrasjonen av infeksiøse aerosoler øker. For å sikre dette må soner og rom forsynes individuelt med variabel luftmengde (VAV).

For å forhindre at kontaminerende stoffer trenger inn i inneområder gjennom tilluftskanalene, må det integreres passende filtre i ventilasjonssystemet. Disse filtrene må skiftes ut når kontamineringen av dem tiltar. Trykksensorer og dynamiske luftstrømsmålinger kan brukes til å måle bruksbelastningen eller kontamineringen av filtrene.

Sentrale ventilasjonssystemer og luftfordelingssystemer kan sentralt og til enhver tid regulere kvaliteten på luften som forsynes. Temperatur-, luftfuktighets- og luftkvalitetssensorer måler forholdene i tilluften kontinuerlig, og avvik registreres og korrigeres øyeblikkelig.

Innendørs luftkvalitet kan måles enten i rommet eller i avtrekkskanalen. Måling av tilluften sier ikke noe om innendørs luftkvalitet i rommet, men heller om den friske og klimatiserte luften som gis av ventilasjonssystemet.

Hvis innendørs luftkvalitet måles i rommet, må du ta hensyn til monteringsstedet for å sikre god og riktig måling. Installasjonen skal sitte rundt 1,5 m (5 ft) oppe på veggen og med en avstand på minst 50 cm (20 in) til naboveggen. Den må ikke utsettes for direkte sollys eller monteres på yttervegger. Videre må den ikke monteres over radiatorer, rett i nærheten av dører, inni fordypninger (f.eks. reoler) eller bak gardiner.

Alternativt kan målingen finne sted i luftkanalen som trekker den brukte luften ut av rommet. Selv om det er mer arbeidskrevende å plassere romsensoren riktig, er fordelen med en romsensor i forhold til en kanalsensor at den, fordi den eksponeres for mennesker i rommet, kan gi direkte, visuell og termisk tilbakemelding om innendørs luftkvalitet på et display eller ved hjelp av et «trafikklys».

I systemer med variable luftmengder for behovsstyrt ventilasjon, svinger differansetrykket i henhold til luftstrømmen. I denne situasjonen er en trykkbryter ikke egnet for å overvåke filterstatusen. Løsningen er en differansetrykksensor for luft. Lufttrykksvakter er en kostnadseffektiv og pålitelig metode for å overvåke filtre i systemer med konstante luftmengder.

Bli med på våre nettbaserte kurs og webinarer rundt innendørs luftkvalitet

Målet med våre HVAC-baserte webinarer og nettbaserte kurs er å gi erfarne serviceteknikere, anleggsansvarlige, distributører, entreprenører og bygningseiere informasjon om problemer som kan oppstå med innendørs luftkvalitet, løsninger som er gjennomførte i virkeligheten - samt informasjon om hvor viktig helsen til de som er i anlegget, og den effektive systemytelsen er. Våre tilbud er organisert og holdes over hele verden.

Flere emner om innendørs luftkvalitet

Har du flere spørsmål om inneluftkvalitet?